HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Prosječna neto plaća za mjesec prosinac 2020. godine

NHS – Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2020. iznosila je 6 999 kuna, što je nominalno više za 2,0%, a realno za 2,6% u odnosu na studeni 2020. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2020. iznosila je 9 405 kuna, što je nominalno više za 0,2%, a realno za 0,8% u odnosu na studeni 2020. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2020. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 13 603 kune, a najniža je isplaćena u Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, u iznosu od 4 380 kuna.
Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2020. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 20 731 kune, a najniža je isplaćena u Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, u iznosu od 5 532 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,0%, a realno za 5,7%.
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 3,7%, a realno za 4,4%.

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 763 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 2,7%, a realno za 2,6%.

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 216 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 2,5%, a realno za 2,4%.

U prosincu 2020. bila su prosječno 182 plaćena sata, što je za 9% više nego u studenome 2020. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda (194), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (166)

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prosinac 2020. iznosila je 37,72 kune, što je u odnosu na studeni 2020. niže za 6,4%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 0,7%.
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za prosinac 2020. iznosila je 50,68 kuna, što je u odnosu na studeni 2020. niže za 8,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine niže za 0,5%.

Medijalna neto plaća za prosinac 2020. iznosila je 5 887 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 614 kuna.

Izvor – DZS