HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Prosječna neto plaća u siječnju 5.463 kuna

(RBA) Prosječna neto plaća u Hrvatskoj isplaćena u pravnim osobama za siječanj iznosila je 5.463 kune što je 30 kuna (0,5%) niže u usporedbi s prosincem, ali i 2,3% ili 121 kunu više u usporedbi s istim mjesecom prošle godine. Obzirom da je u promatranom mjesecu rast potrošačkih cijena iznosio svega 1,2%, realna stopa rasta najviša je u posljednjih trinaest mjeseci te je iznosila 1,1 posto.
Bruto plaća u istom mjesecu zabilježila je pad od 45 kuna spustivši se na 7.846 kuna. U odnosu na siječanj 2010. bruto plaća viša je nominalno za 2,7%. Državni zavod za statistiku jučer je objavio i strukturu zaposlenih u pravnim osobama prema visini plaće (prema stanju na kraju ožujka 2011.) koja zorno odražava recesijska kretanja u gospodarstvu od početka 2009. Od ukupno 959 tisuća zaposlenih koji su ostvarili puni fond radnog vremena(160 do 200 plaćenih sati rada) 55 posto zaposlenih primilo je plaću do 5.000 kuna (prosječna plaća u ožujku 2011. iznosila je 5.480 kuna), 33,4% je primilo plaću između 5.000 i 8.000. kuna , a 11,6% iznad 8.000 kuna neto plaće.
Promatrajući navedenu distribuciju od početka krize primjetan je pad relativnog udjela zaposlenih u platnim razredima do 5.000 kuna te povećanje relativnog udjela iznad navedene razine. Posljedica je to većeg pada broja zaposlenih u nižim razredima plaća pa je u usporedbi sa stanjem na kraju ožujka 2009. godine ukupan broj zaposlenih (s punim fondom radnog vremena) smanjen za 105.990 od čega je preko 97% ili 103.026 osoba pripadalo platnim razredima do 5.000 kuna. U 2012. ne očekujemo rast prosječnih plaća. Štoviše, u uvjetima očekivanog ponovnog pada gospodarstva te slabog tržišta rada, one bi mogle stagnirati, a u realnim iznosima zabilježiti i blagi pad.
Izmjene poreznih razreda i osobnog odbitka, koje na snagu stupaju u ožujku, različito će se odraziti na plaće ovisno o faktoru osobnog odbitka. Naime, prema novom obračunu za faktor 2,2 osobnog odbitka (osobni odbitak i dvoje djece) u Zagrebu (prirez 18%) novim obračunom na dobitku (do maksimalno 124,6 kuna) će biti neto plaće od 3.970 do 11.500 kuna, odnosno nešto preko 50% zaposlenih (uz navedene pretpostavke neto plaće do 3.970 kuna se ne oporezuju ni prema starom ni prema novom obračunu). Za neto plaće u Zagrebu s faktorom osobnog odbitka 1, gubitak po novom obračunu trebale bi bilježiti plaće već od 4.400 kuna, dok se granica plaća koje su zahvaćene i najvišom stopom od 40% spustila s gotovo 10.000 kuna na malo ispod 9.000 kuna.