HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Prosječna mjesečna neto plaća za siječanj 2023. iznosila je 1 094 eura

Izvor: DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU – Najviša prosječna neto plaća isplaćena u djelatnosti Zračni prijevoz

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2023. iznosila je 1 094 eura, što je nominalno i realno više za 4,6% u odnosu na prosinac 2022. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2023. iznosila je 1 499 eura, što je nominalno i realno više za 5,0% u odnosu na prosinac 2022.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2023. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 1 685 eura, a najniža je isplaćena u djelatnostima Proizvodnja kože i srodnih proizvoda i Ostale osobne uslužne djelatnosti, u iznosu od 748 eura. Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2023. bila je u djelatnosti Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima, u iznosu od 2 454 eura, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 968 eura.

U siječnju 2023. bilo je prosječno 175 plaćenih sati, što je na istoj razini u odnosu na prosinac 2022. Najveći broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti zdravstvene zaštite (183), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (153).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za siječanj 2023. iznosila je 6,14 eura, što je u odnosu na prosinac 2022. više za 4,8%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 7,2%. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za siječanj 2023. iznosila je 8,41 euro, što je u odnosu na prosinac 2022. više za 5,3%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 8,5%.

Medijalna neto plaća za siječanj 2023. iznosila je 930 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1 239 eura.