HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

PRODUŽENJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA NEZAPOSLENE OSOBE (ŽENE)

PRODUŽENJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA NEZAPOSLENE OSOBE (ŽENE)

Dana 28.02.2012. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, br. 25/12.), a isti stupa na snagu dana 07.03.2012.

U članku 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona propisano je da će se nezaposlenoj osobi (ženi) koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu do zaposlenja ili nastupa neke od okolnosti propisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.) produžit pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta godina starosti za stjecanje prava za starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu iz članka 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 121/10.), ako ispunjava uvjet ostvarenog mirovinskog staža propisanog člankom 26. i 27. toga Zakona.

Zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu nezaposlena osoba može podnijeti:
• u roku od 30 dana od isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu, ako do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona nije isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu.
• u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, ako je do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu.
Pozivaju se nezaposlene osobe kojima je isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, a koje imaju ostvaren mirovinski staž i nedostaju im godine starosti za stjecanje prava za starosnu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu, da se radi eventualnog ostvarivanja prava na produženje prava na novčanu naknadu jave u Hrvatski zavod za zapošljavanje najkasnije do 6.04.2012.