HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

PRIJAVE ZA LJETOVANJA U PLAVOJ VALI OD 31. OŽUJKA

Sve zainteresirane radnike Hrvatske pošte obavještavamo da će od 31. ožujka 2014. započeti primanje prijava za ljetovanje i odmor u odmaralištima Plave Vale. Prijave se primaju do 15.4.2014. Turistička sezona u našim smještajnim objektima će započeti od 09.06. i trajati do 15.09.2014. godine. Sve radnike koji svoj godišnji odmor namjeravaju provesti u nekom od naših odmarališnih objekata, a to su: Punat na Krku, Rogoznica, Bol na Braču, Vrboska na Hvaru i Mlini kod Dubrovnika, pozivamo da ispune obrazac za prijavu, koju od subote, 22. ožujka 2014., mogu naći na našoj internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili kod svojeg sindikalnog povjerenika, i da ju pošalju zaključno do 15. travnja, na našu adresu Radićeva 12, 10000 Zagreb, na fax broj 01/4929676 ili putem mail-a poruke na blagajnahsp@h.s.p.t-com.hr. Napominjemo da će za turističku sezonu u 2014. godini, raspored smjena biti određen na bazi sedam noćenja, osim za smještaj u Vrboskoj na otoku Hvaru, gdje će smjene biti određene na bazi deset noćenja. Sva ostala pitanja vezana uz pravila o korištenju naših odmarališnih objekata, možete pročitati na našoj internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili upitati na telefonske brojeve 01 4686-087, 01 4686-088 i 098 955 0021.