HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Prihodi se smanjuju za 254 milijuna, rashodi za 874 milijuna kuna

Dvije ponude za uljaru Čepin
Gordana Gelenčer (LIDER) – Zbog nerealne procjene rasta BDP-a koji je s 1,8 prizemljen na 0,7 posto (razlog je, shvatili su, pad izvozne potražnje u EU, negativnakretanjau domaćoj ekonomiji i padinvesticijajavnog sektora) proračun je morao u rebalans. Prihodi se smanjuju 254 milijuna kuna, na ukupno 113,4 milijarde kuna, a rashodi za 874 milijuna kuna, na 123,6 milijardi kuna. Deficit središnje države tako također pada, s 10,9 milijardi kuna na 10,2 milijarde ili s 3,2 na 3 posto BDP-a. Manjak konsolidirane države iznosit će 11,5 milijardi kuna, odnosno 3,4 posto BDP-a, što je 0,5 postotnih bodova manje. Rebalans je predstavio Boris Lalovac, zamjenik ministrafinancijajer je ministar Linić na putešestvijama po Americi kako bi ondje utopio 1,5 do dvije milijarde dolara državnih obveznica i tako namirio dio od sada ponešto smanjenih državnih potreba (potrebe financiranja s 26,7 pale su na 26,2 milijarde kuna).
Osim rezanja rashoda, a najviše se rezalo na investicijama – Hrvatske vode i Hrvatske ceste umanjit će investicijske apetite za 1,1 milijardu kuna), sve ostalo su kozmetička preslagivanja pojedinih stavki. Važno da se, naglasio je i sam premijer Milanović, nisu dirale plaće i mirovine.
Osim stezanja remena bit će i jedne obljubljene rabote – sanacije. Vlada je, naime, odlučila sanirati devet državnih zdravstvenih ustanova (Kliničke bolniceDubrava, Merkur, Sestre milosrdnice, Kliničke bolničke centre Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Kliniku za infektivnebolestiDr. Fran Mihaljević i Kliniku za dječje bolesti Zagreb) čije ukupne obveze dosežu gotovo 1,9 milijardi kuna. U ovogodišnjem je proračunu za tu namjenu osigurano 1,1 milijarda.
Gospodarski je ministar Vrdoljak izvijestio o vjerojatno sretnom završetku agonije Tvornice ulja Čepin za koju su stigle dvije ponude od kojih je, kaže Vrdoljak, ponuda domaćeg društva Mambo (Žito grupa) preciznija i potpunija, a posebno se vrednovala i činjeica da je glavni vjerovnik, Zagrebačka banka, dao potporu da aktivno pomogne u cijelom postupku. U iduće dvije godine kupac bi u uljaru trebao uložiti, kako je najavljeno, 255 milijuna kuna.