HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Predstečajni postupak ubuduće će trajati deset mjeseci, a postoje i još neke novosti

IZMJENE ZAKONA

Autor: Gabrijela Galić

Ministarstvo pravosuđa uputilo je u javnu raspravu izmjene stečajnog zakona

(Novilist.hr) – Predstečajni postupak ubuduće bi trebao biti dovršen najkasnije u roku od 300 dana, odnosno 10 mjeseci od njegova otvaranja, umjesto četiri mjeseca, kako je bilo dosad.

Iznimno će sud na prijedlog dužnika moći dopustiti produženje tog roka za još 60, umjesto 90 dana kako je sada propisano. Naime, ministarstvo pravosuđa uputilo je u savjetovanje izmjene i dopune stečajnog zakona kojima će se nastojati »potaknuti dužnike na pokretanje predstečajnog postupka«, kao i olakšati njegovo provođenje. Osim produljenja trajanja predstečajnog postupka, predloženim izmjenama, među ostalim, predlažu se i dulji rokovi za prijavu tražbina vjerovnika, kao i roka u kojem se povjerenik i dužnik trebaju očitovati o tim tražbinama.

»U gotovo dvije godine primjene Stečajnog zakona utvrđeno je da je broj pokrenutih predstečajnih postupaka relativno mali«, navodi se u obrazloženju zakonskih izmjena. Naime, u tom razdoblju pokrenuta su 273 postupka, a u svega 58 slučajeva prihvaćen je plan restrukturiranja i potvrđen predstečajni sporazum. Stoga je resorno ministarstvo zaključilo da su odredbe aktualnog zakona nedovoljno poticajne za dužnike te da je postupak »ograničavajući, krut i/ili teško provediv prema sada važećem zakonskom okviru«.

Jedna od novosti je da će se uz postojeće novo financiranje koje je osnovni preduvjet za osiguranje uspjeha plana restrukturiranja zakonom uvesti i novi institut – privremenog financiranja. Ono je nužno kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja tijekom pregovora o restrukturiranju, odnosno kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja tijekom predstečajnog postupka. Za otvaranje postupka bit će dovoljan prijedlog plana restrukturiranja te izjava o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga.

Ministarstvo predlaže i smanjenje broja razloga zbog kojih se predstečajni postupak može obustaviti pa se to, primjerice, neće događati ako je iznos utvrđenih tražbina za 10 posto veći od iznosa obveza prema vjerovnicima.