HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Pravo na vodu: Građani Unije od EK traže da zabrani privatizaciju vodoopskrbe

Pravo na vodu je temeljno ljudsko pravo

Europska građanska inicijativa pred EU parlamentom

Nakon što su prikupili više od 1,8 milijuna potpisa, predstavnici prve uspješne Europske građanske inicijative (EGI) »Pravo na vodu« svoje su zahtjeve ovoga tjedna predstavili zastupnicima EU parlamenta zatraživši da EU jamči svakom građaninu pristup pitkoj vodi i odvodnji, ali i da opskrba vodom i upravljanje vodnim resursima ne bude prepušteno pravilima tržišta

Autor: Irena Frlan (Novilist.hr) ZAGREB Nakon što su prikupili više od 1,8 milijuna potpisa, predstavnici prve uspješne Europske građanske inicijative (EGI) »Pravo na vodu« svoje su zahtjeve ovoga tjedna predstavili zastupnicima EU parlamenta zatraživši da EU jamči svakom građaninu pristup pitkoj vodi i odvodnji, ali i da opskrba vodom i upravljanje vodnim resursima ne bude prepušteno pravilima tržišta. Saslušanje u Europskom parlamentu drugi je korak u realizaciji EGI-ja, novog mehanizma koji je uveden Lisabonskim ugovorom, a omogućava građanima EU da izravnije utječu na kreiranje politika i zakona Unije. Da bi dobili priliku predstaviti svoje zahtjeve pred eurozastupnicima, organizatori bilo koje »peticije« moraju prikupiti barem milijun potpisa građana iz najmanje sedam zemalja članica. »Pravo na vodu« prva je inicijativa kojoj je to uspjelo.
Prema priopćenju Europskog parlamenta, inicijativa »Pravo na vodu« zatražila je od Europske komisije da zajamči svim građanima pristup pitkoj vodi i odvodnji, kao temeljnom ljudskom pravu, te da podnese zakonodavni prijedlog kojim bi se osiguralo da upravljanje vodnim resursima i vodoopskrbom u EU ne bude liberalizirano.

Predstavnici inicijative istaknuli su u raspravi kako smatraju da se radi o osnovnim javnim uslugama, koje moraju biti dostupne svima, te da im je važno da građani plaćaju razumne cijene, a ne cijene koje bi odgovarale dioničarima tvrtki iz sektora vodoopskrbe.

Mnogi europarlamentarci podržali su ciljeve inicijative, mada su neki u raspravi napomenuli da način organizacije opskrbe vodom treba ostati u nadležnosti zemalja članica.

Potporu inicijativi dali su i SDP-ovi zastupnici u Europskom parlamentu.

Pozdravili su i činjenicu da se radi o prvom javnom saslušanju jedne europske građanske inicijative jer to smatraju »potvrdom vrijednosti demokratskog procesa i većeg uključivanja građana u odlučivanje i osmišljavanje zakona«.

Europska komisija mora do 20. ožujka sastaviti nacrt odgovora na inicijativu »Pravo na vodu«. Komisija može predložiti zakonodavno rješenje, na neki drugi način pokušati ostvariti cilj inicijative ili, uz obrazloženje, odlučiti da neće djelovati.