HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Potpisan Globalni okvirni sporazum o jačanju dijaloga o ljudskim pravima i temeljnim radničkim pravima

SBF – Dana 22. siječnja 2019. godine na redovnom sastanku UniCredit Europskog radničkog vijeća (UEWC) održanom u Milanu, Italija glavni izvršni direktor UniCredita Jean Pierre Mustier i glavna tajnica UNI Global Union Christy Hoffman potpisali su Globalni okvirni sporazum o jačanju dijaloga o ljudskim pravima i temeljnim radničkim pravima. UNI Global Union (Globalna federacija sindikata) okuplja nacionalne i regionalne sindikate s 20 milijuna članova iz preko 150 država, a Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske (SBF) član je Uni Finance. Zagrebačka banka d.d. je članica UniCredit Grupe. Sporazumom će se ojačati dijalog o ljudskim pravima i temeljnim radničkim pravima te potvrditi posvećenost Grupe najvišim međunarodnim standardima u tom području. Sporazum predstavlja nadogradnju deklaracije koju je Uprava UniCredit-a potpisala s UEWC-om.
UniCredit je 2009. godine potpisao Zajedničku deklaraciju o jednakim prilikama i nediskriminaciji. U svibnju 2015. potpisao je Zajedničku deklaraciju o odgovornoj prodaji kojom se promiču zajednička načela i smjernice u UniCredit-ovom komercijalnom pristupu te definiraju stupovi putem kojih se one mogu dijeliti i poštivati: kvaliteta proizvoda, usredotočenost na klijente, profesionalni razvoj zaposlenika i upravljanje organizacijom.

2017. godine potpisao je novu Zajedničku deklaraciju o ravnoteži privatnog i poslovnog života.

Christy Hoffman, glavna tajnica UNI Global Union, rekla je: „Ovim sporazumom postavljaju se novi standardi ponašanja za naše financijske institucije te se prava zaposlenika i klijenata uzdižu na višu razinu. UniCredit već je dugo vodeći pružatelj financijskih usluga, a sada postaje i veliki predvodnik kao poslodavac posvećen svojoj globalnoj radnoj snazi.“

Glavni izvršni direktor UniCredit-a, Jean Pierre Mustier izjavio je: „U UniCredit-u vjerujemo da moramo činiti dobro kako bismo bili uspješni, a u srcu tog vjerovanja nalazi se etičko postupanje u svakom trenutku. Naš uspjeh ovisi o poštovanju: otvorenoj kulturi u kojoj je svakom našem zaposleniku omogućeno aktivno stvaranje dodane vrijednosti za naše poslovanje.“

Okvirni sporazum još je jedan važan korak u transformaciji UniCredit-a koja je započela prije dvije godine, a njegova će se načela provoditi u svim članicama Grupe UniCredit.

Dokument obuhvaća nekoliko područja, uključujući konkretne obveze u sljedećim područjima:

Zaštita ljudskih prava: u skladu s Kodeksom profesionalnog postupanja Grupe i Općim ekološkim i socijalnim načelima te Smjernicama Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima;
Borba protiv seksualnih prijestupa, uznemiravanja i zlostavljanja: uključujući trajno obvezivanje na usvajanje potrebnih mjera za borbu protiv rizika od seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu;
Borba protiv diskriminacije i promicanje različitosti: obvezivanje na zajedničko promicanje različitosti i uključivosti, bez obzira na spol, dob, etničko porijeklo, sposobnost ili seksualnu orijentaciju od strane UniCredita i UNI-ja – borba protiv diskriminacije i podrška radnicima s invaliditetom tijekom cijelog njihovog profesionalnog vijeka.

Globalni okvirni sporazum također obuhvaća sindikalna prava, naglašavajući da se UniCredit obvezuje na osiguravanje pozitivnog radnog okruženja, uz pravo na slobodu udruživanja i zdravu ravnotežu poslovnog i privatnog života u skladu sa Zajedničkim deklaracijama potpisanim s UEWC-om. Jedan njegov dio posvećen je i nastavku promicanja zdravog i sigurnog radnog okruženja te UniCredit-ovoj posvećenosti odgovornoj prodaji.

Sporazum je u skladu s UniCredit-ovim uvjerenjem da su poštovanje i snažna etika ključni jamci održivosti poslovanja.

Provedbu sporazuma zajednički će nadzirati UniCredit-ova Središnja uprava i UNI te će se jednom godišnje sastajati kako bi razgovarali o postignutom napretku