HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 888 – GRV i HSP protive se novoj odluci o dodatku za ostvarene rezultate

Donošenjem nove odluke o dodatku za ostvarene rezultate radnicima koji obavljaju poslove radnog mjesta operatera u poštanskom uredu, više se neće primjenjivati kriterij učinkovitosti poštanskog ureda. Dodatak će se sukladno odluci, obračunavati isključivo po prodaji određenih roba i usluga, što će uzrokovati daljnje nezadovoljstvo radnika koji rade pozadinske poslove, odnosno radnike koji rade u manjim uredima u ruralnim mjestima. Naime, u takvim je uredima i mjestima nemoguće prodavati usluge onako kako je to moguće u gradovima i velikim uredima. Ovakvom odlukom sasvim sigurno, smanjit će se broj radnika koji će ostvariti dodatak na plaći, odnosno radnicima će biti isplaćivan manji iznos nagrade nego što je to do sada bio slučaj. Hrvatski sindikat pošte (HSP) se, kao i Glavno radničko vijeće (GRV), ne slaže s novom odlukom poslodavca te tražimo da se i dalje zadrži kriterij učinkovitosti. Predlažemo da se ukine minimalni iznos od sto eura za prodanu robu iz maloprodajnog asortimana te da se isplati ostvareni dodatak na svaki prodani iznos. Ono što HSP pozdravlja u ovoj odluci jest kriterij nagrađivanja po prodaji skupljih poštanskih usluga te nagrađivanje za mentoriranje novozaposlenih kolega. Nadalje, s obzirom da ovakav model nagrađivanja ne valorizira pozadinske poslove za izračun pondera, HSP predlaže da se uvaže i ti poslovi te da se smanji ukupan broj sati s kojima se dijeli dnevni ponder. Napominjemo da Hrvatska pošta ima posebne kodekse kojima se propisuje politika društveno odgovornog poslovanja. Jedan od kodeksa je i osigurati očuvanje ljudskih prava i prava radnika te poticati pogodno i stimulativno radno okruženje. Imaju li svi radnici iste mogućnosti za ostvarenje dodatka na plaći po novim kriterijima ili je ova odluka oblik neizravne diskriminacije određenog broja radnika? Napominjemo činjenicu da sukladno Zakonu o radu na ovakve odluke poslodavca, nažalost, ni sindikat niti GRV ne može utjecati, već samo iznijeti svoje mišljenje. Ipak, očekujemo od mjerodavnih da reagiraju i prihvate naše prijedloge te bez odgode promijene kriterije nove odluke nagrađivanja.

U SVIBNJU 88.327 NEZAPOSLENIH

Potkraj svibnja 2024. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 88.327 nezaposlenih osoba, što je za 10.493 osobe manje nego prethodnoga mjeseca, a za 9.431 osobu manje nego u svibnju 2023. godine. Od ukupnog broja nezaposlenih u svibnju 2024. bila su 39.242 nezaposlena muškarca (44,4 posto) i 49.085 nezaposlenih žena (55,6 posto). Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u svibnju 2024. imali su Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska županija i Grad Zagreb, a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim županijama. Temeljem radnoga odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (12.462 ili 89,2 posto). Promatrano po djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane, trgovini na veliko i na malo, javnoj upravi i obrani, prerađivačkoj industriji te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

ODNOS POVJERENIKA ZA ZAŠTITU NA RADU PREMA RADNICIMA

Neposredna zadaća povjerenika radnika za zaštitu na radu je kontinuirani nadzor nad primjenom pravila, odnosno nad provedbom mjera za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika. Obavljanje svojih dužnosti mogu započeti tek nakon što steknu detaljan uvid u stanje zaštite na radu, odnosno sustav i način djelovanja sustava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Povjerenik prvenstveno treba ispunjavati zadaće koje od njega očekuju kolege radnici. Povjerenik će, stoga, primati sve primjedbe radnika vezane uz zaštitu na radu, o tim primjedbama sa radnicima razgovarati te nastojati da se primjedbe odnose na stvarne probleme na tom području. S obzirom na dobivene primjedbe, povjerenik će nastojati sam ustanoviti jesu li primjedbe opravdane, jesu li problemi koji su izneseni stvarni, a potom će o tome izvijestiti poslodavca (odnosno njegovog ovlaštenika), stručnjaka zaštite na radu, neposrednog rukovoditelja, predstavnika sindikata, inspektora rada ili drugog tko bi na tom području mogao pomoći. Budući da povjerenik radnika za zaštitu na radu (ili koordinator povjerenika) sudjeluje u radu Odbora za zaštitu na radu, primjedbe će iznijeti i na tom Odboru. Povjerenik radnika za zaštitu na radu sudjelovat će i na drugim skupovima unutar HP-Hrvatske pošte d.d. koji su posvećeni temi i problemima zaštite na radu. Najznačajniji dio odnosa povjerenika prema radnicima jest da svojim djelovanjem potiče ostale radnike da rade na siguran način, prije svega vlastitim ponašanjem sukladno propisima zaštite na radu. Jednako tako, povjerenik radnika djeluje razgovorom sa radnicima ukazujući im pri tome na nužnost primjene ispravnih i sigurnih radnih postupaka i korištenja osobne zaštitne opreme.

POTPORE ČLANOVIMA HSP-a

Na temelju Pravilnika o Fondu solidarnosti, Hrvatski sindikat pošte je u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2024. svojim članovima ukupno isplatio 34.208,00 eura.