HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 887 – Raspored rada radnika

Zakonom o radu propisana je obveza prema kojoj „poslodavac mora obavijestiti radnika o njegovu rasporedu ili promjeni njegova rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika“. Nažalost, u praksi se ta obveza ne provodi uvijek. Naime, nerijetko se događa da nadređeni radnicima raspored radnog vremena obznane tek koji dan prije, uz naravno, pozivanje na izvanredne okolnosti. Također, već je postalo uobičajeno pravilo da se raspored rada izrađuje za cijeli mjesec, pa se onda svakodnevno mijenja. To je pravilo navodno predložio sindikat?! Koji točno i kada, nitko ne zna. Ono što mi znamo, jest to da Hrvatski sindikat pošte ovako nešto nikada nije, niti će predložiti. Sve što predlažemo dogovaramo s povjerenicima koji osluškuju bilo naših članova i redovito s njima komuniciraju, a svi naši prijedlozi isključivo idu u korist radnika i nadogradnje odnosno poboljšanja njihovih prava.

MALO NAS JE, AL’ NAS NEMA!

Originalni stihovi poznate domaće navijačke pjesme od našeg se naslova razlikuju samo po zadnjoj riječi i to nije slučajno. Iako smo već nebrojeno puta pisali o ovoj temi, pišemo opet, jer se, nažalost, problem nedostatka radnika u Hrvatskoj pošti kronično nastavlja. Nikada više modela radnog vremena radnika, a istovremeno nikada manje radnika. Oni koji su još uvijek u sustavu grcaju, pritisak je prevelik, opterećenje i obim posla nadilazi sve njihove kapacitete. Dio radnika kaže da ljudi ne odlaze zbog plaće, već organizacije posla, dio pak smatra da je razlog i jedno i drugo. Ono što je sigurno, jest to da već dugi niz godina poslodavca upozoravamo na problem nedostatka radnika te na nezadovoljstvo zbog propusta u organizaciji poslovanja. Upozoravamo i na manjkavu komunikaciju rukovodećih kadrova sa radnicima. No, i oni polako pucaju po šavovima, jer se i sami bore s nedostatkom radnika te sve većim opterećenjem. U zadnje vrijeme sve češće svjedočimo tome da rukovodeći kadrovi uskaču među radnike i zajedno s njima odrađuju nagomilani posao. Svima je jasno da takvo „rješenje“ nije i ne može biti dugoročno, stoga pozivamo poslodavca da hitno i bez odgode pronađe način na koji će privući nove radnike, rasteretiti postojeće i učiniti nužne korake kojima ćemo Hrvatskoj pošti vratiti stari sjaj.

PRAVA I OBVEZE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Povjerenik radnika za zaštitu na radu (ZNR) jedan je od radnika kojeg su ostali radnici izabrali da u njihovu interesu nadzire i prati primjenjuju li se kod poslodavca pravila zaštite na radu, odnosno provode li se propisane mjere zaštite na radu. Već smo rekli da je temeljni zadatak povjerenika za ZNR djelovanje u interesu radnika na području zaštite na radu. To zahtijeva poznavanje propisa o zaštiti na radu od strane povjerenika radnika za ZNR kako bi mogao pratiti provedbu propisa i potrebnih zaštitnih mjera te s tim u svezi cijeli niz aktivnosti potrebnih da bi se moglo usporediti propisano s postojećim.

Stoga povjerenik radnika za ZNR ima sljedeće pojedinačne zadaće:

– sudjelovanje u planiranju promicanja uvjeta rada, uvođenja nove tehnologije, novih tvari, uz nastojanje da zaštita na radu uvijek bude u tome odgovarajuće zastupljena;

– primanje primjedaba radnika na primjenu propisa i provedenih mjera zaštite na radu;

– izvješćivanje inspekcije rada o svojim zapažanjima i zapažanjima radnika čiji je povjerenik, nazočnost inspekcijskim nadzorima i očitovanje glede činjeničnog stanja koje utvrdi inspektor;

– pozivanje inspektora rada kada ocijeni da su ugroženi život ili zdravlje radnika, a poslodavac to propusti učiniti;

– obrazovanje za obavljanje tih poslova, širenje svojeg znanja te praćenje obavijesti važnih za svoj rad;

– aktivno sudjelovanje u periodičnim sastancima organizacijske jedinice o zaštiti na radu;

– stavljanje prigovora na inspekcijski nalaz i mišljenje;

– poticanje svojim djelovanjem ostalih radnika na siguran rad;

– informiranje radnika o mjerama koje poduzima poslodavac radi osiguranja zaštite na radu.

Dakle, najvažniji je zadatak povjerenika ZNR-a djelovanje u interesu zaštite radničkih prava, u nastojanju da se ta prava ipak provedu ako poslodavac to nastoji izbjeći. Ako u svojim nastojanjima povjerenik u tome ne uspije, za pomoć se treba obratiti inspekciji rada.

Važno je napomenuti kako povjerenik radnika za zaštitu na radu nema izvršnu vlast, nego obavlja zastupničku funkciju između svog izbornog tijela i poslodavca.

Njegov je glavni zadatak praćenje zbivanja, upozoravanje i dogovaranje s onima koji na nezadovoljavajuća zbivanja trebaju i moraju djelovati, ali i pozivanje inspekcije rada u onim slučajevima kada ne uspiju postići dovoljnu razinu zaštite radnika na radu unatoč svojim nastojanjima. Budući da je povjerenik radnika za zaštitu na radu član odbora za zaštitu na radu, Zakon o zaštiti na radu daje mu pravo i obvezu da potiče rad tog odbora.

DESETI SPORTSKI SUSRETI ČLANOVA HSP-a

Hrvatski sindikat pošte ove godine organizira jubilarne, desete sportske susrete svojih članova. Susreti će se, kao i lani, održati u Zaton Holiday Resortu, Dražnikova 76 t, Zaton, od 10. do 13. listopada 2024. godine. O cijeni smještaja, prijavama i ostalim detaljima obavijestit ćemo vas u narednim brojevima Post infa. Veselimo se još jednim našim susretima u prekrasnom Zatonu!!