HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 879 – Godišnji razgovori

GODIŠNJI RAZGOVORI – OCJENE ZA PROŠLU I CILJEVI ZA OVU GODINU

U sklopu upravljanja radnim učinkom, godišnje ocjenjivanje radnog učinka za 2023. godinu i ciklus postavljanja ciljeva za tekuću 2024. godinu započeli su 7. veljače i trajat će do 7. ožujka 2024. godine. „Upravljanje radnim učinkom (URU) proces je usmjeravanja i poboljšavanja rezultata radnika u cilju unaprjeđenja individualnih, grupnih i organizacijskih ciljeva koji vode prema ispunjenju strateških ciljeva naše tvrtke“, kaže poslodavac. Vjerujemo i nadamo se da to znači da bi fokus prije svega trebao biti na planiranju radnog učinka i rješavanju problema, a ne na pukom ocjenjivanju, stvaranju i vođenju dijaloga, davanju bespogovornih naloga ili svaljivanju krivnje, što je vrlo često znao biti slučaj. Sve procedure koje se trebaju provesti kroz navedene razgovore propisane su Pravilnikom o upravljanju radnim učinkom za 2023. godinu (HP Glasnik, 6/23), a mi podsjećamo na najvažnije:

• Neposredni, izravni i usmeni(!) razgovori između voditelja i radnika su najvažniji dio upravljanja radnim učinkom;

• Nakon obavljenog razgovora, radniku se uručuju dva obrasca: jedan s ocjenom za prošlu godinu i jedan s ciljevima za tekuću godinu;

• Radnik svojim potpisom potvrđuje prihvaćanje ocjene i ciljeva;

• Ako se radnik ne slaže s ciljevima i/ili ocjenom i ne potpiše jedan ili oba ponuđena obrasca, voditelj je dužan u roku od 3 dana o tome obavijestiti rukovoditelja više razine koji je u narednih 8 dana dužan obaviti razgovor s radnikom;

• Ako radnik i nakon tog razgovora ne prihvaća ciljeve i/ili ocjenu, može podnijeti žalbu u roku od 8 radnih dana od razgovora s rukovoditeljem više razine;

• Žalba se pod naznakom „Žalba u procesu upravljanja radnim učinkom“ podnosi Uredu za upravljanje ljudskim resursima, Odjelu za obračun plaća i unaprjeđenje procesa, NSC, Poštanska 9., 10410 Velika Gorica;

• Radnik žalbu može podnijeti i elektroničkim putem na adresu: uru.zalbe@posta.hr. U predmetu (naslovu) elektroničke pošte treba naznačiti „Žalba u procesu upravljanja radnim učinkom“;

• Uz žalbu je potrebno priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje osnovanost žalbenih razloga, ako radnik istu posjeduje; • Povjerenstvo za žalbe je dužno o žalbi radnika odlučiti u roku od 45 dana od dana zaprimanja žalbe. Na odluku Povjerenstva radnik nema pravo žalbe.

SISTEMATSKI PREGLEDI ZA RADNIKE HRVATSKE POŠTE

Temeljem obveze propisane Kolektivnim ugovorom za radnike Hrvatske pošte (čl. 68. st.1.), Hrvatska pošta ugovorila je 15. siječnja 2024. dodatno zdravstveno osiguranje (DZO) za svoje radnike koje je sklopljeno s Wiener osiguranjem Vienna Insurance Grupom. Trajanje ugovora je dvije godine. Dodatno zdravstveno osiguranje obuhvaća preventivnu i kurativnu zaštitu, a svim se zdravstvenim uslugama radnici imaju pravo koristiti bez sudjelovanja u troškovima. Pravo na korištenje usluga dodatnog zdravstvenog osiguranja imaju svi radnici Hrvatske pošte prema kadrovskoj evidenciji, kao i budući novozaposleni radnici. Njima će osiguranje početi teći petnaestog dana sljedećeg mjeseca od dana početka ugovora o radu. U slučaju prestanka radnog odnosa radniku, prekida se i pravo na korištenje dodatnog zdravstvenog osiguranja. Dodatno zdravstveno osiguranje obuhvaća preventivnu zaštitu (sistematske preglede) i kurativnu zaštitu (liječenje – zdravstvenu zaštitu na indikaciju). Svaki radnik ima pravo na obavljanje jednog sistematskog pregleda unutar dvije godine. Pregledi su podijeljeni u dvije grupe: dvije grupe: 1. sistematski pregledi za žene 2. sistematski pregledi za muškarce Sistematski pregledi za žene i muškarce podijeljeni su po dobi i obuhvaćaju sistematske preglede za žene u dobi do 40 godina i za žene u dobi iznad 40 godina te sistematske preglede za muškarce u dobi do 40 godina i muškarce u dobi iznad 40 godina. Pregledi se ne mogu obavljati parcijalno – obavljaju se u jednom terminu u jednoj ustanovi. Važna napomena! Voditelji su dužni s ovom obavijesti upoznati sve nazočne i nenazočne radnike te im omogućiti odlazak na sistematski pregled. Za podrobne informacije o svemu vezanom za obuhvat sistematskog pregleda za žene i muškarce, hitnim i indiciranim pregledima, kako se naručiti na pregled, komu se javiti i kako se pripremiti za sistematski pregled, obratite se Službi financija i računovodstva, Odjelu za osiguranja, Poštanska ulica 9, Velika Gorica; e-pošta: osiguranje@posta.hr; telefoni: 01/4981-110, 01/3038-373, 01/4981-073 i 01/4806-021 ili našim sindikalnim povjerenicima.

NA TRŽIŠTU POŠTANSKIH USLUGA SVE JE MANJE PISAMA

Pismovna komunikacija posljednjih je godina pod snažnim pritiskom modernijih načina komunikacije, a rezultat je sve manji broj ostvarenih pismovnih usluga. U trećem tromjesečju prošle godine ukupno je realizirano 45,6 milijuna pismovnih usluga, što je 15,2 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Smanjenje broja pismovnih pošiljaka utjecalo je na smanjenje ukupnog broja poštanskih usluga, ali i na promjene tržišnih udjela. Iako pismovne pošiljke i dalje imaju najveći udjel na tržištu od 76 posto to je za oko četiri posto manje nego u istom razdoblju 2022. godine. Istovremeno, paketi imaju dosad najveći udjel na tržištu od 15,8 posto, a preostali dio odnosi se na tiskanice. Manji broj ukupno ostvarenih poštanskih usluga na tržištu ipak nije utjecao na prihode s obzirom na to da je u proteklom razdoblju došlo do rasta cijena, posebno u segmentu univerzalne usluge, ali i većeg broja obavljenih usluga s dodanom vrijednosti (ekspresnih pošiljaka). Ostvareni prihodi u predmetnom razdoblju iznosili su 76,3 milijuna eura ili 9,3 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Broj usluga u međunarodnom poštanskom prometu prema tržišnim pokazateljima raste iz tromjesečja u tromjesečje od početka godine, a u trećem tromjesečju prošle godine ostvareno je četiri posto više usluga nego u istom razdoblju godinu ranije. Raste i udjel međunarodnog prometa u ukupnom prometu te trenutačno međunarodni promet zauzima nešto više od osam posto tržišta. Na tržištu poštanskih usluga u trećem tromjesečju 2023. pojavila su se dva nova davatelja tako da poštanske usluge pruža njih 24 od kojih je najveći davatelj HP-Hrvatska pošta d.d. s udjelom od 85,4 posto prema broju ostvarenih usluga, odnosno 57,1 posto prema ukupnim prihodima. (Izvor: HAKOM)

MULTISPORT KARTICA

Inicijativa odnosno prijedlog Hrvatskog sindikata pošte za ugovaranjem Multisport kartice kao posebne pogodnosti za sve radnike Hrvatske pošte, urodila je plodom. Naime, poslodavac je za ovu pogodnost pokazao veliki interes i volju te je s Tvrtkom Benefit Systems dogovoreno besplatno probno razdoblje od mjesec dana za korištenje Multisport programa. Ovaj „zdravi“ program omogućuje zainteresiranim radnicima korištenje sportskih i rekreacijskih usluga u više od 400 sportskih objekata te dodatnih pogodnosti u određenim trgovinama i ustanovama zdravstvene ili kulturne namjene u cijeloj Hrvatskoj. Svi radnici koji žele sudjelovati u besplatnom probnom razdoblju moraju se javiti neposrednom voditelju najkasnije do 15. veljače 2024. Detaljne informacije oko procedure za aktivaciju članstva nalaze se u Obavijesti HP-a br. 38/2024., od 1. veljače 2024. Nadamo se dobrom odazivu, jer je ova pogodnost prije svega usmjerena prema zdravom načinu života.