HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 877 – Socijalni dijalog nema alternativu!

U nastavku vam prenosimo dva dopisa koja smo danas uputili Upravi Hrvatske pošte.

KOLEKTIVNI UGOVOR

„Poštovani,

nastavno na dogovor o povećanju materijalnih prava radnika Hrvatske pošte, koji je postignut između reprezentativnih sindikata i poslodavca dana 5. srpnja 2023., do danas još uvijek nije realiziran dio sporazuma kojim je definirano da će se dogovorene promjene “ugraditi kroz Kolektivni ugovor u najkraćem mogućem roku”. Predlažemo Vam da to napravimo odmah, odnosno čim je to prije moguće.

U vezi s time izvješćujemo Vas da je Hrvatski sindikat pošte spreman prihvatiti već dogovorene izmjene kolektivnog ugovora, od kojih se neke već primjenjuju, a druge će se početi primjenjivati vrlo skoro.

Naš zajednički dogovor o povećanju materijalnih prava za sve radnike Hrvatske pošte, djelatno pokazuje da kvalitetan socijalni dijalog i međusobno uvažavanje predstavnika poslodavca i sindikata, mogu biti pravi put za rješavanje svih otvorenih problema i izazova s kojima se zajednički susrećemo u Hrvatskoj pošti“.

ORGANIZACIJA I USTROJ HRVATSKE POŠTE

„Poštovani,

Hrvatski sindikat pošte iskreno vjeruje da socijalni dijalog u Hrvatskoj pošti nema alternative. Ovo naše opredjeljenje, očito je, dijeli i Vlada RH pa je tako naš premjer g. Andrej Plenković, prije nekoliko dana, prilikom konstituiranja Gospodarsko socijalnog vijeća (GSV), “zahvalio sindikatima i poslodavcima na visokoj razini socijalnog dijaloga u proteklim godinama”, uz napomenu “nastavljamo raditi na dobrobit građana i gospodarstva”.

Uvjereni smo da u Hrvatskoj pošti postoji dovoljno zajedničkog interesa i odgovornosti da socijalni dijalog podignemo na jednu višu razinu, sve na dobrobit radnika Hrvatske pošte.

Na temelju informacija s kojima do sada raspolažemo, a koje neformalno dobivamo na marginama radnih sastanaka s predstavnicima poslodavca ili kroz informacije iz javnih glasila ili direktno od radnika Hrvatske pošte, poslodavac priprema nove izmjene u organizaciji rada i ustroju Hrvatske pošte, u koje Hrvatski sindikat pošte niti na koji način nije uključen. Podsjećamo Vas da je Hrvatski sindikat pošte sa svojim izbornim listama, prošle godine pobijedio u svim izbornim jedinicama za predstavnike radnika u radničkim vijećima i povjereništvima radnika za zaštitu na radu. Ovi postignuti rezultati, našim radničkim predstavnicima daju puni legitimitet u predstavljanju i zastupanju prava svih radnika Hrvatske pošte. Nadalje, naši radnički i sindikalni predstavnici, koji ujedno predstavljaju i većinu sindikalno organiziranih radnika u Hrvatskoj pošti, spremni su sudjelovati i dati svoj puni doprinos izgradnji novog kvalitetnog ustroja Hrvatske pošte, ustroja koji će uspješno odolijevati svim izazovima poštanskog tržišta i modernih tehnologija.

Slobodni smo iskazati naš interes za ove buduće promjene, te vam predlažemo održavanje zajedničkog sastanka na kojemu bismo od vaše strane bili upoznati sa trenutnim stanjem, do sada poduzetim aktivnostima, ali i aktualnim prijedlozima budućih promjena na ovu temu. Hrvatski sindikat pošte zastupa interese svojih članova i svih radnika Hrvatske pošte. Pritom smo svjesni i odgovorni kad su u pitanju objektivne mogućnosti poslodavca, a vezano uz organizaciju poslovanja i rada, usmjereni smo ka postizanju što boljih i kvalitetnijih rješenja, ali i rješenja koja neće biti na štetu radnika“.

OZLJEDE NA RADU U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u drugom tromjesečju 2023. godine (razdoblje od 01.04. – 30.06.2023. godine) dogodilo se ukupno 79 ozljeda na radu – 61 u radnom procesu, 7 na putu s posla i na posao, 6 zbog ugriza psa i 5 ozlijeđenih radnika uslijed razbojništva. Ukupno je evidentirano 26.256 sati bolovanja odnosno 3.282 radna dana. Isplaćena naknada na teret HP – a (ukupne potpore) iznose ukupno 5.640,77 €. Isplaćena naknada na teret HZZO – a iznosi ukupno 107.478,40 €.

Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u ovom tromjesečju su prijevozna sredstva cestovnog prometa,19 puta te prostori, površine i pripadajuće instalacije izvan navedenih objekata i prostorija s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu, također 19 puta. Treći izvor su životinje, 9 puta, zatim protupravno djelovanje trećih osoba, 6 puta te drugi izvori ovisno o radnoj sredini, 6 puta. Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su nepredvidivi uzrok koji se nije mogao spriječiti, 27 puta, neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad, 23 puta, protupravno djelovanje treće osobe, 18 puta te ostala neprimijenjena osnovna pravila ZNR, 9 puta.

U navedenom razdoblju muškarci su stradali 58 puta, a žene 21 put. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta, njih 43 te u Diviziji ekspres, njih 19. U Diviziji Mreža dogodilo se 12 ozljeda na radu, dok se u Diviziji podrška dogodilo 5 ozljeda na radu. Prema regijama, najviše je ozljeda bilo u Regiji 1, njih 37. Slijede Regije 5 i 6 u kojima se dogodilo 11 ozljeda. U Regiji 2 dogodilo se 10 ozljeda, dok se njih 7 dogodilo u Regiji 3. Najmanje ozljeda na radu dogodilo se Regiji 4, njih 3.

IZBORI ZA POVJERENIKE HSP-a

Redoviti izbori za povjerenike u podružnicama Hrvatskog sindikata pošte (HSP) održat će se 17. listopada. Ovi se izbori održavaju svakih pet godina, a glasovanje će biti neposredno i tajno. Pravo glasa imaju svi članovi HSP-a, koji će dobiti glasačke listiće na mjesto rada najmanje 5 radnih dana prije datuma provođenja izbora. Sukladno Odluci o provođenju izbora za povjerenike u podružnicama HSP-a, koja će biti objavljena na oglasnim pločama Sindikata u utorak 19. rujna 2023., pravo kandidiranja ima svaki član Podružnice koji ima najmanje dvije godine članstva u Sindikatu i koji se osobito ističe svojim sindikalnim djelovanjem u Sindikatu ili neposrednoj radnoj sredini. Kandidati za povjerenike ne mogu biti članovi drugih sindikata osim HSP-a. Kandidaturu za pojedinu izbornu jedinicu mogu podnijeti samo oni kandidati koji su članovi Podružnice. Kandidacijski obrazac može se podići kod povjerenika podružnice. Popunjeni kandidacijski obrazac i životopis, podnosi se Izbornom odboru najkasnije do 22.09.2023. Prihvaćaju se kandidature podnesene putem pošte koje pristignu Izbornom povjerenstvu zaključno sa 25.09.2023., sa žigom slanja pošiljke do 22.09.2023.

SVE JE SPREMNO ZA 9. SPORTSKE SUSRETE ČLANOVA HSP

Još je svega tri dana ostalo do našeg putovanja u Zaton, u kojem će se održati deveti sportski susreti članova HSP-a. Na susrete se prijavilo oko 250 članova, a istima će se pridružiti i naši dragi gosti iz Hrvatskog sindikata šumarstva, Mađarske, Makedonije i Srbije. Discipline u kojima će se odmjeravati snage su mali nogomet, pikado, povlačenje konopa, boćanje, stolni tenis i tenis, stoga će biti zabavno i veselo. Ostaje nam nadati se lijepom, toplom i sunčanom vremenu te prijateljskom raspoloženju i susretu. Vidimo se u Zatonu!