HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 868 – STRATEGIJA HRVATSKE POŠTE 2025(30)

Diljem Lijepe naše, ovih dana odvija se prezentacija strategije Hrvatske pošte za iduće godine. Misija za iduće godine nazvana je „Građanima na usluzi“, a temelji se na 3 stupa: inovativna poslovna rješenja, transformacija i ljudi, te infrastruktura i tehnologija. Inovativna poslovna rješenja trebala bi osigurati efikasnost, rasprostranjenost i raznolikost. Transformacija i ljudi je stup koji bi trebao osigurati transparentnost, održivost i jednostavnost. Infrastruktura i tehnologija je stup koji bi trebao osigurati pouzdanost, sigurnost i dostupnost. Prvi stup počiva na odgovornosti, drugi stup na suradnji, a treći na povjerenju. Razdoblje planirano za ostvarenje možda izgleda dugo, ali lijepo je čuti da je vizija da HP bude “Inovativna tvrtka po mjeri radnika i korisnika”. Je li planirano ostvarivo i u kojoj mjeri, tko će biti nositelj planiranih promjena i projekata i hoćemo li uistinu doživjeti transformaciju, vrijeme će pokazati. Treba biti iskren i priznati da se prevelik broj radnika osjeća miljama daleko od ove vizije i da je veliki posao ispred nas. Prvi korak bi svakako bio bolja materijalna prava radnika i radno vrijeme koje bi osiguralo bolju kvalitetu života. Za ostvarenje i misije i vizije preduvjet su zadovoljni radnici koji vjeruju u iste.

PRIVREMENI PREMJEŠTAJ RADNIKA

Kako smo već pisali u Post infu, Hrvatski sindikat pošte je poslodavcu uputio dopis kao reakciju na privremeni premještaj radnika. Od poslodavca smo primili odgovor, iz kojega prenosimo najvažnije: „Trenutno kod poslodavca u organizacijskoj jedinici Divizija mreža, postoje okolnosti koje nalažu određene privremene organizacijske promjene u smislu privremenog premještaja radnika iz jedne u drugu organizacijsku cjelinu, gdje je privremeno nastala potreba za većim brojem radnika, zbog osiguravanja nesmetanog odvijanja radnih procesa… Kod nesporne činjenice da izvršavanje radnih obveza preuzetih Ugovorom o radu predstavlja jedinstvenu cjelinu na način da se promatra cijeli radni vijek radnika proveden kod poslodavca i poslovi koje je radnik tijekom radnog vijeka obavljao, a vodeći računa o odredbi članka 7. Zakona o radu (Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao, Poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada) zaključak je, da je u izvanrednim slučajevima, ugovorom o radu ugovorena i mogućnost raspoređivanja radnika na druge poslove kod poslodavca.“ HSP ostaje pri stavu, kako ga uostalom tumači i sam Pravilnik o radu, da se radnika može privremeno premjestiti, bez izmjene ugovora o radu, na poslove čiji sadržaj nije bitno različit od poslova iz njegova ugovora o radu. Radnike u situaciji kada im se „nudi“ na potpis suglasnost za privremeni premještaj pozivamo da se prije prihvaćanja „ponude“ jave sindikalnim povjerenicima Hrvatskog sindikata pošte. Nakon potpisa je kasno.

UKRATKO

Pitanje: Promjene općenito, posebno u organizaciji dostave.  Odgovor: Promjene će obuhvatiti procese u općoj dostavi i prijevozu na prvoj transportnoj razini. Plan je da izmjene zažive s danom 1. lipnja. Promjenom će biti obuhvaćene sve dosadašnje grupe područja. Administrativno će sadašnju grupu područja buduću regiju voditi direktor regije kojem će odgovarati direktori službe dostave i mreže, voditelji prijevoza, sortiranja i održavanja. Operativno to znači da će se sve dostave, a sa njima i radnici objediniti pod jednim direktorom službe u regiji.  Proces je zamišljen tako da se objedine usluge s rokom D+1 u jedinstveni tok dostave bez obzira na pripadnost radnika sadašnjoj divizionoj organizaciji. Cilj je podići kvalitetu usluge D+1 na razinu koja će biti usklađena sa iskustvom korisnika koja za cilj ima svođenje reklamacija na prihvatljiv postotak. Ostvarenjem ovoga cilja steći će se jedan od preduvjeta za korekciju cijena sukladno ostvarenoj kvaliteti. Objedinjavanjem usluge D+1 kroz jedan kanal i istovjetan način zaduženja, dostave i uručenja ostvaren je preduvjet za rasterećenje opće dostave uvođenjem obilaska terena na osnovu roka za uručenje D+3. To znači da će nositelj zakonske petodnevne dostave biti tok D+1 zajedno sa tokom D+3. Tok D+3 će smanjiti neproduktivni prijeđeni put za 50% što ostavlja prostora za povećanje manipulacije za 25%. Dostavni rajoni u toku D+3 biti će prostorno veći broj domaćinstava ali ritam obilazaka će se uskladiti s krajnjim rokovima za uručenje.  Time se oslobađa dio sredstava rada kako bi se mogao usmjeriti tok D+1. Rezerva radnika iz toka D+3 koristit će se za popunu toka D+1, korištenje zaostataka godišnjih odmora, popunu do obuke novozaposlenih i za izaslanja na područja koja u sezoni iziskuju veći broj izvršitelja. Sve izmjene za cilj imaju povećati efikasnost radnika, smanjiti broj sredstava rada podizanjem dnevne satnice korištenja kako bi se racionalizirano pretočilo u povećanje varijabilnog dijela mjesečnih primanja radnika. Pitanje: Poštivanje Odluka o isplati nagrade za ostvarene rezultate rada. Radniku Divizije pošta je neposredni voditelj odgovorio da mu nije isplaćeno 5 € po danu izaslanja na drugi ured i rajon, iz razloga što nema novca!? Odgovor: Neka voditelj odgovori zašto je tako rekao. Molim konkretan podatak o kome se radi, kako o radniku, tako i voditelju, kako bismo provjerili navod. Imamo dovoljno sredstava da radnicima isplatimo sve što im pripada na osnovu ostvarenih rezultata rada.

IZVJEŠĆE O OZLJEDAMA NA RADU U HP-u ZA 2022. GODINU

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u cijeloj protekloj 2022. godini u Hrvatskoj pošti ukupno se dogodilo 269 ozljeda na radu i to: 167 u radnom procesu , 23 na putu s posla i na posao, 18 zbog ugriza psa te 61 ozlijeđena osoba usred razbojništva. Ukupno je evidentirano 102.544 sati bolovanja odnosno 12.818 radnih dana. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u 2022. godini su prijevozna sredstva cestovnog prometa (74 puta), protupravno djelovanje trećih osoba (65 puta), prostori, površine i pripadajuće instalacije izvan navedenih objekata i prostorija s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu (43 puta), prostorije i površine za kretanje osoba na radu (25 puta) i ugriz psa (21 put). Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su protupravno djelovanje treće osobe (121 put), neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad (65 puta), viša sila (37 puta), ostala neprimijenjena posebna pravila zaštite na radu (27 puta) te ostala neprimijenjena osnovna pravila zaštite na radu (15 puta).  U navedenom razdoblju muškarci su stradali čak 166 puta, a žene 103 puta. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta, njih 142 te u Diviziji mreža, 73. U Diviziji ekspres bilo je 43 ozljede, a 9 ih se dogodilo u Diviziji podrška. U Upravi društva dogodile su se dvije ozljede na radu. Prema GP-ima, najviše je ozljeda bilo u GP1, njih 115. U GP2 dogodila se 35 ozljeda na radu, 32 ih je bilo u GP3, a njih 12 dogodilo se u GP4. U GP5 dogodilo se 39 ozljeda na radu, dok se u GP6 dogodilo njih 36. U 2022. godini nije bilo teških ONR sa smrtnim posljedicama.