HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 860 – Materijalna prava radnika

Kako smo u prošlom broju najavili, 9. veljače održan je uvodni sastanak predstavnika poslodavca s predstavnicima reprezentativnih sindikata. Sastanak je održan na inicijativu oba reprezentativna sindikata, s osnovnom temom, materijalna prava radnika. Iako jedan dio materijalnih prava čini i nagrada za ostvarene rezultate rada, popularna varijabilna nagrada, na tu temu je održan zasebni sastanak. Predstavnici poslodavca spremni su razmotriti prijedloge te materijalna prava sagledati sveukupno i kroz nagradu za ostvarene rezultate rada.

VARIJABILNA NAGRADA

Predstavnici Hrvatskog sindikata pošte održali su 9. veljače sastanak s izvršnim direktorima divizija, uz osnovnu temu Odluka o nagradi za rezultate rada (varijabilna nagrada), s naglaskom na novim odlukama izmijenjenih kriterija za ostvarivanje prava na nagradu. Prema ranijem prijedlogu Hrvatskog sindikata pošte, izostanak s rada koji je posljedica ozljede na radu neće isključiti pravo radnika na ostvarenu mjesečnu nagradu. Prisutni izvršni direktori su izjavili da nagrada neće biti ograničena na neoporezivi dio već će iznos iznad neoporezivog biti isplaćen kroz bruto plaću. Budući da će isplata nagrade za rezulate rada biti isplaćivana u neoporezivom iznosu, ista će biti izuzeta od ovrhe prema Ovršnom zakonu. Razgovori na temu izmijenjenih odluka se nastavljaju, a predstavnici poslodavca su potom spremni dogovorene izmijenjene odluke primjenjivati od 1. ožujka.

RAST NA TRŽIŠTU POŠTANSKIH USLUGA

U trećem tromjesečju 2022. na poštanskom tržištu zabilježen je rast gotovo svih segmenata tržišta. Ukupan broj poštanskih usluga veći je za 3,4 posto u odnosu na prethodno tromjesečje i za 5,1 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Veći broj usluga rezultat je više prenesenih pismovnih pošiljaka i paketa, pri čemu je pismovnih pošiljaka bilo 5,5 posto više nego u trećem tromjesečju 2021., a paketa oko 9 posto. Pismovne pošiljke prema količini obavljenih usluga imaju najveći udjel na tržištu, 79,9 posto, slijede paketi s udjelom od 12,5 posto, a ostatak čine tiskanice. Broj usluga u međunarodnom poštanskom prometu od početka godine sve je veći te je u trećem tromjesečju bilo za oko milijun usluga više nego u prvom tromjesečju uz rast od 27 posto. Predviđa se nastavak ovakvog trenda. Veći broj ostvarenih usluga pozitivno je utjecao i na ostvarene prihode, koji su za 10,6 posto veći nego u istom razdoblju prethodne godine. Na povećanje prihoda, između ostaloga, utjecalo je i više obavljenih usluga s dodanom vrijednosti (ekspresnih pošiljaka), kojih je bilo 14 posto više. Na kraju trećeg tromjesečja poštanske usluge u Republici Hrvatskoj pružalo je 24 davatelja od kojih je HP-Hrvatska pošta d.d. najveći s udjelom od 87,7 posto prema količini ostvarenih usluga i udjelom od 57,7 posto u ukupnim prihodima.

UKRATKO SA MJESEČNIH SASTANAKA

Kao i u prošlom broju našeg glasila, i u ovom ćemo objaviti dio pitanja i odgovora sa mjesečnih sastanaka s izvršnim direktorima grupa područja. Podsjećamo da su navedeni sastanci inicirani od strane Hrvatskog sindikata pošte te su obvezni dio socijalnog dijaloga u Hrvatskoj pošti.

Divizija pošte

Pitanje: Imamo pritužbe od poštara da stalno dobivaju stara vozila. Odgovor: Nova vozila su električna i njih možemo slati samo tamo gdje ima punionica. Nažalost, ne možemo raditi punionicu na mjestima gdje smo u zakupu.

Pitanje: Poštari su revoltirani novom odlukom o nagrađivanju. Apeliramo da se s njima više razgovara i pokuša se organizirati rajone na način da radnici imaju mogućnost ostvariti varijabilu. Odgovor: Po novoj odluci prag za ostvarivanje nagrade je 100% produktivnost i cijelo vrijeme radimo na tome da se taj cilj ostvari gdje god je to moguće.

Pitanje: Radnici su nezadovoljni promjenama koje su nastupile u sustavu nagrađivanja. Odgovor: U DP poštarima će se za poslove obuke novoprimljenog poštara i/ili privremenog premještaja obračunavati 5 eura po danu rada. Radnika i broj dana rada određuje neposredni rukovoditelj, a ukupni iznos određuje se na način da se broj dana rada po kriteriju množi sa 5 eura, što će za radnika biti povoljnije nego do sada.

Divizija mreža

Pitanje: Jesu li poštanski uredi opremljeni ladicama za sortiranje i pohranu papirnatog i kovanog novca? Naime, radnici sami od kartona izrađuju „škrabice“ za euro novac jer ne postoje originalne verzije namijenjene za to. I zašto se nije na vrijeme izvršila nabava istog? Odgovor: Upoznati smo s navedenim problemom i žao nam je, ali imamo informaciju da će u skorom vremenu i to biti riješeno. Određeni problemi su nastali obavezom javne nabave i kašnjenjem dobavljača.

Pitanje: Radnici se žale da im se ne odobravaju zahtjevi za izvanredno čišćenje ureda. U čemu je problem? Odgovor: Zahtjevi se redovno odobravaju, provjerit ćemo s voditeljima o čemu se radi.

Pitanje: Hoće li voditelji grupa sjesti i dogovoriti plan premještaja kako bi se točno znalo kako organizirati korištenje godišnjih odmora, posebno na otocima? Odgovor: Na tome se intenzivno radi i bit će uskoro gotovo.

Divizija ekspres

Pitanje: Postoji li, i ako da, pravilo da „svi poštari moraju znati sve rajone“? Odgovor: Ne moraju znati svi sve. Kao što je navedeno, realno je da svaki poštar poznaje tri rajona, kako bi se u slučaju bolovanja ili godišnjeg nesmetano odvijao posao.

Općenito

Pitanje: Hoće li varijabilni dio za siječanj 2023. ići sa plaćom? Odgovor: Kod varijabilne nagrade, u prosincu smo isplatili nagrade za listopad. Sljedeća varijabila u veljači bit će za studeni i prosinac te zatim u ožujku za siječanj i tako dalje.

Pitanje: Tvrdi se da nedostaje radnika. Stoji li to ili je stvar organizacije? Odgovor: To je stvar percepcije. Prebacujemo radnike prema potrebi i trudimo se biti izjednačeni s korištenjem godišnjih odmora.

Pitanje: Radnici se žale da nadređeni stvaraju Viber grupe te kroz njih žele motivirati radnike, međutim radi se o privatnim mobitelima i radnici to ne žele, no postoji strah od izlaska iz grupe. Čemu to, pogotovo ako znamo da je u procesu razvoja nova aplikacija za komunikaciju? Odgovor: Svaki radnik može slobodno izaći iz grupe i neće biti posljedica. Upozorit ćemo nadređene na isti problem.

Pitanje: Kakva je situacija sa fluktuacijom ljudi, ima puno odlazaka? Odgovor: Upražnjena mjesta se popunjavaju, ali od tri nova radnika jedan ostane.