HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 859 – Konstituirano Glavno radničko vijeće i Središnje povjereništvo radnika za zaštitu na radu

Nakon održanih izbora i konstituiranja radničkih vijeća i povjereništava radnika za zaštitu na radu na razini GP-a, dana 19. siječnja 2023. održane su konstituirajuće sjednice Glavnog radničkog vijeća i Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu. Na temelju Sporazuma s Poslodavcem oba ova tijela imaju po jedanaest članova. Glavno radničko vijeće u novom četverogodišnjem mandatu čine: Željko Šešerin, Dubravko Kovačić, Željko Miljak, Lidija Pulišić, Mario Vrček, Damir Jurišić, Irena Ilenić, Ivan Topolovec, Kristina Bajkovec, Marcela Peruzović i Damir Ljubanović. Za predsjednika GRV-a izabran je Željko Šešerin (GP1), a za zamjenika Mario Vrček (GP5). Središnje povjereništvo radnika za zaštitu na radu u novom četverogodišnjem mandatu čine: Jago Tomić, Petar Vuko, Nikolina Ivanović, Branko Novački, Slavko Stanić, Cvetan Kovač, Željko Ivanović, Nenad Šlogar, Jerka Sapunarić, Milena Alač i Goran Vuković. Za koordinatora Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu, izabran je Cvetan Kovač (GP2), a za zamjenika koordinatora Željko Ivanović (GP5).

UKRATKO

MATERIJALNA PRAVA RADNIKA – Reprezentativni sindikati koji djeluju u Hrvatskoj pošti uputili su poslodavcu 2. veljače dopis u kojem su zatražili žurni sastanak na temu materijalnih prava radnika Hrvatske pošte d.d. Uvijek aktualna tema koja je i nakon prošlogodišnjeg uspjeha u pregovorima, koji su za rezultat imali povećanje plaće od 20 posto za oko osam tisuća radnika, još aktualnija budući da je poslodavac izmijenio Odluku o nagradi za rezultate rada.

VARIJABILNA NAGRADA – Uspjela je inicijativa koju je pokrenuo Hrvatski sindikat pošte prema poslodavcu, temeljem koje je dogovoren prvi sastanak na temu varijabilne plaće. Sastanak će se održati u najkraćem roku, a priliku ćemo iskoristiti kako bi poslodavca upoznali s velikim nezadovoljstvom radnika nakon izmjena Odluka o nagradi za rezultate rada.

IZ IZVJEŠĆA POSLODAVCA – Na dan 31. prosinca 2022. godine, u Hrvatskoj pošti je zaposleno ukupno 9362 radnika.

UKRATKO SA MJESEČNIH SASTANAKA

Mjesečni sastanci inicirani od strane Hrvatskog sindikata pošte, postali su obavezni dio socijalnog dijaloga, kao i prigoda da se u ime radnika, poslodavcu postave konkretna pitanja radnika. Od svih pitanja u svakom broju ćemo izdvojiti dio.

Divizija mreža

Pitanje: Ide li plaćanje prekovremenih sati radnicima Divizije mreža, koji su ostvareni tijekom konverzije kune u euro?

Odgovor: Isplata prekovremenih ide sukladno protokolu, svi prekovremeni sati se bilježe.

Divizija mreža

Pitanje: Nedostaju plastične „plitice“ za eure i kronično nedostaje A4 papir.

Odgovor: Plitice su naručene i očekuju se. Zbog uvođenja eura i konverzacije došlo je do pojačane potrošnje papira te su voditelji upućeni da, ako treba, iste kupe uz R1 račun.

Divizija ekspres

Pitanje: Razlike u obračunu i uvjetima za ostvarenje varijabilne nagrade na urbanim i ruralnim rajonima nema. Obračun je isti i za ruralni dio i za urbani. Računaju li se u varijabilnu nagradu i adrese servisa, prikupa…?

Odgovor: U izračun ulazi sve što se radi preko digitalnog poštara, servisi ne ulaze u varijabilnu nagradu.

Divizija ekspres

Pitanje: Kako se računa punjenje paketomata u varijabilnoj nagradi te kako u učinkovitosti?

Odgovor: Kao 1 adresa. Pitanje: Kako se računa dostava cigareta u varijabilnoj nagradi te kako u učinkovitosti? Odgovor: Kao i svaki drugi paket.

Divizija ekspres

Pitanje: Zašto se više različitih primatelja na istoj adresi (npr. stambena zgrada) ne računa kao pojedinačna adresa, nego kao jedna, navodno aplikacija ne prepoznaje više primatelja na istoj adresi?

Odgovor: Računa se kao pojedinačna adresa. Pojedina postavljena pitanja, posebno odgovori, otvaraju prostor za nastavak rasprave.

U PROSINCU PROŠLE GODINE 116.189 NEZAPOSLENIH

Potkraj prosinca 2022. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 117.816 nezaposlenih osoba, što je za 1.627 osoba više nego prethodnoga mjeseca, a za 7.899 osoba manje nego u prosincu 2021. Od ukupnog broja nezaposlenih u prosincu 2022. bilo je 51.293 nezaposlena muškarca (43,5 posto) i 66.523 nezaposlene žene (56,5 posto). U izvještajnome mjesecu nezaposlenost je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, smanjena u svim dobnim skupinama. Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u prosincu 2022. imali su Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska županija i Grad Zagreb, a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji. Temeljem radnoga odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme, 85,9 posto. Prema djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: javnoj upravi i obrani, pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane, trgovini na veliko i malo , zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi te prerađivačkoj industriji.

POTPORE ČLANOVIMA HSP-a U 2022. GODINI

Na temelju Pravilnika o Fondu solidarnosti, Hrvatski sindikat pošte je u protekloj godini (od 1.siječnja do 31. prosinca 2022.) svojim članovima ukupno isplatio 1.064.950,00 kuna (141.343,15 eura). S obzirom da se podaci odnose na isplatu u prošloj godini, kada je službena valuta bila kuna, iznosi su izraženi i u kunama i u eurima.