HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 857 – PRETHODNI REZULTATI IZBORA ZA RV I PZNR

Liste HSP-a odnijele veliku izbornu pobjedu u svim GP-ima!

Hvala vam na ukazanom povjerenju!

Izbori za RV i PZNR održani su u svim GP-ima dopisnim putem, zaključno s 12. prosincem 2022.

Liste Hrvatskog sindikata pošte u svim grupama područja, prema prethodnim rezultatima izbora za radnička vijeća i povjereništva radnika za zaštitu na radu u Hrvatskoj pošti, odnijele su uvjeljivu izbornu pobjedu.

GP1 – Lista HSP-a koju je predvodio naš glavni povjerenik Željko Šešerin, dobila je 1050 glasova, dok je lista RSH-a dobila 713 glasova, a RSRH 247 glasova. Na izborima za Povjereništvo radnika za zaštitu na radu, lista HSP-a dobila je 1052 glasa, lista RSH-a 717 i RSRH-a 237 glasova.

GP2 – Lista HSP-a koju je predvodio naš glavni povjerenik Dubravko Kovačić, dobila je 400 glasova, dok je lista RSH-a dobila 190 glasova. Na izborima za Povjereništvo radnika za zaštitu na radu, lista HSP-a dobila je 400 glasova, dok je lista RSH-a dobila 192 glasa.

GP3 – Lista HSP-a koju je predvodio naš glavni povjerenik Željko Miljak, dobila je 686 glasova, lista RSH-a 192 glasa i lista RSRH-a 114 glasova. Na izborima za Povjereništvo radnika za zaštitu na radu, lista HSP-a dobila je 684 glasa, lista RSH-a 184 glasa te lista RSRH-a 124 glasa.

GP4 – Lista HSP-a koju je predvodila naša glavna povjerenica Lidija Pulišić, dobila je 460 glasova, dok je lista RSH-a dobila 116 glasova. Na izborima za Povjereništvo radnika za zaštitu na radu, lista HSP-a dobila je 459 glasova, dok je lista RSH-a dobila 116 glasova.

GP5 – Lista HSP-a koju je predvodio naš glavni povjerenik Mario Vrček, dobila je 658 glasova, dok je lista RSH-a dobila 148 glasova. Na izborima za Povjereništvo radnika za zaštitu na radu, lista HSP-a dobila je 650 glasova, dok je lista RSH-a dobila 157 glasova.

GP6 – Lista HSP-a koju je predvodio naš glavni povjerenik Damir Jurišić, dobila je 361 glas, dok je lista RSH-a dobila 189 glasova. Na izborima za Povjereništvo radnika za zaštitu na radu, lista HSP-a dobila je 349 glasova, dok je lista RSH-a dobila 198 glasova.

Zahvaljujemo svim radnicima koji su izašli na izbore i birali svoje radničke predstavnike, a posebno onima koji prepoznali naš rad i brigu za svakog poštanskog radnika i koji su zbog toga glasovali za naše i vaše pobjedničke liste.

Čestitamo svim našim kolegicama i kolegama koji su bili kandidati na ovim izborima ili koji su svojim svakodnevnim radom i aktivnostima doprinijeli ovom našem velikom izbornom uspjehu. Da bismo mogli zaštititi radnička prava i interese potrebno nam je zajedništvo i radnička solidarnost.

Učinit ćemo sve da svojim svakodnevnim predanim radom opravdamo ukazano povjerenje!

OZLJEDE NA RADU U TREĆEM TROMJESEČJU 2022.

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u trećem tromjesečju 2022. godine (razdoblje od 01.07. – 30.09.2022.) u Hrvatskoj pošti ukupno se dogodilo 80 ozljeda na radu, i to: 43 u radnom procesu, 9 na putu s posla i na posao, 8 zbog ugriza psa, te 20 ozlijeđenih radnika uslijed razbojništva. Ukupno je evidentirano 41.760 sati bolovanja odnosno 5.220 radnih dana. Sa te osnove isplaćena naknada na teret HP-a (ukupne potpore) iznosi ukupno 12.500,00 kuna. Isplaćena naknada na teret HZZO-a iznosi ukupno 1.194.513,06 kuna. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u ovom tromjesečju su protupravno djelovanje treće osobe, 21 put i prijevozna sredstva cestovnog prometa 18 puta. Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su protupravno djelovanje treće osobe, 35 puta te neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad, 22 puta. Najviše su stradavali poštari, 42 puta te operateri u PU, 21 put. U navedenom razdoblju muškarci su stradali 50 puta, a žene 30 puta. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta, njih 37 te u Diviziji mreža, 23. U Diviziji ekspres bilo je 15 ozljeda, dok su se u Diviziji podrška dogodile 3 ozljede na radu. U Upravi društva dogodile su se dvije ozljede na radu. Prema GP-ima, najviše je ozljeda bilo u GP1, njih 34 te u GP5, njih 17. U GP6 bilo je 13 ozljeda, dok se u GP2 dogodilo njih 10. U GP3 bilo je 5 ozljeda na radu, a najmanje ih se dogodilo u GP4, samo jedna. U trećem tromjesečju 2022. godine bila je jedna teška ozljeda na radu zbog koje je izvršen inspekcijski nadzor u Primorsko-goranskoj županiji. U istom razdoblju nije bilo teških ozljeda na radu sa smrtnim posljedicama.

U STUDENOM 116.189 NEZAPOSLENIH

Potkraj studenog 2022. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 116.189 nezaposlenih osoba, što je za 4.062 osobe više nego prethodnog mjeseca, a za 9.512 osoba manje nego u studenom 2021. Od ukupnog broja nezaposlenih u studenom 2022. bilo je 49.883 nezaposlenih muškaraca (42,9 posto) i 66.306 nezaposlenih žena (57,1 posto). U izvještajnome mjesecu nezaposlenost je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, smanjena u svim dobnim skupinama. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je u svim obrazovnim skupinama. Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u studenom 2022. imali su Splitsko-dalmatinska županija (22.250 ili 19,1 posto od ukupnog broja u Hrvatskoj), Osječko-baranjska županija (14.353 ili 12,4 posto) i Grad Zagreb (12.739 ili 11,0 posto), a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji (1.396 ili 1,2 posto). Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (7.303 ili 84,1 posto).