HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 855 – GLAVNO RADNIČKO VIJEĆE PROTIV NOVIH PRAVILNIKA!

Glavno radničko vijeće protivi se prijedlogu novog Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i prijedlogu Pravilnika o plaćama

U Zakonom propisanoj proceduri, a prije donošenja odluka važnih za položaj radnika, poslodavac je Glavnom radničkom vijeću poslao na savjetovanje prijedloge novih Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o plaćama. Glavno radničko vijeće se protivi navedenim prijedlozima te u svom iscrpnom očitovanju navodi brojne razloge i argumente zbog kojih su mu prijedlozi neprihvatljivi. Zaključujući svoje očitovanje i neslaganje s prijedlozima poslodavca, Glavno radničko vijeće navodi:

„… Iz svih gore obrazloženih razloga, kao i s obzirom da GRV smatra nemogućim sagledati konkretan utjecaj namjeravanih pravilnika na položaj radnika HP d.d. bez dostavljenih konkretnih podataka i informacija, GRV se protivi prijedlogu novog Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, te prijedlogu novog Pravilnika o plaćama sadržaja koji je poslodavac dostavio na savjetovanje. GRV smatra da pravo poslodavca da autonomno odlučuje o svojem unutrašnjem ustroju i organizaciji rada, uključujući i pravo na ukidanje i osnivanje novih radnih mjesta i organizacijskih cjelina, kao i pravo revidiranja vrednovanja radnih mjesta putem istovremeno predloženog pravilnika o plaćama, mora biti usklađeno sa zaštitom radnika od neopravdanog umanjenja njihovih prava te neopravdanog proglašavanja radnika kolektivnim viškom pod „krinkom“ novih reorganizacija i revidiranja vrednovanja radnih mjesta. U protivnom radi se o očitoj zlouporabi ovog prava poslodavca, a GRV-u kao što je već prethodno navedeno, u ovim postupcima nisu dostavljeni traženi i potpuni podaci i informacije iz kojih bi GRV moglo sagledati stvaran utjecaj predloženih pravilnika na položaj svih kategorija radnika a posebno onih na čiji radni odnos i materijalna prava će se predloženi pravilnici direktno odraziti kako u pogledu plaće tako i općenito u pogledu sigurnosti odnosno nesigurnosti njihova radno pravnog statusa u HP d.d.“

Kao što smo u uvodu naveli, poslodavac poštuje zakonsku proceduru. Glavno radničko vijeće u svojoj (zakonskoj) savjetodavnoj ulozi izražava svoj stav, u ovom slučaju protivljenje. O kakvom savjetovanju se radi i kakvom socijalnom dijalogu poslodavca i radničkih predstavnika je riječ najbolje govori činjenica da je, tri dana nakon negativnog očitovanja GRV-a, Uprava na svojoj jučerašnjoj sjednici donijela rečene pravilnike, a da ni trznula nije na brojne savjetodavne(!) argumente Glavnog radničkog vijeća. O posljedicama koje bi mogle uslijediti u sasvim izvjesnim sudskim postupcima očito nikog nije briga. A i zašto bi kad ni do sada, u brojnim sličnim situacijama, nitko nije odgovarao za (pre)skupe pogreške i izgubljene sudske sporove?

BOŽIĆNICA 2022.

S obzirom da nam se bliže blagdani, a time i isplata jednokratne prigodne nagrade, popularne božićnice, poslodavcu smo uputili dopis kojim tražimo isplatu znatno većeg iznosa od onog koji je propisan Kolektivnom ugovorom. Dopis prenosimo u cijelosti.

„Poštovani, kao što Vam je poznato važećim Kolektivnim Ugovorom za radnike Društva HP-Hrvatska pošta d.d., u članku 61. stavak 3., je propisano da će Poslodavac najkasnije do 31. prosinca isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu „božićnicu“ u iznosu od 1.500,00 kuna neto, svim radnicima koji na dan 1. prosinca budu u radnom odnosu kod Poslodavca. Želimo istaknuti svima nama isto tako poznatu činjenicu da radnici Hrvatske pošte rade u iznimno otežanim uvjetima, a pandemija Covid-19 situaciju je posljednjih, pa tako i u jednom dijelu ove godine, dodatno otežala. Prije dvije godine u okviru pregovora za sklapanje Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatske pošte, za koje smo zajednički zaključili da su bili uspješni i održani u dobroj vjeri, dogovorili smo isplatu jednokratne godišnje nagrade “božićnice” u iznosu od 3.500 kuna, a prošle godine svim našim radnicima isplaćen je iznos “božićnice” od 2.500 kuna. Posljednje dvije godine Hrvatsku poštu ponosno smo isticali kao poslodavaca koji je isplatio jednu u od najizdašnijih “božićnica” u RH. Predlažemo Vam da na temelju maksimalnog doprinosa radnika Hrvatske pošte ostvarenju poslovnih rezultata Društva, pokušate iznaći mogućnost isplate jednokratne prigodne nagrade „božićnice“, u iznosu koji bi bio znatno viši od iznosa propisanog Kolektivnim ugovorom. Kako se radi o neoporezivom iznosu naknade to je za poslodavca “najjeftiniji“ način za nagraditi svoje radnike bez dodatnog poreznog troška. Danas svjedočimo prilično teškim vremenima u kojima se nalazi naše kompletno društvo, gdje inflacija uvelike utječe na troškove života, a “krpanje” obiteljskih proračuna postalo je svakodnevica u gotovo svakom našem domu. Isplatom povećane “božićnice” omogućili bismo veselije Božićne blagdane radnicima Hrvatske pošte. Bez obzira na poteškoće u poslovanju bio bi to svakako korak u pravome smjeru i dokaz da Uprava Hrvatske pošte i u otežanim uvjetima poslovanja cijeni trud i dokazani samoprijegor naših radnika. S poštovanjem, Milan Jukić, predsjednik“.

BRISANJE OSTVARENOG

Operateri u poštanskim uredima imaju novu brigu, nažalost ništa novoga u našem sustavu. Radi se naime, o brisanju ostvarenih ciljeva police dopunskog zdravstvenog osiguranja, i to posebno onih ugovorenih u razdoblju korištenja „vaučera“. Operateri su sa korisnicima pod povoljnijim uvjetima sklopili policu, no nažalost, propustili su platiti prvi slijedeći mjesečni obrok. Operaterima je zbog toga brisan ostvareni godišnji cilj. Od nadležnih u Diviziji mreža smo zatražili tumačenje i odgovor. Kako kažu, ostvarenje cilja se priznaje samo za aktivne proizvode, tj. one koji se koriste i plaćaju. No, ukoliko ugovaratelj (korisnik) plati postojeće dugovanje i nastavi plaćati, radniku će ostvareni cilj biti priznat.

MOPEDI I GUME

Nadležne u Diviziji pošta upozorili smo na problem zimskih uvjeta na cestama i mopede (skutere) sa istrošenim pneumaticima. Problem na koji su nas i ove godine upozorili poštari za opću dostavu nažalost nije ništa novo. U odgovoru Izvršnog direktora Divizije pošta, u suradnji sa Izvršnim direktorom sektora prijevoza stoji, da na „mopede stavljaju M+S gume, ne stavljaju zimske gume i ove godine su ih do danas na zadnje kotače montirali cca 790 komada“. Kako god, pozivamo sve korisnike prometnih sredstava u Hrvatskoj pošti, da sve neispravnosti, pa i one koje se odnose na loše i istrošene pneumatike, prijave nadležnima u Sektoru i Odjelima prijevoza. Svakako, ukoliko izostane reakcija nadležnih, o svemu upoznajte sindikalne povjerenike Hrvatskog sindikata pošte.