HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 845 – EKOLOŠKA JUBILARKA

Sukladno našoj najavi, prošli je petak, 13. svibnja, protekao u tradicionalnom, čak jubilarnom desetom, čišćenju Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Naše poštarice i poštari s područja Samobora, Svete Nedelje i Jastrebarskog, zajedno sa Zelenim stopama te članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Grdanjci“ uklonili su još jednu automobilsku olupinu koju je netko nesavjestan ostavio na teško dostupnom mjestu. Pod vodstvom našeg dugogodišnjeg člana i povjerenika Stjepana Rešetara – Štefa, tridesetak vrijednih poštara pomoglo je u izvlačenju auto olupile te njezinom otpremanju tamo gdje i pripada, u reciklažu. Inače, ovo je jedna od čak 16.000 olupina koje je iz prirode diljem Hrvatske dosad uklonila Udruga „Zelene stope”, čiji je osnivač fotograf i aktivist Romeo Ibrišević. Akciju već punih deset godina vjerno podupire Hrvatski sindikat pošte, a Hrvatska pošta je 2017. godine izdala dopisnicu s motivom naših poštara kako izvlače olupinu. Na kraju samo možemo reći – bravo za sve naše poštare i poštarice te sve ostale sudionike i velika im hvala što ovako vjerno i spremno brinu o našoj prirodi i domovini.

OZLJEDE NA RADU U PRVOM TROMJESEČJU 2022.

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u prvom tromjesečju 2022. godine (razdoblje od 01.01. – 31.03.2022.) u Hrvatskoj pošti ukupno su se dogodile 62 ozljede na radu, i to: 38 u radnom procesu, 5 na putu s posla i na posao, 2 zbog ugriza psa, te 17 ozlijeđenih radnika uslijed razbojništva. Ukupno je evidentirano 21.896 sati bolovanja odnosno 2.737 radnih dana. Sa te osnove isplaćena naknada na teret HP–a (ukupne potpore) iznosi ukupno 30.000,00 kuna. Isplaćena naknada na teret HZZO – a iznosi ukupno 605.438,87 kuna. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u ovom tromjesečju su prijevozna sredstva cestovnog prometa (22 puta) te protupravno djelovanje trećih osoba (19 puta). Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su protupravno djelovanje treće osobe (32 puta) te neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad (14 puta). Najviše su stradavali poštari, 29 puta te operateri u PU, 18 puta. U navedenom razdoblju muškarci su stradali 33 puta, a žene 29 puta. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta, njih 26 te u Diviziji mreža, 25. U Diviziji ekspres bilo je 10 ozljeda, dok se u Diviziji podrška dogodila jedna ozljeda na radu. U Upravi društva nije se dogodila niti jedna ozljeda na radu. Prema GP-ima, najviše je ozljeda bilo u GP1, njih 31. U GP2 dogodilo se 10 ozljeda na radu, dok se u GP3 i GP4 dogodilo po 5 ozljeda na radu. U GP5 dogodilo se 7 ozljeda na radu, a u GP6 njih 4. U prvom tromjesečju 2022. godine nije bilo teških ozljeda na radu zbog kojih je obavljen inspekcijski nadzor kao niti onih sa smrtnim posljedicama. U prvom tromjesečju ove godine nije bilo niti prijava ni priznanja profesionalnih bolesti od HZZO-a.

U TRAVNJU 118.922 NEZAPOSLENIH

Potkraj travnja 2022. u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje bile su evidentirane 118.922 nezaposlene osobe, što je za 6.682 osobe manje nego prethodnoga mjeseca, a za 29.822 osobe manje nego u travnju 2021. Od ukupnoga broja nezaposlenih u travnju 2022. bilo je 50.956 nezaposlenih muškaraca (42,8 posto) i 67.966 nezaposlenih žena (57,2 posto). U izvještajnome mjesecu nezaposlenost je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, smanjena u svim dobnim skupinama. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je u svim obrazovnim skupinama. Najveće smanjenje nezaposlenosti evidentirano je u skupini osoba sa završenim prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem, a najmanje u skupini osoba bez završene osnovne škole. Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u travnju 2022. imali su Splitsko-dalmatinska županija, Osječko-baranjska županija i Grad Zagreb, a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim županijama. Temeljem radnoga odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (12.319 ili 89,6 posto). Promatrano po djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane, trgovini na veliko i malo, prerađivačkoj industriji, administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima te građevinarstvu.