HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 841 – CILJ OSTVAREN – OSNOVNE PLAĆE ĆE RASTI!

U više navrata smo u našem glasilu izvještavali o tome da, na inicijativu HSP-a, s Upravom društva vodimo ozbiljne i konkretne razgovore na temu neophodne i žurne potrebe za povećanjem plaća.
Zadnji put smo o tome pisali u broju od 18. ožujka, kada smo između ostalog napisali: „… u nastavku socijalnog dijaloga Hrvatskog sindikata pošte i Uprave Hrvatske pošte, u srijedu 16.03. je održan još jedan sastanak na temu povećanja plaća. Konstruktivan sastanak čiji zaključci, želimo vjerovati, vode prema cilju. Bez obzira na trenutno loše okolnosti poslovanja cjelokupnog gospodarstva pa tako i naše Tvrtke, uzrokovanog općepoznatim razlozima i na činjenicu HP ne ostvaruje planiranu dobit, Uprava je preuzela obvezu, u najkraćem roku, iznaći način gdje i kako namaknuti potrebna sredstva za traženo povećanje plaće. Ovo „u najkraćem roku“ znači najkasnije 15. travnja, svakako prije Uskrsa.“
OSNOVNE PLAĆE RASTU
Nakon niza sastanaka s Uredom za upravljanje ljudskim resursima i Upravom Društva, danas, 14. travnja, „posao“ je priveden svom kraju. Sad kada govorimo o dovršetku razgovora, nije na odmet spomenuti da je zahtjev Hrvatskog sindikata pošte, od početka bio da se materijalno najugroženijoj skupini radnika HP, njih više od 8.000 čija su radna mjesta prema Pravilniku o plaćama svrstana u prva tri platna razreda, osnovna plaća SMJESTA poveća za minimalno 15%. Istodobno, Poslodavcu je predloženo da, u skladu s istim Pravilnikom, radnicima svrstanim od 4. do 6. platnog razreda, plaća bude korigirana kroz šest propisanih kategorija plaća.
Postignut je konačni dogovor da povećanje osnovne plaće za više od 8000 radnika bude u dva koraka i to, od 1. svibnja za 10% i u drugom koraku, od 1. listopada dodatnih 10%, što znači da će ukupno povećanje osnovne plaće biti 20%.
Uvažavajući sve okolnosti poslovanja (pad prihoda i povećanje troškova poslovanja), držimo da je ovo povećanje plaća maksimum koji je u ovom trenutku bio moguć te da su ga radnici svojim trudom i zalaganjem svakako zaslužili.

IMENOVANA UPRAVA HP-a

Temeljem Zaključka Vlade RH od 8. travnja 2022., Nadzorni odbor HP-d.d. je na sjednici održanoj 11. travnja, donio Odluku o imenovanju predsjednika i članova Uprave Hrvatske pošte. Ivan Čulo ponovo je imenovan predsjednikom Uprave, a Ivana Mrkonjić (dosadašnja izvršna direktorica Sektora međunarodnih poslova), Hrvoje Parlov (drugi mandat u Upravi) i Siniša Šukunda (dosadašnji izvršni direktor Sektora za opće poslove) imenovani su članovima Uprave društva HP – Hrvatska pošta d.d. na mandat od četiri godine. Osim četvero navedenih, član Uprave je i Josip Udiljak čiji je četverogodišnji mandat započeo u veljači 2019. godine.
Imenovanima želimo uspješan rad, na dobrobit Tvrtke i svih njenih vrijednih radnika.