HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 827 – COVID potvrde

Pandemija i sve njene posljedice su ovdje i tu, što god svatko od nas mislio o tome. Ovisno o stavu svakog od nas, prema evidentnom problemu, bila ona (pandemija) stvarna i opaka, slučajna, izmišljena, urotnička, namjerna i planirana, potekla tamo sa nekakve tržnice u Kini ili utekla (puštena) iz laboratorija, situacija s njom (pandemijom) stubokom je promijenila naše živote, kako one na osobnoj razini, privatnoj i društvenoj, tako i na razini koja se tiče našeg poslovnog života.

Državni je Stožer donio najnoviju odluku prema kojoj će, između ostalih, radnici Hrvatske pošte, kao i korisnici poštanskih usluga, od sutra, 16. studenog, jedni raditi svoj posao, a drugi koristiti poštanske usluge, po novim kriterijima i pravilima kakve su propisali. Daleko bi nas odvelo, a teško je da ima i smisla, istom tom državnom Stožeru poručiti da su pobrkali kruške i jabuke. Zaboravili su, naime, na činjenicu da su u našem (poštanskom) slučaju, Tvrtku koja je u njihovom (državnom) vlasništvu, svojom teško razumljivom odlukom, iz neznanja (ili možda ne!?), doveli u krajnje nepovoljan položaj, u odnosu na konkurenciju na tržištu poštanskih usluga. Što je u tom smislu i sprječavanju takve situacije učinio menadžment naše Tvrtke i resorno Ministarstvo, nije nam poznato. Po krajnjem učinku, čini se malo i u konačnici nedovoljno i neučinkovito!

U nastavku prenosimo dopis kojeg smo od poslodavca primili u 16:36, a u primjeni je večeras iza pola noći:

UPUTE ZA PRIMJENU EU DIGITALNIH COVID POTVRDA I DRUGIH ODGOVARAJUĆIH DOKAZA
U HP – HRVATSKOJ POŠTI d.d.

Odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske uvedene su posebne epidemiološke mjere kojih će se od utorka, 16. studenog 2021. biti dužni pridržavati svi radnici HP – Hrvatske pošte d.d. (dalje u tekstu: Hrvatska pošta) te korisnici usluga u poštanskim uredima. Stoga su od utorka svi radnici Hrvatske pošte obvezni doći na posao na uobičajenu lokaciju rada na lokaciji poslodavca u skladu s rasporedom svoga radnog vremena te na ulazu ovlaštenoj osobi predočiti:

• valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili
• drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju, testiranju na bolest COVID-19 ili postojanju kontraindikacija za cijepljenje ili dovršetak cijepljenja protiv bolesti COVID-19.

EU digitalnu COVID potvrdu može dobiti:
• osoba cijepljena cjepivom protiv bolesti COVID-19 odobrenim od strane Europske komisije
• osoba koja ima negativan nalaz PCR testa ili brzoga antigenskog testa (BAT)
• osoba koja je preboljela bolest COVID-19 11. dan od datuma prvoga pozitivnog PCR testa.

Drugim odgovarajućim dokazom o cijepljenju, preboljenju, testiranju ili postojanju kontraindikacija za cijepljenje smatra se:
• potvrda od liječnika primarne zdravstvene zaštite odnosno drugog liječnika
• pozitivan PCR test o dijagnosticiranju bolesti COVID-19 stariji od 6 mjeseci, ali ne stariji od 12 mjeseci
• pozitivan PCR test uz potvrdu o cijepljenju jednom dozom unutar 8 mjeseci od preboljenja, ali ne više od 12 mjeseci od cijepljenja,
a sve u skladu s Odlukom Stožera od 12. studenog 2021. godine.

Provjera potvrda i drugih odgovarajućih dokaza

Na lokacijama na kojima Hrvatska pošta ima zaštitarske službe zaštitar će kontrolirati valjanost EU digitalnih COVID potvrda uz pomoć aplikacije, odnosno uvidom u liječničke i druge potvrde. Na lokacijama na kojima Hrvatska pošta nema zaštitarsku službu za kontrolu potvrda i drugih odgovarajućih dokaza bit će zadužen ovlašteni rukovoditelj koji će uz pomoć aplikacije CovidGo instalirane na službeni mobitel provjeravati valjanost EU digitalnih COVID potvrda, odnosno obavljat će uvid radi provjere valjanosti drugih odgovarajućih potvrda. U slučaju da rukovoditelj fizički ne stigne doći do svih lokacija i radnika, radnici će potvrde na uvid i kontrolu dostavljati rukovoditelju elektroničkim putem (MMS, e-pošta ili uz pomoć drugih odgovarajućih mobilnih aplikacija).

Zaštitari koji će kontrolirati ulazak evidentirat će radnike koji nemaju valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, te tim radnicima neće biti dopušten ulazak i boravak u poslovnom prostoru/zgradi poslodavca. Popis navedenih radnika bit će proslijeđen u Odjel za sigurnost i obranu koji će ga dostavljati ovlaštenim rukovoditeljima radi evidencije radnog vremena i daljnjih postupanja.
Ističemo da su radnici dužni dolaziti na posao u skladu s utvrđenim radnim vremenom, neovisno o eventualnim gužvama prilikom testiranja.
Ako radnik ne predoči valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, poslodavac neće dopustiti radniku pristup i boravak u poslovnim prostorima / na radnom mjestu radnika, a radniku će se u evidenciji radnog vremena bilježiti neopravdani izostanak sa svim njegovim rizicima i posljedicama.

Lokacije za testiranje i refundacija troškova

Od 7-15 sati u petak, 19. studenog 2021. radnici u GP1 mogu se na trošak poslodavca i bez plaćanja prilikom testiranja testirati brzim antigenskim testovima (BAT) na sljedeće dvije lokacije:
• Branimirova 4, 10000 Zagreb
• Skladište Divizije ekspres, Poštanska 25, Velika Gorica.

Radnici na ostalim lokacijama u Republici Hrvatskoj na trošak poslodavca mogu se testirati u najbližem Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) ili u domu zdravlja. Radnicima će se, na njihov zahtjev, refundirati troškovi testiranja do trenutka sklapanja ugovora s navedenim HZJZ-om odnosno domovima zdravlja. Nakon sklapanja ugovora radnici više neće trebati plaćati troškove testiranja i tražiti refundaciju. Troškovi će se refundirati prema niže navedenom modelu uz napomenu da se radnici testiraju brzim antigenskim testovima (BAT).
Informacije o sklopljenim ugovorima sa zdravstvenim ustanovama u kojima će biti moguće testiranje radnika bez izravnog plaćanja objavljivat će se na našim internim komunikacijskim kanalima.

Za refundaciju troškova treba popuniti zahtjev iz priloga ove upute koji je ovjerio nadređeni izvršni direktor radnika i uz zahtjev priložiti original računa. Na računima mora biti navedeno ime, prezime i OIB radnika za kojeg je obavljeno testiranje. Preporuka je zatražiti izdavanje računa R1 s podatcima: HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, OIB: 87311810356.

Zahtjev se nalazi i na sljedećoj poveznici:
https://intranet.posta.int/UserDocsImages/intranet/info_kutak/SektorFinancijaiRacunovodstva/2019/20191017/Zahtjev_za_refundaciju_troskova_radnicima.docx

Refundacija je moguća samo za brze antigenske testove (BAT) u maksimalnom iznosu 150,00 kn. Ako za određeno razdoblje radnik ima negativan PCR test napravljen za druge potrebe, taj će se trošak refundirati do iznosa 150 kuna.
Zahtjevi se mogu predati osobno u svim pisarnicama poslodavca na lokacijama: Split, Zadar, Rijeka, Osijek, Zagreb (Branimirova), NSC (Velika Gorica) ili poslati poštom na adresu:
HP – Hrvatska pošta d.d.
SFIR – refundacija testiranje COVID-19
Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica.

Korisnici usluga

Za korisnike usluga u poštanskim uredima bit će na ulazna vrata poštanskih ureda stavljena obavijest da je ulazak dopušten samo osobama s valjanom EU digitalnom COVID potvrdom ili drugim propisanim dokazima, a provjeru valjanosti obavljat će operater prilikom dolaska korisnika na šalter. U slučaju da korisnik nema valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi propisani dokaz, operater će odbiti pružanje usluge i zamoliti korisnika da izađe iz poštanskog ureda.

Posebno skrećemo pozornost na to da, iznimno, bez valjane EU digitalne COVID potvrde ili drugoga propisanog dokaza u poštanske urede mogu ući korisnici koji preuzimaju pošiljke čije bi nepreuzimanje imalo pravne posljedice.

Ulazak drugih osoba u prostorije Hrvatske pošte

Prilikom ulaska u poslovne prostorije / zgrade Hrvatske pošte svi kooperanti, dobavljači, poslovni partneri, radnici zaštitarskih službi i pružatelji ostalih ugovornih usluga dužni su ovlaštenoj osobi na ulazu ili organizatoru sastanka i/ili drugih aktivnosti predočiti valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz.

NAPOMENA!

COVID potvrda o cijepljenju i COVID potvrda o preboljenju vrijede godinu dana, PCR test 72 sata, a brzi antigenski test 48 sati. Kućni testovi se ne priznaju.

ŠTO SINDIKAT NA OVU TEMU IMA REĆI I MOŽE PODUZIMATI

Što se tiče sindikata i naše uloge u „ovoj priči“, već smo naglasili ali nije zgorega ponoviti:

– COVID19 i cijepljenje protiv te bolesti složeno je zdravstveno i znanstveno pitanje o kojem Sindikati kao udruge radnika nisu ovlašteni niti zbog različitih stavova svojih članova mogu zauzimati stavove (bilo negativne bilo pozitivne).

– Jasan stav o bolesti COVID-19 i obvezi cijepljenja treba donijeti znanstvena zajednica i na temelju istog o cijepljenju treba odlučiti javna vlast.

– Sadašnje stanje vezano uz epidemiološke mjere nedorečeno je i nedovoljno predvidivo. Nije korektno neizravnim mjerama pa i na radnom mjestu, utjecati na građane da se cijepe ako cijepljenje nije obvezno.

– NO, POZIVAMO NA OPREZ! Svaki radnik mora imati na umu da neposjedovanje COVID potvrde ili negativnog testa, odnosno nekog drugog dokumenta, na radnom mjestu nosi povećani rizik za ostvarenje radnih prava, trpljenje sankcija, pa možda čak i opstojnost radnog odnosa.

– Pravna struka s područja radnog prava nije složna, ali treba imati na umu kako su sve glasniji stavovi da prema radnicima koji ne ispunjavaju uvjete prema epidemiološkim mjerama poslodavci mogu izricati sankcije.

– Sindikat će svim svojim članovima pružati radno-pravnu zaštitu, no ishod postupka se ne može jamčiti, posebice ne u trenutnoj situaciji. (Nema stava Ustavnoga suda o uvođenju takve sigurnosne mjere niti pravomoćnih sudskih presuda). Stoga je posebno važno da niti u jednom slučaju ne možemo niti smijemo „zavesti“ svoje članove i dovesti ih u situaciju s neželjenim posljedicama,

– Eventualno bolovanje radnika, kao i korištenje godišnjeg odmora, neplaćenog dopusta, slobodnih dana i slično može samo kratkoročno odgoditi poslodavčevo postupanje u skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite RH.

ZAKLJUČNO: SVI ČLANOVI SINDIKATA TEMELJEM SVOG ČLANSTVA U SINDIKATU (U OVOM SLUČAJU I ZAGOVORNICI I PROTIVNICI COVID POTVRDA, CIJEPLJENJA I TESTIRANJA) IMAJU JEDNAKA PRAVA I NA NJIH MOGU UVIJEK RAČUNATI.