HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 818 – SISTEMATSKI PREGLEDI ZA RADNIKE HRVATSKE POŠTE

Valja podsjetiti da je, temeljem obveze propisane Kolektivnim ugovorom za radnike Hrvatske pošte (čl. 68. st.1.), Hrvatska pošta s Poliklinikom Croatia zdravstveno osiguranje sklopila ugovor o nabavi usluge sistematskih liječničkih pregleda za radnike. Prema sklopljenom ugovoru radnici Hrvatske pošte moći će u iduće dvije godine, od 14. srpnja 2021. do 14. srpnja 2023., obaviti sistematski pregled.
Svaki radnik ima pravo na jedan sistematski pregled u razdoblju za koje je sklopljen ugovor, a pregledi su podijeljeni u dvije grupe:
1) sistematski pregledi za žene i
2) sistematski pregledi za muškarce.
Važna napomena! Voditelji su dužni s ovom obavijesti upoznati sve nazočne i nenazočne radnike te im omogućiti odlazak na sistematski pregled.
Podrobne informacije o svemu vezanom za obuhvat pregleda za žene i muškarce, hitnim i indiciranim pregledima nakon sistematskog pregleda, kako se naručiti na pregled, komu se javiti i kako se pripremiti za sistematski pregled, možete naći na web-stranici sindikata, putem poveznice http://www.sindikat-hsp.hr/sistematski_pregledi.html

UPRAVLJANJE RADNIM UČINKOM – POLUGODIŠNJI RAZGOVORI

Ciklus polugodišnjih razgovora u sklopu upravljanja radnim učinkom (URU) traje zaključno do 1. rujna 2021. godine. Razgovor između radnika i rukovoditelja, radilo se o polugodišnjem ili godišnjem razgovoru, je najvažniji dio upravljanja radnim učinkom čiji je cilj svakom radniku osigurati povratnu informaciju o uspješnosti u ostvarivanju ciljeva. Tijekom polugodišnjih razgovora radnik i rukovoditelj zajednički dogovaraju daljnju dinamiku ostvarivanja ciljeva do kraja promatranog razdoblja. Ciljevi se na polugodišnjem razgovoru mogu mijenjati samo uz prethodno odobrenje rukovoditelja više razine. Razlozi za izmjenu ciljeva mogu biti, npr. promjena strateških ciljeva tvrtke, poslovne promjene na tržištu, viša sila, elementarna nepogoda, ukidanje organizacijskih jedinica, privremena nesposobnost za rad (bolovanje) i druge okolnosti koje bitno utječu na njihovo ostvarivanje pri čemu bi radnik mogao biti doveden u nepovoljniji položaj. Vrlo je važno naglasiti da se razgovor mora(!!) obaviti sa svim radnicima, bez obzira na to hoće li njihovi ciljevi biti revidirani ili neće. Ako se radnik ne složi s postavljenim ciljevima, pokreće se proces eskalacije i žalbe koja se podnosi Uredu za upravljanje ljudskim resursima, Odjelu za sustave i procese upravljanja ljudskim resursima, poštom ili elektroničkom poštom.

Detaljne informacije o procesu upravljanja radnim učinkom mogu se naći na intranetu u rubrici „Ljudski resursi – Upravljanje radnim učinkom – Godišnje ocjenjivanje radnog učinka“.

S obzirom na dosadašnja iskustva u vezi provedbe Pravilnika o upravljanju radnim učinkom, posebno u pogledu pristupa pojedinih rukovoditelja prema obvezi obavljanja izravnog(!) i ozbiljnog(!) razgovora s radnicima u procese URU, koristimo ovu prigodu pozvati vas da se, preko svog sindikalnog povjerenika, s povjerenjem obratite Hrvatskom sindikatu pošte, a sve kako bi zajedno pridonijeli ostvarenju vašeg prava na pravednu godišnju ocjenu radnog učinka.

UČINCI PROMJENA

Tijekom protekle i ove godine, inicijativom Hrvatskog sindikata pošte, korigirane su Odluke o dodatcima za ostvarene rezultate radnika.
Sukladno tome, za radnike su ostvareni pomaci nabolje, pa to prema divizijama izgleda ovako: POGLEDATI U PDF FORMATU (ISPIS)