HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 812 – ZDRAV BOLESNOM NE VJERUJE – 2. PUT…

Poslodavcu smo 25. svibnja 2021. godine poslali dopis vezan za odlaske radnika iz sustava HP-a, iz osobno uvjetovanih razloga i kriterija prema kojem se odlazak uskraćuje radnicima koji se nalaze na tzv. dugotrajnom bolovanju. U dopisu smo Upravu Hrvatske pošte pozvali da još jednom ozbiljno preispita svoju odluku jer je ona po našem mišljenju, nesolidarna, nesocijalna i krajnje diskriminirajuća prema radnicima koji su imali nesreću razboljeti se. Cjelovit dopis smo dali na znanje svim našim radnicima objavom u prošlom broju našeg glasila. U međuvremenu, 1. lipnja 2021., od Poslodavca smo primili odgovor/očitovanje na naš dopis. O tomu što smo Poslodavca pitali i na što smo mu ukazivali, a što od njega dobili kao odgovor, prosudite sami. Poslodavčevo očitovanje prenosimo u cijelosti: „Poštovani, Povodom Vašeg dopisa od 25. svibnja 2021. godine kojim nam skrećete pozornost na potencijalno diskriminiranje radnika u mogućnostima odlaska iz sustava pod uvjetima pripisanim Odlukom o visini otrpemnina u HP-Hrvatskoj pošti d.d. broj HP-02/4-010477/21 od 28.4.2021. godine (dalje u tekstu: Odluka), naročito po osnovi zdravstvenog stanja, očitujemo se kako slijedi. Odlukom se, za sve radnike kojima se otkazuje ugovor o radu iz poslovnih ili osobno uvjetovanih razloga s iznimkom otkaza zbog skrivljenog ponašanja, utvrđuje fiksni iznos otpremnine od 3.540,00 kn neto po godini neprekinutog staža ostvarenog u Društvu, osim u slučaju kada bi otpremnina utvrđena po odredbama Zakona o radu za radnika bila povoljnija. U tom slučaju radnik zadržava pravo na isplatu povoljnijeg iznosa. Odluka ne sadrži bilo kakve odredbe i/ili kriterije kojima bi se definirala ili uvjetovala mogućnost ostvarenja prava na otpremninu iz kojeg razloga se na navedeno primjenjuju uvjeti iz Zakona o radu i važećeg Kolektivnog ugovora za radnike HP-Hrvatske pošte d.d. odnosno minimalno otkaz ugovora o radu iz poslovno ili osobno uvjetovanih razloga, osim otkaza zbog skrivljenog ponašanja, te dvije godine neprekidnog rada kod poslodavca. U slučaju radnika na dugotrajnim bolovanjima slažemo se s Vašom ocjenom da se radi o radnicima koji su oboljeli od teških, a ponekad i po život opasnih akutnih ili kroničnih bolesti koje zahtijevaju dugotrajno liječenje u bolnici ili kod kuće, no upravo ta okolnost, da je liječenje radnika u tijeku nas priječi da prije završetka liječenja zaključimo da radnik neće više biti u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti koje su posljedica bolesti. Kako smo mišljenja da bi donošenje takvih odluka bilo bi ishitreno i preuranjeno, te nestručno i neovlašteno, ograničili smo se na radnike čije trajne osobine i sposobnosti odnosno zdravstveno stanje su konačni“.

OZLJEDE NA RADU U PRVOM TROMJESEČJU

Prema Izvješću o ozljedama na radu koje je izradio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u prvom tromjesečju 2021. godine (razdoblje od 01.01.– 31.03.2021.) u Hrvatskoj pošti ukupno se dogodilo 78 ozljeda na radu, i to: 37 u radnom procesu, 14 na putu s posla i na posao, 5 zbog ugriza psa, te čak 22 ozlijeđenih radnika uslijed razbojništva. Ukupno je evidentirano 22.008 sati bolovanja odnosno 2.751 radnih dana. Sa te osnove isplaćena naknada na teret HP–a (ukupne potpore) iznosi ukupno 30.000,00 kuna. Isplaćena naknada na teret HZZO-a iznosi ukupno 571.234,11 kuna. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u ovom tromjesečju su prijevozna sredstva cestovnog prometa, 25 puta te protupravno djelovanje trećih osoba, 23 puta. Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su protupravno djelovanje treće osobe, 42 puta te neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad, 17 puta. Najviše su stradavali poštari, 34 puta te operateri u PU, 29 puta. U navedenom razdoblju muškarci su stradali 43 puta, a žene 35 puta. Prema divizijama, najviše ozljeda bilo je u Diviziji Pošta, njih 33 te u Diviziji mreža, 29. U Diviziji ekspres bilo je 11 ozljeda, njih pet dogodilo se u Diviziji podrška dok u Upravi nije bilo niti jedne ozljede na radu. Prema GP-ima, najviše je ozljeda bilo u GP1, njih 38. U GP3 dogodilo se 18 ozljeda na radu, po osam ozljeda bilo je u GP2 i GP5, njih pet u GP6, dok se u GP4 dogodila samo jedna ozljeda na radu.

ANKETA O NASILJU I UZNEMIRAVANJU NA RADNOM MJESTU

Poštovane kolegice i kolege, Hrvatski sindikat pošte kao član sindikalne središnjice Nezavisni hrvatski sindikati sudjeluje u provedbi istraživanja o nasilju i uznemiravanju na radnom mjestu. Upitnik je namijenjen svim zaposlenima unutar poduzeća, uključujući i one koji nisu imali nikakva iskustva s nasiljem i uznemiravanjem na radnom mjestu i koji nisu članovi sindikata. Istraživanje se provodi online, putem upitnika koji je anoniman. Vaši odgovori u potpunosti su povjerljivi te se nakon ispunjavanja ni na koji način neće moći povezati s Vama osobno. Ispunjavanje upitnika traje oko 10 minuta, a dostupan je poveznici www.nhs.hr/anketa ili www.research.net/r/slpik. Upitnik možete ispuniti na računalu ili mobitelu. Molimo Vas da ga ispunite što prije, a najkasnije do 15.6.2021. Ova anketa provodi se među zaposlenima unutar nekoliko sektora rada. Na temelju rezultata istraživanja sindikati će predložiti konkretne korake za unapređenje uvjeta rada i sigurnosti na radnim mjestima. Istraživanje provode Nezavisni cestarski sindikat, Nezavisni hrvatski sindikati i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u sklopu projekta “Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj” sufinanciranog iz programa 2014 – 2021 Social Dialogue Decent Work Norveškog fonda.

TRADICIONALNO IZVLAČENJE OLUPINA

Sukladno najavi, prošli je petak, 28. svibnja, protekao u tradicionalnom čišćenju Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje. Ovo je već deveti put otkako naše poštarice i poštari s područja Samobora, Svete Nedelje i Jastrebarskog, zajedno sa Zelenim stopama, sudjeluju u ovoj hvalevrijednoj akciji. Pod vodstvom našeg Stjepana Rešetara – Štefa, pedesetak vrijednih poštara svojim je rukama izvlačilo auto olupinu te pomoglo da ju se otpremi tamo gdje i pripada, u reciklažu. Jake traktorske snage predvodio je Željko Koščica, a alate za brzo rezanje trupa osigurao je Marko Miškulin iz firme Makita. Obol akciji dao je i predsjednik Lovačkog društva Srna Marijan Lukšić, kao i članovi DVD Grdanjci na čelu s predsjednikom Damirom Svinjarićem. Podsjetimo, akciju pod nazivom „Očistimo Hrvatsku od auto olupina“, već više od jedanaest godina provodi Udruga Zelene stope, na čelu s fotografom i osnivačem Romeom Ibriševićem, a cilj joj je da Samoborsko i Žumberačko gorje budu regija bez divljih deponija, auto olupina, štednjaka i hladnjaka. Akciju vjerno podupire Hrvatski sindikat pošte, a Hrvatska pošta je 2017. godine izdala dopisnicu s motivom naših poštara kako izvlače olupinu. Na kraju samo – bravo za sve sudionike i hvala im što ovako vjerno i spremno brinu o našoj prirodi i domovini.