HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 804 – UPLAĆENO 254.000 KUNA POMOĆI STRADALNICIMA POTRESA

Članovima Hrvatskog sindikata pošte koji su pretrpjeli štetu u potresu koji je 29. prosinca protekle godine zadesio Sisačko-moslovačku, dijelove Zagrebačke i Karlovačke županije, sindikat je na račune uplatio ukupno 254.000,00 kuna. Pomoć koju je primilo osamdeset kolegica i kolega kretala se u iznosima od dvije do sedam tisuća kuna, ovisno o stupnju oštećenja stambenog objekta. Od ukupno uplaćenog iznosa, 70.565 kuna je prikupljeno u akciji koju je sindikat proveo,a u kojoj je svoj doprinos dalo 197 naših kolegica i kolega, uključujući i uplatu kolega iz Mađarskog sindikata pošte u iznosu od 22.515,00 kuna. Ostatak od 183.435,00 kn namiren je iz sredstava solidarnog fonda Hrvatskog sindikata pošte.

NACIONALNI DAN INVALIDA RADA

U povodu obilježavanja Nacionalnog dana invalida rada, Hrvatski savez udruga invalida rada (HSUIR) je, u sklopu Razvojne suradnje Centra znanja, od 19. do 25. ožujka 2021., organizirao Nacionalnu kampanju „Tjedan dana s invalidima rada“. Ovom Kampanjom HSUIR je želio upozoriti javnost o općim i posebnim problemima invalida rada, te mogućim prijedlozima za rješavanje istih, kao i ostvariti suradnju i povezivanje s tijelima državne uprave koji su nadležni za provedbu javnih politika koje su bitne za invalide rada. Podsjetimo, na prijedlog Hrvatskog saveza udruga invalida rada, Hrvatski je Sabor 2009. godine, 21. ožujak proglasio Nacionalnim danom invalida rada. Smisao obilježavanja Nacionalnog dana invalida rada je skretanje pozornosti na potrebu stvaranja pozitivne klime za sprečavanje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te solidariziranje javnosti za potrebe unapređivanja društvenog položaja invalida rada, osiguranja njihove socijalne integracije i jednakopravnog sudjelovanja u životnoj zajednici te razvijanja inovativnih oblika zapošljavanja kako bi osobe koje su zadobile invaliditet na radu mogle i dalje raditi i pridonositi društvu. Zaštitni znak obilježavanja Nacionalnog dana invalida rada Hrvatske je ruža – njome se želi upozoriti na (ne)korištenje zaštitnih sredstava na radu te skrenuti pozornost na nužnost preventivnog djelovanja i primjene zaštitnih mjera u svrhu sprečavanja nastanka invaliditeta na radnome mjestu. Naime, svjedoci smo da unatoč propisanim visokim kaznama za propuste u zaštiti na radu, brojni poslodavci i dalje nastoje izbjeći primjenu propisanih zaštitnih mjera i svjesno štede na mjerama zaštite na radu. Prema podacima iz 2019. godine, u Hrvatskoj živi oko 511 tisuća osoba s invaliditetom. U odnosu na ukupan broj osoba s invaliditetom, invalida rada u Hrvatskoj ima oko 125.510 odnosno 50 posto. Nacionalni dan invalida rada vrlo je važan datum upravo zbog upoznavanja i razvijanja osjetljivosti šire javnosti na prava i interese invalida rada, kako bi se ostvario visok stupanj prepoznatljivosti i ukazalo na potrebu provođenja aktivnosti radi prevencije nastanka novih invalida rada.

POTPORE ČLANOVIMA HSP-a

Na temelju Pravilnika o Fondu solidarnosti, Hrvatski sindikat pošte je u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine svojim članovima ukupno isplatio 586.400,00 kuna.