HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 795 – POSLODAVAC POVLAČI PRIJEDLOG NOVIH RADNIH VREMENA U SEKTORU DOSTAVE

U procesu donošenja Odluke o uvođenju novih radnih vremena u DP – sektoru dostave, dana 31.12.2020., Poslodavac je, poštujući zakonsku obvezu, svim radničkim vijećima GP-a dostavio na savjetovanje svoju namjeravanu Odluku.

ČUDAN TAJMING SLANJA MATERIJALA

Osim što su iskazala nezadovoljstvo terminom (datumom) slanja dopisa prema radničkim vijećima, na samu Staru godinu, čime se zakonom propisani rok od osam dana za očitovanje RV-a, zbog praznika i neradnih dana, skratio na samo četiri radna dana, radnička vijeća su, nezadovoljna pristiglim materijalima, od Poslodavca zatražili dodatna pojašnjenja upućujući mu niz konkretnih pitanja vezana za promjene radnih vremena poštara, a sve u skladu s člankom 150. Zakona o radu prema kojem je Poslodavac u ovakvim slučajevima, dužan pravodobno i potpuno upoznati radnička vijeća o svojim namjerama koje imaju bitan utjecaj na položaj radnika. Kako prispjeli odgovori nisu zadovoljili radnička vijeća jer je i dalje ostao velik broj nejasnoća i nedorečenosti, zatražen je žurni sastanak s predstavnicima poslodavca.

ODRŽAN SASTANAK

Zbog aktualne epidemiološke situacije, sastanak nije bilo moguće održati „uživo“ te je isti održan 07.01.2021. putem on-line platforme. Na sastanku je Poslodavac pojasnio neke nedoumice, ali je i dalje ostao niz nerazjašnjenih pitanja koja radničkim predstavnicima onemogućavaju kvalitetno očitovanje u vezi predloženih radnih vremena poštara, temu koju radnička vijeća drže vrlo bitnom za položaj radnika.

DOGOVOREN NOVI SASTANAK

Nakon svega, odlučeno je da će Poslodavac povući svoj prijedlog novih radnih vremena, da će u međuvremenu izraditi novi prijedlog, te da će, prije nego taj prijedlog bude poslan prema radničkim vijećima, biti održan novi sastanak socijalnih partnera na istu temu.

UPLATA NOVČANE POMOĆI POSTRADALIM KOLEGAMA BEZ PLAĆANJA POŠTARINE

Kao što smo već javljali, pozvali smo, a i dalje pozivamo kolegice i kolege da svojim novčanim prilogom (u okviru svojih mogućnosti) pomognu našim ljudima koji su pretrpjeli, nažalost i dalje trpe, posljedice učestalih potresa, uključujući i onaj katastrofalni koji je pogodio sve stanovnike Banovine pa tako i naše kolegice i kolege sa tog područja.
Uplatu i dalje možemo izvršiti na dva načina:

– potpisom suglasnosti za ustezanje na plaći za određeni mjesec, točno utvrđenog novčanog iznosa (obrazac suglasnosti možete dobiti kod vašeg sindikalnog povjerenika).
ili
– uplatom novčanih sredstava na žiro-račun HSP-a: HR0523900011100025953, uz obavezno navođenje imena i prezimena uplatitelja, poziv na broj: OIB uplatitelja; opis plaćanja: uplata za stradale u potresu

Skrećemo pozornost da smo s menadžmentom Hrvatske pošte dogovorili da se novčana uplata na žiro račun obavlja bez plaćanja naknade (poštarine).

I DALJE PRIKUPLJAMO MATERIJALNU POMOĆ

Još jednom pozivamo da se uključite u našu humanitarnu akciju u kojoj osim novčanih sredstava, prikupljamo i pomoć u obliku kućnih i higijenskih potrepština te hrane namijenjene našim kolegicama i kolegama. Svoje sudjelovanje u ovom vidu pomoći dogovorite sa svojim sindikalnim povjerenicima na terenu.

U STUDENOM 156.550 NEZAPOSLENIH

Potkraj studenoga 2020. u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 156.550 nezaposlenih osoba, što je za 2.382 osobe više nego prethodnoga mjeseca, a za 28.100 osoba više nego u studenome 2019. Od ukupnoga broja nezaposlenih u studenome 2020. bilo je 70.287 nezaposlenih muškaraca (44,9%) i 86.263 nezaposlene žene (55,1%). U izvještajnome mjesecu nezaposlenost je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, povećana u svim dobnim skupinama. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine evidentirana je nezaposlenost povećana u svim županijama. Najveći porast broja nezaposlenih evidentiran je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (za 45,0%), a potom u Istarskoj (za 38,1 %) i Primorsko-goranskoj županiji (za 36,6 %), dok je najmanji porast nezaposlenosti zabilježen u Sisačko-moslavačkoj županiji (za 5,3 %) te Osječko-baranjskoj županiji (za 9,1 %).