HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 792 – POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

Hrvatski sindikat pošte i Poslodavac potpisali novi Kolektivni ugovor za radnike Hrvatske pošte
Povećana prava radnika

Predstavnici poslodavca i reprezentativnog sindikata Hrvatskog sindikata pošte 23. prosinca 2020. godine potpisali su Kolektivni ugovor za radnike HP – Hrvatske pošte d.d.
Pregovori za novi Kolektivni ugovor održali su se ne samo u vrijeme pandemije nego i izazovne situacije na tržištu. Važno je istaknuti da su predstavnici obje strane pregovarali sa zajedničkim ciljem, a to je pronalaženja najboljeg rješenja za očuvanje stabilnosti primanja radnika imajući na umu stabilnost poslovanja te poslovnih procesa i rezultata. Ugovor je sklopljen na dvije godine, stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine i traje do 31. prosinca 2022.

Novim Kolektivnim ugovorom, između ostalog, izmijenjena su odnosno povećana materijalna i nematerijalna prava radnika:

– Naknada za prehranu je ugovorena u iznosu 420 kn neto za puni mjesečni fond sati;
– Jednokratne prigodne nagrade koje Poslodavac isplaćuje do 31. ožujka i do 31. prosinca su uvećane te sada iznose:
– Jednokratna prigodna nagrada, isplata do 31. ožujka iznosi 1.000 kn (umjesto kao dosad 500 kn);
– Jednokratna prigodna nagrada, isplata do 31. prosinca iznosi 1.500 kn (umjesto kao dosad 1000 kn);
– Jednokratna prigodna nagrada koju Poslodavac isplaćuje do 31. svibnja ostaje ista i isplaćuje se u iznosu 1000 kn;
– Bruto iznos mjesečnih nagrada koje radnici ostvaruju sukladno posebnim odlukama poslodavca isplaćivat će se kao dio plaće čime se radnicima uvećava osnovica za obračun dana bolovanja i godišnjeg odmora;
– Radnici koji ostvaruju pravo na isplatu nagrade za upravljanje radnim učinkom prema važećem internom aktu mogu izabrati žele li uplatu ostvarenog bruto II iznosa u Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond ili uplatu na tekući račun u neto iznosu;
– Broj dana godišnjeg odmora za radnike koji rade u otežanim uvjetima rada (rad na otvorenom i rad sa strankama) kao i za radnike s 20 i više godina radnog staža, povećan je za jedan dan, a sve do maksimalnih 28 dana godišnje;
– Svaki radnik može koristiti tri dana godišnjeg odmora kad to želi, odnosno uz propisanu najavu;
– Produljen je period korištenja plaćenog dopusta za rođenje djeteta i elementarnu nepogodu kako bi radnici mogli organizirati korištenje ovog dopusta prema stvarnim potrebama.
– Regulirana naknada za bolovanje koja po novom Kolektivnom ugovoru iznosi 70% osnovice za razdoblje od prvog do petnaestog dana bolovanja, dok naknada za bolovanje od 16 do 42 dana bolovanja iznosi 85% osnovice.
– Iz Kolektivnog ugovora brisan dosadašnji članak 46. koji regulira dodatke na plaću za određena radna mjesta te će ovi dodaci nadalje biti dio osnovne plaće.

Hrvatski sindikat pošte pristupio je ovim kolektivnim pregovorima iz pozicije da su teret krize koju je uzrokovala pandemija virusa Covid-19 u najvećoj mjeri podnijeli radnici Hrvatske pošte. Neovisno o tome, naša misao vodilja u kolektivnim pregovorima bila je da radnici Hrvatske pošte u svakom slučaju zaslužuju znatno bolje materijalne i druge uvjete rada.
Kao rezultat pregovora s poslodavcem je postignuto povećanje ili zadržavanje na postojećoj razini većine materijalnih i nematerijalnih prava radnika.
Usporedo s kolektivnim pregovorima postigli smo dogovor s Poslodavcem o nagradi za uspješan rad („božićnica“) koja je nedavno isplaćena u iznosu od 3.500 kn. Time je dogovoreno višestruko povećanje nagrade u odnosu na iznos koji je ugovoren Kolektivnom ugovorom koji je na isteku.
Novi Kolektivni ugovor rezultirao je ostvarenjem većine naših ciljeva, a uvelike odražava i realne financijske mogućnosti Hrvatske pošte.
Uvjereni smo da će ovaj Kolektivni ugovor, kroz sljedeće dvije godine, kvalitetno doprinijeti unaprjeđenju materijalnih i nematerijalnih prava i poboljšanju uvjeta rada radnika u Hrvatskoj pošti.