HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 710 – IZBORI ZA RADNIČKA VIJEĆA I POVJERENIŠTVA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Dana 13. prosinca 2018. održat će se 8. izbori za radnička vijeća i povjereništva radnika za zaštitu na radu u Hrvatskoj pošti. Izbori će se toga dana održati u svim GP-ima, osim u GP 6, u kojem će se izbori održati 5. prosinca 2018.

Želimo li značajnije utjecati na odluke o sigurnosti naših radnih mjesta, našim pravima i obvezama, na poslovanje Hrvatske pošte i svega onoga što nas se itekako tiče, moramo izabrati Radničko vijeće kao zakonom utvrđeni oblik suodlučivanja radnika. Kada ne bi bilo Radničkog vijeća, o našoj budućnosti i o socijalnoj sigurnosti naših obitelji odlučivao bi isključivo Poslodavac.

Povjerenici zaštite na radu, sukladno svojim zakonskim ovlastima, također mogu značajno pridonijeti i utjecati na sigurnost radnika na radnom mjestu.
Zato nam trebaju povjerenici koji znaju i mogu utjecati na Poslodavca, koji će osigurati radnicima sigurne radne uvjete i zdrav radni okoliš.

Zašto izaći na izbore? Jer o zaštiti svojih radničkih interesa ODLUČUJEMO SAMI!

I Z A Đ I T E N A I Z B O R E
IZABERITE LISTU HRVATSKOG SINDIKATA POŠTE

GP 1 – Nositelj liste za RV i PZNR – ŽELJKO ŠEŠERIN

GP 2 – Nositelj liste za RV i PZNR – MILJENKO GORUP

GP 3 – Nositelj liste za RV i PZNR – ŽELJKO MILJAK

GP 4 – Nositelj liste za RV i PZNR – LIDIJA ŠUŠIĆ

GP 5 – Nositelj liste za RV i PZNR – MARIO VRČEK

GP 6 – Nositelj liste za RV i PZNR – DAMIR JURIŠIĆ – ROSSI

ZAŠTITITE ŽRTVE RAZBOJNIČKIH PREPADA!

S obzirom na kontinuirane razbojničke prepade koji se događaju u poštanskim uredima, prema Uredu za upravljanje ljudskim resursima uputili smo dopis koji vam prenosimo u cijelosti. „Poštovani Izvršni direktore Bebić, kao što Vam je dobro poznato, radnici koji rade na šalterima Hrvatske pošte već dugi niz godina kontinuirano su izloženi razbojničkim napadima na svojim radnim mjestima, čemu se za sada ne nazire kraja. Izvješća o posljedicama na zdravlje onih radnika koji su bili direktno (ili indirektno) izloženi tim razbojničkim napadima, pokazuju da ova problematika zahtjeva sustavan i sveobuhvatan pristup, kako u liječenju akutnih ili kroničnih stanja radnika nakon razbojništava, tako i u psihološkoj potpori radnicima s ciljem potpunog oporavka i vraćanja svakodnevnim radnim aktivnostima. Poseban problem predstavlja činjenica da se mnogi od naših kolegica i kolega nakon nemilog događaja vraćaju na ista radna mjesta na kojima su doživjeli stresnu situaciju. Posljedica toga je da su neki radnici na svojim radnim mjestima bili izloženi razbojničkim prepadima u više navrata, znači ne samo jednom, nego dva, tri…, a neki od naših kolegica ili kolega do danas su bili žrtve razbojništava čak i 6-7 puta. Temeljem podataka koje smo do sada uspjeli prikupiti, značajan dio tih radnika imaju trajne zdravstvene posljedice koje utječu na njihovu radnu sposobnost, a jedan dio od njih više nije sposoban nastaviti raditi na istim poslovima kao prije. Mišljenja smo da ova problematika do sada nije bila rješavana na sustavan način i da se na nju nije djelovalo multidisciplinarno, odnosno preveniranjem ili otklanjanjem problema sa svih aspekata. Naime, svaka pojedina situacija i svaki radnik koji je bio izložen razbojničkom napadu traži individualan pristup u rješavanju. Ponekad izloženost samo jednoj stresnoj situaciji dovede do iznimno teških zdravstvenih problema kod nekog radnika, tako da se on više ne može vratiti na isto radno mjesto, dok je kod drugog radnika reakcija ipak puno blaža. Prema nama dostupnim informacijama, značajan broj radnika koji su doživjeli više razbojničkih napada, ima teške posljedice po zdravlje, čak i do razine invalidnosti, a mnogi od njih nisu više u mogućnosti raditi na šalterima. Spremni smo u zajedničkoj suradnji pristupiti analiziranju i rješavanju ove problematike, jer nam je cilj da naši radnici na radnom mjestu imaju najveću moguću razinu zaštite od razbojništava, da oni radnici koji su na radnom mjestu ipak doživjeli razbojništvo dobiju adekvatnu zdravstvenu pomoć i skrb, a oni koji više nemaju preostalu radnu sposobnost za rad na šalteru, budu zaštićeni i raspoređeni na druga radna mjesta unutar Hrvatske pošte. S poštovanjem, Milan Jukić, predsjednik“.

IZVJEŠĆE O OZLJEDAMA NA RADU

Prema dostupnim podacima, u trećem tromjesečju ove godine (1. srpnja – 30. rujna 2018.) dogodile su se ukupno 74 ozljede na radu od čega je 50 ozljeda u radnom procesu, 9 na putu s posla i na posao, 4 zbog ugriza psa i 11 zbog razbojništva. U tom je razdoblju u Hrvatskoj pošti zabilježeno ukupno 41.912 sati bolovanja odnosno 5.239 radnih dana. Isplaćena naknada na teret Hrvatske pošte (ukupne potpore) u trećem tromjesečju iznosi 15.000,00 kuna, dok isplaćena naknada na teret HZZO-a iznosi 1.134.788,19 kuna. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u ovom tromjesečju su prijevozna sredstva cestovnog prometa, do čega je došlo 25 puta. Najčešća vrsta ozljeda na radu prema ESAW klasifikaciji su iščašenja, uganuća i istegnuća, 18 puta. Prema radnim mjestima, ozljede na radu najčešće su pretrpjeli poštari, 40 puta te operateri u poštanskim uredima, 21 put. Gledano po spolu, muškarci su se ozljedili 49 puta, a žene 25 puta. Prema divizijama, najviše ozljeda na radu dogodilo se u Diviziji pošta. Prema grupama područja, najviše ozljeda na radu dogodilo se u GP1, njih 35. U GP4 nije ne dogodila niti jedna ozljeda na radu. U trećem tromjesečju 2018. dogodilo se 5 teških ozljeda na radu. Srećom, nije bilo teških ozljeda na radu sa smrtnim posljedicama.