HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 709 – IZBORI ZA RADNIČKA VIJEĆA I POVJERENIŠTVA ZA ZAŠTITU NA RADU

Nažalost! Potvrdile su se informacije koje su uoči isteka roka za dostavu imena kandidata za članstvo u izbornim odborima, pristizale od radničkih vijeća organizacijskih jedinica, o kojima smo pisali u prethodnom broju Post Infa.

Borba za prevlast

Ostvarilo se upravo ono čega su se radnička vijeća željela kloniti, ne želeći na niti jedan način sudjelovati u tragikomičnom sukobu dviju suprotstavljenih i sukobljenih strana RSRH. Naime, bez obzira što je krajnje logično, a i Zakon to jasno definira, jedan sindikat koji djeluje kod određenog poslodavca može na izborima za RV i PZNR sudjelovati samo s jednom listom, predstavnici RSRH-a su tu činjenicu ignorirali. Boreći se za prevlast u vlastitom sindikatu, tvrdeći da su upravo oni legitimni predstavnici tog sindikata nadavali su se svojih predstavnika u izborne odbore preko svake mjere, svakako bez dobre namjere. Kao što smo već rekli, radnička vijeća nisu željela u tome sudjelovati niti arbitrirati, te su, da bi izbjegli bilo kakvo sudjelovanje u nečistoj unutar-sindikalnoj borbi dotičnog sindikata, mišljenje i stav zatražili na jedine dvije mjerodavne adrese, Poslodavca i nadležnog Ministarstva, od kojih su zatražili odgovor i mišljenje na naoko jednostavno pitanje: Tko je osoba (imenom i prezimenom) koja ima pravo i legitimitet zastupati RSRH i kao takva legitimno predstavljati sindikat i sudjelovati u nadolazećim izborima? Ključne dijelove odgovora nadležnih na to naoko jednostavno pitanje donosimo u nastavku. Poslodavac, između ostalog odgovara: „…HP-Hrvatska pošta d.d. kao poslodavac kod kojeg djeluju sindikati, pa i RSRH, vezan je podacima upisan u registar udruga koji se vodi pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Iz aktualnog Izvatka iz registra udruga proizlazi da su za zastupanje RSRH-a ovlašteni: Željko Vidaković, Ivan Majdak i Jasmina Nikolić, bez ikakvih ograničenja za zastupanje istog.“. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, pak, u svojem Izvatku iz registra udruga, nabraja ista ta tri imena, dok u napomeni piše: „Pred ovim Ministarstvom vode se upravni postupci po prijavama Republičkog sindikata radnika Hrvatske za upis promjene osoba ovlaštenih za zastupanje u registar udruga, a isti postupci su prekinuti i nastavit će se po dostavi pravomoćne odluke nadležnog suda povodom podnesenih tužbi.“.

Nije predmet za Ministarstvo?

Isto to Ministarstvo u svom očitovanju, odgovarajući na onaj „jednostavni“ upit GRV-a, između ostalog, odgovara: „…Zbog navedenog, prema posljednje prijavljenom stanju u registar udruga, prije nastanka sudskog spora oko promjene osobe ovlaštene za zastupanje, prijavljene su kao osobe ovlaštene za zastupanje redoslijedom koji je prijavljen od strane RSRH te bez naznake o pravu prednosti: Željko Vidaković, Ivan Majdak i Jasmina Nikolić.“. I to nije sve! Ministarstvo svoj odgovor završava na slijedeći način: „U tom smislu, činjenica da su u ime istoga sindikata, radi unutarnjeg problema, dvije osobe ovlaštene za zastupanje sindikata podnije- le dvije različite liste za izbore za radničko vijeće, kojima u stvari potencijalno štete interesima samog sindikata, nije predmet o kojem se ovo Ministarstvo može očitovati niti ga rješavati.“.

Izuzetak u RV GP 6

Zaključak: slijedom svih činjenica, jasnih i nedvosmislenih odgovora Poslodavca i nadležnog Ministarstva, a s obzirom da jedan sindikat može na izborima imati samo jednu listu, radničkim vijećima organizacijskih jedinica nije preostalo ništa drugo nego obje liste proglasiti ništavnima, što su ona na kraju i učinila. Izuzetak je napravilo samo jedno radničko vijeće, ono u GP6, kojem je na čelu pripadnica jedne od sukobljenih strana RSRH-a, prihvaćajući (svojom trenutnom većinom glasova u RV) listu one suko- bljene strane RSRH-a kojoj ona pripada. O tome kojim se načelima rukovodila cijenjena kolegica donoseći takvu odluku, čini se da samo ona zna. A možda i ne?!

IZBORNI RAŠOMON RSRH-a SE NASTAVLJA

Nastavno na sve ono što se do sada događalo u vezi nadolazećih izbora, a u režiji izbornih inženjera iz razjedinjenog sindikata, uslijedili su, krajnje bizarni, a opet očekivani nastavci. Dakle, radnička vijeća su, nemajući druge mogućnosti, a temeljem već opisane situacije, odbila prihvatiti članove izbornog odbora iz obje frakcije RSRH. No, tu nije kraj, dapače. Jedna od zavađenih strana rečenog sindikata, pretpostavljajući kako bi se stvar mogla (morala!) odvijati, dosjetila se jadu i plasirala svoju rezervnu opciju, nominirajući „posebnu“ listu, nekog nazovi sindikata koji je, usput budi rečeno, već godinama skriven pod skutama RSRH-a. Ali da… ni to nije sve. Ona druga frakcija, da bi valjda opalila kontru onoj prvoj, koja se sjetila rezervne opcije s rezervnim sindikatom, predaje Izbornim odborima svoju listu kandidata za izbore, bez obzira što na to nema pravo, a nema ga naprosto zbog legitimne i jedine moguće odluke radničkih vijeća temeljenih na pravilu da jedan sindikat može imati samo jednu listu. To što oni ne znaju i ne žele znati tko je od njih legitimni predstavnik sindikata, a tko nije, uopće se ne tiče radničkih vijeća, još manje radnika Hrvatske pošte.

ZAŠTO “BLOKIRANIMA” NE ISPLATITI “BOŽIĆNICU” U GOTOVINI?

Kao i protekle dvije, i ove smo godine predsjedniku Uprave Hrvatske pošte uputili dopis u kojem pozivamo da se radnicima čiji su računi pod blokadom zaslužena jednokratna prigodna nagrada, nekadašnja „božićnica“ isplati u gotovini. Dopis prenosimo u cijelosti. „Poštovani, uskoro nam stižu božićni i novogodišnji blagdani koje bi svaki radnik Hrvatske pošte sa članovima svoje obitelji želio provesti u radosti, obilju i veselju. Tom ugođaju svakako će doprinijeti jednokratna prigodna nagrada čija je isplata u Hrvatskoj pošti definirana Kolektivnim ugovorom za 2018. godinu, a za koju, usput budi rečeno, očekujemo da bude u bitno većem iznosu od propisanih tisuću kuna. Da bi poslovanje Hrvatske pošte bilo uspješno, svaki njezin radnik u okviru svojih radnih obveza dao je svoj puni doprinos, pa tako i jedan dio naših radnika koji su značajno opterećeni materijalnim teškoćama i dugovanjima, zbog kojih su im plaće pod ovrhama. U protekle dvije godine tražili smo od Uprave društva da se tim radnicima, u skladu s odredbama Ovršnog zakona, kojima je definirano da su od ovrhe izuzeti primici isplaćeni u gotovu novcu – neoporezive nagrade iz Kolektivnog ugovora, isplate u gotovom novcu, ali smo svaki puta bili odbijeni. Naime, iako se radi se o modelu kakav je za isplatu regresa državnim službenicima i namještenicima u 2016., predložila i uspješno provela tadašnja Vlada RH, Poslodavac je odbio primijeniti predloženi način isplate za svoje radnike, uz obrazloženje da za to ne postoje zakonski temelji. Ali činjenice za koje smo saznali naknadno govore nam potpuno suprotno. Naime, istodobno kad su naši zahtjevi bili odbijeni, putem Hrvatske pošte su bile isplaćivane neoporezive nagrade u gotovini, za radnike nekih drugih državnih institucija, koje nećemo nabrajati, ali je Poslodavcu dobro poznato o kojim se institucijama radi. Pozivamo Poslodavca da još jednom preispita svoju odluku te da ove godine neoporezivu jednokratnu prigodnu nagradu isplati u gotovini svim onim radnicima čije su plaće pod ovrhama. O problemu s kojim se susrećemo namjeravamo izvijestiti ministra Ministarstva financija g. Zdravka Marića, resornog ministra Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture g. Olega Butkovića i predsjednika Vlade RH g. Andreja Plenkovića. S poštovanjem, Milan Jukić, predsjednik.“.

PRIKUPLJANJE POTPISA ZA REFERENDUM PROTIV MIROVINSKE REFORME – INTENZIVNE PRIPREME U TIJEKU

Sindikati nisu odustali od prikupljanja potpisa za referendum protiv mirovinske reforme. “Pripreme su intenzivne i do sada smo napravili puno toga. Ali, da budemo sigurni kako neće biti pogrešnih koraka, da na minimum smanjimo mogućnost vladajućima da to proglase nevažećim te iz odgovornosti prema građanima u pripreme idemo polako i smireno”, rekao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS). S referendumom se neće zakasniti jer što god se po tom pitanju usvoji u drugom čitanju u Saboru neće rezultirati primjenom već od 1. siječnja, napomenuo je čelnik NHS-a. Ustavni i drugi stručnjaci, kaže Sever, smatraju da je mudrije pričekati s prikupljanjem potpisa kako se ne bi našli u mogućem proceduralnom problemu. Sindikati se i dalje protive radu do 67 godine života, dodatnoj penalizaciji prijevremenog umirovljenja i produljenju radnog staža dugotrajnim osiguranicima. (Izvor: Tportal)