HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 692 – DOČEKALI SMO ODGOVOR – UGOVORI NA NEODREĐENO PONUDIT ĆE SE TREĆINI RADNIKA

Ubrzo nakon naše objave teksta u prošlom broju Post infa, o tome kako još uvijek čekamo odgovor Poslodavca u vezi prijedloga da se radnicima koji rade na određeno ponude ugovori na neodređeno, stigao je dopis iz Ureda za upravljanje ljudskim resursima kojeg vam prenosimo u cijelosti. „Poštovani, nastavno na navode iz dopisa kojeg ste nam uputili dana 05.06.2018.g., prije svega, želimo naglasiti kako je HP-Hrvatska pošta d.d. kao poslodavac koji u svom sustavu zapošljava i brine o preko 10 000 radnika svakako svjesna problematike iseljavanja i činjenice kako ovakav negativni trend utječe na već postojeće okolnosti obilježene deficitom radne snage na pojedinim područjima Republike Hrvatske. S tim u vezi, želimo napomenuti da su poduzete potrebne mjere kako bi se postotak od 10%, kako navodite, tako zaposlenih radnika smanjio na najmanju, obzirom na postojeće uvjete, moguću mjeru. Uprava Društva na sjednici održanoj dana 13.06.2018. godine donijela je odluku na temelju koje će se riješiti status 365 radnika koji imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme. Navedenim radnicima ponuditi će se ugovori o radu na neodređeno vrijeme čime će se uvelike smanjiti broj radnika zaposlenih na određeno vrijeme. Svakako je namjera takav trend nastaviti i u nadolazećem razdoblju te se nadamo da će se već od ove jeseni krenuti sa zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vrijeme čime bismo se solidarizirali sa radnicima te kao što i sami navodite potvrdili svoj status društveno odgovornog poslodavca koji stvaranjem dobre prakse kroz vlastiti sustav poslovanja ujedno ulaže u društvene standarde te svakodnevno doprinosi daljnjem razvoju zajednice u cjelini.“. Podsjetimo, naš prijedlog je bio da se svim trenutno zaposlenim radnicima na određeno vrijeme, koji su to zaslužili svojim radom i zalaganjem, ponude ugovori na neodređeno vrijeme. Takvih je radnika trenutno preko tisuću, a Poslodavac će tek otprilike trećini ponuditi nove ugovore „za stalno“. Želimo naglasiti kako je ovakav ishod pozitivan, međutim, jednako tako očekujemo da će se i ostalim trenutno zaposlenim radnicima u što kraćem roku ponuditi ugovori na neodređeno vrijeme.

SASTANAK SOCIJALNIH PARTNERA

U duhu obnovljenog socijalnog dijaloga, 19. lipnja 2018., održan je sastanak socijalnih partnera, predstavnika poslodavca i reprezentativnih sindikata. Osnovna tema sastanka bila je vrijednost rada, tj. plaće radnika u Hrvatskoj pošti. Predstavnici sindikata su iskoristili prigodu proširiti temu razgovora i na ostale (nemale) probleme u funkcioniranju sustava u cjelini. Stanje na tržištu rada u Hrvatskoj pošti identično je onome na tržištu Lijepe naše. Velika fluktuacija radnika, odlazak kvalitetnog kadra i nemogućnost pronalaska novih radnika više odavno nije problem samo u primorskim krajevima, već i u unutrašnjosti. Predstavnici sindikata istaknuli su potrebu korekcije plaća, uvažavajući probleme u poslovanju i stanje na tržištu poštanskih usluga. Također, zbog otvorenog europskog tržišta rada, ono više nije ograničeno na područje Republike Hrvatske, već je potrebno sagledati šire okvire, pa tako i u kontekstu vrijednosti rada. Naravno da bi i država trebala u svojim mogućnostima poduzeti mjere za rasterećenje plaća, tj. drugačije oporezivanje. Sindikati smatraju nužnim provesti i korekcije u organizaciji rada, budući da svakodnevni pritisci kojima su radnici izloženi te problemi u komunikaciji sa neposredno nadređenima samo doprinose odluci radnika da napusti sustav HP-a. Isto se, prema izjavi predstavnika polodavca potvrđuje pri anketiranju radnika koji su do sada sa Hrvatskom poštom raskinuli radni odnos.

IZVJEŠĆE O RADU INSPEKTORATA RADA ZA 2017. GODINU

Od 32.393 obavljenih inspekcijskih poslova u 2017. godini, 16.443 se odnosi na inspekcijske nadzore, od toga 9.461 u području radnih odnosa (u 2016. – 8.444) i 6.982 u području zaštite na radu (u 2016. – 7.126)

Na temelju činjeničnog stanja utvrđenog inspekcijskim nadzorima u području radnih odnosa, zbog osnovane sumnje u počinjenje ukupno 6.211 prekršaja, protiv poslodavaca, fizičkih i pravnih, a osobito odgovornih osoba u pravnim osobama, nadležnim prekršajnim sudovima podneseno je 2.547 optužnih prijedloga. Od ukupno 6.211 otkrivenih i procesuiranih prekršaja najviše ih je bilo iz Zakona o radu, Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o minimalnoj plaći i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Većina otkrivenih prekršaja iz Zakona o radu odnosila se na (redom prema učestalosti otkrivanja); – neizdavanje radniku pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu (u slučaju kada ugovor nije sklopljen u pisanom obliku) ili nedostavljanje radniku primjerka prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u propisanom roku; – nedostavljanje radniku obračuna dugovane, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ili obračuni nisu imali propisani sadržaj; – nevođenje evidencije o radnicima i o radnom vremenu ili nevođenje te evidencije na propisani način; – nezakoniti prekovremeni rad; – onemogućavanje korištenja dnevnog odmora radnika u propisanom trajanju. Nadzor u području radnih odnosa Inspektori rada u području radnih odnosa su u 2017., postupajući u okviru svoga djelokruga, donijeli ukupno 22.150 rješenja. U 2017. godini protiv poslodavaca i odgovornih osoba poslodavaca podneseno je 115 kaznenih prijava zbog osnovane sumnje u počinjenje 128 kaznenih djela. U području radnih odnosa tijekom 2017., po podnescima-predstavkama obavljeno je uku- pno 4.982 nadzora, dok je 218 inspekcijskih nadzora obavljeno u okviru akcija koje su organizirane iz Središnjeg ureda Inspektorata rada, ciljano kod poslodavaca u određenim djelatnostima ili na određene okolnosti. Navedeni inspekcijski nadzori predstavljaju 55 posto od ukupnog broja svih inspekcijskih nadzora inspektora rada za radne odnose.

NHS I DALJE NAJVEĆA SINDIKALNA SREDIŠNJICA

Po završetku postupka utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih središnjica utvrđeno je da su u sljedećem petogodišnjem razdoblju reprezentativne tri sindikalne središnjice. Prema navedenome, najveći broj članova, njih 96.870, i dalje imaju Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), čiji je član i Hrvatski sindikat pošte. Nakon NHS-a, slijedi Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) sa 94.622 člana te Matica hrvatskih sindikata (MHS) koja broji 60.648 članova.