HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 673 – POJAŠNJENJE ČLANKA 46. KU – RAZLIKA IZMEĐU BODOVA I DODATKA NA PLAĆU

Zbog velikog broja upita naših članova dodatno ćemo pojasniti odredbu iz članka 46. novog Kolektivnog ugovora, kojom je propisan dodatak na plaću za određena radna mjesta. Navedenom odredbom utvrđen je novčani dodatak na plaću u bruto iznosu za puni mjesečni fond sati. Pitanje koje se postavlja je zašto dodatak na plaću nije ugovoren u bodovima već u bruto iznosu i postoji li razlika između ove dvije kategorije prihoda. Naime, dodatak na plaću je ugovoren Kolektivnim ugovorom i za sada još uvijek nije uključen u Pravilnik o plaćama. Dodatak na plaću ovisi o mjesečnoj nazočnosti na radu radnika jednako kao i plaća ostvarena temeljem bodova. Naime, za vrijeme nenaznočnosti radnika na radu zbog bolovanja, godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, blagdana i neradnih dana, kao i drugih slučajeva nenazočnosti na radu određenih Kolektivnim ugovorom ili Zakonom o radu, radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće koja se obračunava prema osnovici u koju je uključujen dodatak na plaću. Za preostali fond odrađenih sati u tom mjesecu, radnik će ostvariti pravo na isplatu dodatka na plaću. Možemo zaključiti, između dodatka na plaću i bodova radnog mjesta ne postoji razlika, kao niti utjecaj na visinu materijalnih primanja radnika ili na njegov radno-pravni status.

UPRAVLJANJE RADNIM UČINKOM – POSTAVLJANJE CILJEVA

Do 15. veljače će se održavati godišnji razgovori s radnicima na kojima će rukovoditelji radnicima postaviti individualne ciljeve za tekuću godinu. Podsjećamo da je na snazi novi Pravilnik o upravljanju radnim učinkom koji propisuje postupak prihvaćanja ili neprihvaćanja ciljeva od strane radnika te procedura žalbe u slučaju da se radnik ne slaže sa zadanim ciljevima. Ovo je važno znati zato što će radniku koji bude loše ocjenjen zbog nerealno postavljenih ciljeva biti teško žalbom osporiti dobivenu ocjenu ako nije reagirao na vrijeme, odnosno već na prvom koraku doveo u pitanje ostvarivost zadanih godišnjih ciljeva. Dakle, ako je radnik prilikom razgovora s rukovoditeljem mišljenja da su mu ciljevi nerealno postavljeni, nije obvezan potpisati zadane ciljeve. U tom slučaju, neposredni rukovoditelj je u roku od 3 dana dužan o toj situaciji izvijestiti rukovoditelja više razine koji onda ima rok od 8 dana za obaviti razgovor sa radnikom. Ako i nakon tog razgovora radnik ostane pri svom stavu da su mu ciljevi neostvarivi, ima pravo u roku od 3 dana od tog razgovora podnijeti žalbu Povjerenstvu za žalbe u procesu upravljanja radnim učinkom. Navedeno povjerenstvo ima obvezu da u roku od 45 dana od dana zaprimanja žalbe odluči o žalbi radnika. Više i podrobnije o ovoj temi možete pronaći u službenom glasilu Poslodavca, HP Glasniku br. 24 od 28.12.2017., u kojem je objavljen Pravilnik o upravljanju radnim učinkom.

„STOP RADU NA CRNO“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava od prošlog tjedna počelo je s provođenjem medijske kampanje „Stop radu na crno“, u sklopu koje prigodnim lecima u vozilima javnog gradskog prijevoza poziva građane da prijavljuju takav rad. U spomenutim lecima Ministarstvo poručuje da u borbi protiv rada na crno najvažniju ulogu ima Inspektorat rada, koji obavlja ciljane inspekcijske nadzore i postupa na temelju zaprimljenih predstavki i prijava. Rad na crno odnosi se na obavljanje posla koji ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, ali bez sklopljenog ugovora o radu i bez prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iz Ministarstva podsjećaju da je poslodavac koji želi zaposliti radnika dužan s njime sklopiti ugovor o radu u pisanom obliku i prije početka rada prijaviti ga na obvezno mirovinsko osiguranje, a na obvezno zdravstveno osiguranje u roku osam dana od početka rada. Radom na crno smatra se i prikrivanje radnog odnosa te neprijavljivanje radnika na odgovarajuće radno vrijeme, kao i nezakonito zapošljavanje državljanina treće zemlje u Hrvatskoj. Više o kampanji možete pronaći na http://www.mrms.hr/rad-na-crno/. (Izvor: tportal.hr, mrms)

STAKLENE NOGE URBAN-RURAL-a

Prema informacijama s terena, odnosno vox populi poštonoša s područja Bjelovarsko – bilogorske županije, čini se da je pilot program URBAN-RURAL na staklenim nogama. Naime, svakodnevni su vapaji involviranih radnika o fizički nemogućoj misiji odnosno dostavi na način koji je predviđen navedenim pilot programom. Prema URBAN-RURAL-u radnici bi tako ponovno trebali raditi znatno duže od zakonskog i predviđenog radnog vremena. S obzirom da mjerodavni očito nemaju uvid u praksu odnosno stvarno stanje na terenu, predlažemo da isti ti mjerodavni barem jedan dan (!) provedu na dostavi na bilo kojem takvom rajonu. Neka se sami uvjere ili ne uvjere u istinitost navedenoga. Vjerujemo da isti imaju znanja o prometnim pravilima i zakonima te da su svjesni da kršenje istih snosi posljedice!

LJETOVANJE I ODMOR U PLAVOJ VALI

TURISTIČKA SEZONA 2018.
PRIJAVE SE PRIMAJU

do 16. veljače 2018.

Radnici zaposleni u Hrvatskoj pošti imaju mogućnosti ljetovati u turističkim objektima PLAVE VALE i to na Puntu (otok Krk), u Rogoznici, na Bolu (otok Brač), u Vrboskoj (otok Hvar) ili u Mlinima kod Dubrovnika.

Vrhunski turistički smještaj, iznimno pristupačne cijene i povoljni uvjeti plaćanja, pružaju Vam privlačne mogućnosti uživanja u najljepšim hrvatskim turističkim top odredištima na Jadranu.
Cijene noćenja su iznimno povoljne i kreću u od 200 do 350 kn po danu turističkog smještaja, a ovise o veličini apartmana.

Plaćanje turističkog smještaja moguće je jednokratno (prije dolaska u turistički objekt) uz popust od 5% ili u ratama (5-10 mjesečnih rata), bez kamata.

Ako ste za vrijeme glavne turističke sezone u 2018., u razdoblju od 17. lipnja do 16. rujna 2018 godine., namjeravali svoje ljetovanje ili odmor provesti u nekom od naših novo i moderno uređenih apartmana za turistički odmor, pozivamo Vas da nam popunjeni obrazac za prijavu, koji možete naći na internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili kod Vašeg sindikalnog povjerenika, DOSTAVITE osobno ili poštom na našu adresu PLAVA VALA HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb ili putem fax-a na broj 01/4929676 ili na e-mail blagajna1@sindikat-hsp.hr,

NAJKASNIJE do 16. VELJAČE 2018.

turističkoj sezoni 2018. raspored smjena naših gostiju bit će na bazi sedam noćenja (smjene su nedjeljom), osim za turistički smještaj u Vrboskoj na otoku Hvaru, gdje će, po prvi puta do sada, smjene gostiju biti na bazi 7 ili 10 noćenja.

Sve preostale informacije vezane za našu ponudu i uvjete smještaja možete pročitati na našoj internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili upitati na telefone (01) 4686-087, 4686-088, 4686 093.