HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 644 – GLAVNO RADNIČKO VIJEĆE SE PROTIVI PRIJEDLOZIMA NOVIH PRAVILNIKA

S obzirom da se radi o iznimno važnim pravilnicima od osobitog značaja za položaj radnika, izostanak cjelovitih, konkretnih i transparentnih podataka o učincima predloženih promjena je razlog za protivljenje GRV-a na predložene pravilnike. U svom očitovanju na prijedloge Poslodavca o novom Pravilniku o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilniku o plaćama, GRV ističe da pozdravlja svaku inicijativu Poslodavca koja je usmjerena na povećanje prihoda, broja korisnika i tržišnog udjela, pa time i sve organizacijske promjene uz uvjet da takva reorganizacija rezultira, između ostalog, poboljšanjem uvjeta rada radnika HP d.d. što uključuje i njihova materijalna prava, bolju zaštitu na radu, transparentan sustav kategorizacije platnih razreda, transparentan sustav raspoređivanja radnika na radna mjesta i u platne razrede, utvrđivanje potrebnog broja izvršitelja na radnim mjestima prema stvarnim potrebama, uvažavanjem geografskih, prometnih i poslovnih specifičnosti svake Grupe područja, jednaku mogu- ćnost usavršavanja i napredovanja na svim ustrojenim radnim mjestima i u predviđenim kategorijama platnih razreda, te jednaku plaću za rad jednake vrijednosti. Stav je Glavnog radničkog vijeća da Poslodavac u ovim postupcima savjetovanja nije dostavio konkretne podatke o učincima predloženih izmjena na sve kategorije radnika, osobito podatak o broju radnika kojima će zbog nove reorganizacije biti ponuđeni manje složeni poslovi, a vezano uz to i manji broj bodova, odnosno manja plaća. Nije poznat niti podatak koja novoosnovana radna mjesta će biti ponuđena radnicima koji su trenutno raspoređeni na radna mjesta i organizacijske jedinice koje se predloženim Pravilnikom ukidaju. Isto tako, GRV se protivi namjeravanom kolektivnom višku radnika, te s tim u vezi traži dodatni sastanak. Činjenica je da nije završen postupak savjetovanja u vezi Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, niti je isti donesen, a upravo primjena tog Pravilnika je razlog nastanka kolektivnog viška radnika, GRV smatra da je postupak savjetovanja preuranjen jer stvarni učinci promjene organizacije još nisu poznati, te u ovom trenutku nije poznat točan broj radnika za čijim će radom stvarno prestati potreba nakon stupanja na snagu novih pravilnika.

POŠTARICE I POŠTARI U AKCIJI
TRADICIONALNO ČIŠĆENJE ŽUMBERKA

Ekološkoj akciji „Očistimo Hrvatsku od auto olupina“, koju već desetak godina provodi udruga Zelene stope, i ove će se godine (šesti put uzastopce), točnije 2. i 3. lipnja 2017., pridružiti naše poštarice i poštari s područja Samobora, Svete Nedelje i Jastrebarskog – članovi HSP Podružnice 1 – Zagreb. Akcija će se održati na lokaiji Eko-parka Žumberak-Samoborsko gorje. Smisao akcije, koju svake godine vjerno podupire Hrvatski sindikat pošte, jest da Samoborsko i Žumberačko gorje budu regija bez divljih deponija, auto olupina, štednjaka i hladnjaka. Hrvatska pošta ove je godine tom prigodom izdala i dopisnicu s motivom naših poštara kako izvlače olupinu. Da podsjetimo, ovu hvalevrijednu akciju kao i naše vrijedne poštare zabilježile su i kamere HRT-a, i to u svrhu snimanja dokumentarnog filma o Žumberku. Samoborski i Jaskanski poštari ovom akcijom žele potaknuti ostale kolege u čitavoj domovini da se pridruže toj hvalevrijednoj akciji. Na kraju možemo reći samo jedno – veliki bravo za naše vrijedne i ekološki osviještene poštare!

DIVIZIJA POŠTE – PITANJA I ODGOVORI (VI.)
PROBLEMI U FAZAMA DOSTAVE POŠILJAKA I RAZDUŽENJA PO POVRATKU SA DOSTAVE

Nastavljamo s objavom pitanja i odgovora koji se odnose na probleme unutar Divizije pošte, šesti dio. Razduženje po povratku sa dostave / Norme
Pitanja
a) Smatramo potrebnim revidirati norme za pošiljke „small paket“. Postupak zaduživanja, dostave i razduživanja istih obuhvaća poslove iste onima za knjižene pošiljke sa terećenjem. Postupak dostave podrazumijeva i naplatu iznosa te ispunjavanje potvrde o naplati.
b) Smatramo potrebnim revidirati norme preporučenih pošiljaka, a zbog promjene u fazi zaduživanja bez unosa imena i prezimena primatelja. Samo uručenje primatelju iziskuje više vremena zbog sravnjivanja broja pošiljke sa brojem uvedenim u dostavnu knjigu.
c) Smatramo potrebnim revidirati norme za pripremu i uručenje obične pošiljke.
d) Smatramo potrebnim revidirati normu za očitanje plinskog brojila. Problem vidimo u raznolikosti naselja i situaciji da isti posao u kućama tj. dvorištima zahtjeva puno više vremena, uz koji se javlja i dodatni rizik ulaska u dvorišta.
e) Smatramo potrebnim revidirati postotak koji se uzima za izračun prijeđenog puta za dostavne rajone koji dostavu obavljaju elektrobiciklom.
f) Pri utvrđivanju normi, poštarima je utvrđeno vrijeme potrebno za pripremu. U to vrijeme poštari nisu imali za obvezu kontrolirati na svakoj pošiljci datum zaprimanja iste kako bi se ispoštivali rokovi uručenja, provjeru prispijeća prioritetnih pošiljaka, obvezu samo zaduženja, pa čak i da se razduže u vrijeme pripreme (ovo razduženje se odnosi na urede po Odluci Uprave – razduženje sutradan). Činjenica je da je vrijeme do izlaska na teren ostalo isto, a poštari za to vrijeme imaju daleko više posla, kao što je činjenica da je sve ovo u suprotnosti sa člankom 11. Kriterija za organiziranje dostavnih područja, koji se odnosi na Pripremu pošiljaka za dostavu, a koji kaže da se poštare treba rastereti i osloboditi svih dodatnih poslova koji nisu direktno vezani uz uručenje pošiljaka da bi efekt njegova rada na samom dostavnom rajonu bio maksimalan.
Odgovor – S obzirom na srodnost postavljenih pitanja, pripremili smo zajednički odgovor na temu normi. Divizija pošta smatra kako su norme vezane uz tehnološku fazu uručenja adekvatne i na temelju istih se mogu kvalitetno definirati dostavni rajoni. Ukoliko ste mišljenja kako to nije slučaj podsjećamo da unutar društva imamo donesen Pravilnik o normiranju (HP glasnik 4/2016.) kojim je propisan način normiranja i utvrđivanja vrijednosti normi. Istim aktom propisano je da postupak za reviziju postojećih i utvrđivanje novih normi provodi Odbor za norme koji možete osobno pokrenuti. Divizija pošta će tako pokrenuti reviziju normi za očitanje plinskih brojila zbog možebitnih razlika između GP 5 na kojem se provodio pilot projekt i GP1 na kojem se očitavanje provodi.

IZVJEŠĆE O OZLJEDAMA NA RADU

U prvom tromjesečju ove godine (razdoblje od 01.01. do 31.03.2017.) dogodilo se ukupno 55 ozljeda na radu i to; 25 u radnom procesu, 5 na putu s posla i na posao, 3 zbog ugriza psa te 22 zbog razbojništva. Sati bolovanja ukupno je ostvareno 30.176 odnosno 3.772 radna dana. Isplaćena naknada na teret HP-a (ukupne potpore) iznose ukupno ukupno 25.000,00 kn (od toga 17.500,00 kn za ozljede na radu, te 7.500,00 kn za ozljede na radu uzrokovane razbojništvom). Isplaćena naknada na teret HZZO-a iznosi ukupno 765.673,87 kn (od toga 346.733,97 kn za ozljede na radu, te 418.939,90 kn za ozljede na radu uzrokovane razbojništvom). Prema grupama područja, najviše ozljeda na radu u radnom procesu bilo je u GP1 (njih 10) i GP5 (njih 5). Četiri ozljede na radu u radnom procesu bilo je u GP2, tri u GP3 i GP6, dok u GP4 nije zabilježena niti jedna ovakva ozljeda na radu. Od ugriza psa, po jedan radnik stradao je u GP4, GP5 i GP6, dok u ostalim GP-ima od ugriza psa nije stradao niti jedan radnik. Ozljede na radu uzrokovane razbojništvom u navedenom se razdoblju, na sreću, nisu se dogodile u dva GP-a, GP2 i GP5. U ostalim GP-ima, nažalost, bilo je ovakvih ozljeda na radu. Najviše ih se dogodilo na području GP3, njih 8. Sedam takvih ozljeda bilo je u GP1. U GP6 je bilo četiri, a u GP4 tri ozljede na radu uzrokovane razbojništvom. Prema radnim mjestima, najviše su stradavali poštari, 25 puta te operateri u PU, 24 puta. Najčešća vrste ozljede na radu prema ESAW klasifikaciji je šok zbog agresivnosti i prijetnji (23 puta). Prema spolu, muškarci su stradali 33 puta, a žene 22 puta.