HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 620 – ODRŽANA DESETA SJEDNICA GRV-a

Glavno radničko vijeće (GRV) na svojoj je desetoj sjednici, u potupku savjetovanja, donijelo Odluku kojom se protivi novim prijedlozima Poslodavca – prijedlogu novog pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta te prijedlogu novog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama. Glavno radničko vijeće u svom očitovanju razloge za protivljenje nalazi u činjenici, da bi se ovim predloženim izmjenama i primjenom ovih akata, za radnike Hrvatske pošte nastavili učinci izravne ili neizravne diskriminacije na području rada i uvjeta rada, koji su zabranjeni člankom 7. Zakona o radu i posebnim zakonima. Isto tako, mišljenja smo da u članku 1. priloga 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, bodovi osnovne plaće radnog mjesta trebaju biti raspoređeni u maksimalno tri platne kategorije, i to uz što manje razlike. Iz već važećeg Pravilnika o plaćama vidljiva je nepravda i diskriminacija predloženog sustava plaća za različite kategorije radnika, gdje materijalna prava radnika koji pripadaju kategorijama I-III. platnog razreda, znatno zaostaju za pravima iz ostalih platnih razreda, te su bodovi osnovne plaće radnog mjesta fiksni. Dostavljeni prijedlog izmjena Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta HP, GRV ocjenjuje manjkavim u mnogim detaljima. Mišljenje je da su dostavljene izmjene morale uključiti sve do sada utvrđene nedostatke Pravilnika koji je trenutačno u primjeni. Nejasnim ostaje propust u opisu poslova radnog mjesta “djeljač pošiljaka”, u dijelu dijeljenja poštanskih pošiljaka prema rajonima. GRV propust vidi i u dijelu opisa radnog mjesta “poštar za opću dostavu”, budući da isti opis nije usuglašen sa poslovima koje kolege stvarno obavljaju, kao niti sa obrascem osobne evidencije. Glavno radničko vijeće nema konkretne informacije, te sumnja da su pri izradi predloženih izmjena svoj puni doprinos dali stručnjaci zaštite na radu, budući nije sagledana problematika Procjene rizika i radnih mjesta sa posebnim uvjetima rada.

CILJEVI TVRTKE

Logično bi bilo da je cilj svake tvrtke da posluje pozitivno, s nekim profitom. Kako to postići? Nismo ekonomski stručnjaci, ali logika govori – njeguj, pazi i mazi onoga tko ti donosi prihod i pametno upravljaj troškovima. Ali, NE! U našoj tvrtki skroz druga logika. Struktura prihoda je poznata, zna se da poštanski prihodi čine 90 posto prihoda. Zna se i da unutar poštanskih prihoda, prihodi od paketa i Hpekspresa imaju najveći potencijal za rast. Isto tako se zna u kojem dijelu u ukupnom prihodu sudjeluju prihodi od prodaje, ali to nikog ne sprječava da omalovažava radnike koji rade na prijemu pošiljaka koje donose prihod. Cijela priča počinje i završava s prodajom usluga – jesi li prodao, koliko si prodao ili zašto nisi prodao. Nemali broj unapređivača prodaje luta po cijeloj lijepoj našoj, pri tome voze privatne automobile u službene svrhe i pokušavaju povećati prodaju usluga. To je najvažnije. Omjer prihoda i troška? Nije važno. Zanemarivanje osnovne djelatnosti? Nije važno. Forsira se prodaja usluga u svim uredima, nema veze što nema financijskog kutka, nema veze što je to malo mjesto i svaki dan isti korisnici dolaze u ured, nema veze ni ako su korisnici ureda mahom korisnici socijalne pomoći. Radnici u isporučnim uredima muku muče s ogorčenim korisnicima koji traže svoje pošiljke, ali ne, i to je potencijalni kupac! Čovjek se nakon svih informacija s „terena“ stvarno koji put zapita tko tu koga i za čije babe zdravlje?

KRAJEM LISTOPADA 225.703 NEZAPOSLENIH

U Hrvatskoj su krajem listopada bile registrirane 225.703 nezaposlene osobe, što je 6,6 posto više u odnosu na rujan, čime je prekinut niz od osam uzastopnih mjeseci u kojima je broj nezaposlenih na mjesečnoj razini padao, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). Krajem listopada u evidenciji Zavoda je bilo 13.876 osoba više nego krajem rujna. U usporedbi s listopadom 2015., broj nezaposlenih s kraja desetog mjeseca ove godine niži je za 18,2 posto, odnosno nezaposlenih je 50.110 manje. Dnevni podaci pokazuju da se i u studenom nastavlja rast nezaposlenih – trenutačno su nezaposlene 228.222 osobe, što je 2.519 osoba više nego krajem listopada. Trenutno je, po dnevnim podacima HZZ-a, objavljeno 10.417 slobodnih radnih mjesta.

SORTIRNI CENTAR HP-a GRADIT ĆE PRESOFLEX I GH HOLDING

Kako piše Poslovni dnevnik, na natječaju Hrvatske pošte za izgradnju novog sortirnog centra na ulazu u Veliku Goricu, u naselju Gradići, dakle, u neposrednoj blizini Međunarodne zračne luke Zagreb, auto ceste Zagreb-Sisak i brze gradske prometnice Zagreb-Velika Gorica, odabrana je ponuda zajednice ponuditelja Presoflex gradnja d.o.o. i GH Holding d.d. Kriterij odabira bila je najniža cijena valjanih ponuda, a odabrana je ujedno i ponuda najniže cijene, navodi Jo Kempen, izvršna direktorica Ureda za korporativne komunikacije Pošte. Kako se doznaje, teče rok mirovanja na sklapanje ugovora, koji iznosi 15 dana. Ostali ponuditelji, njih još sedam moći će ostvariti uvid u predmet, a daljnji tempo diktirat će eventualne žalbe. Požeška tvrtka Presoflex gradnja i slovenski GH Holding licitirali su s najnižom cijenom od 154,46 mil. kn. Posao je okvirno procijenjen na 176 mil. kn, ispod čega su bile ponude sedam od osam ponuditelja. U prvoj fazi predviđa se izgradnja sortirnog centra sa podrškom i sistem salom, visokog regalnog skladišta, trafo-stanice i kotlovnice, kao i komunalne infrastrukture, internih prometnica i 540 parkirnih mjesta. Kako bi se kompleks uklopio u okolinu, hortikulturno će se urediti 16.000 m2 zelenih površina. Rok je 18 mjeseci od potpisivanja ugovora sa budućim izvođačem.

HZMO – PRETHODNO UTVRĐIVANJE STAŽA

Elektroničke usluge HZMO-a dio su elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani preko kojeg se omogućava pristup svim elektroničkim javnim uslugama na jednom mjestu, na internetskoj adresi sustava www.gov.hr. Usluga pretkompletiranja podataka elektronička je usluga kojom budući umirovljenici mogu 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu obavijestiti Zavod o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, čime unaprijed počinje prikupljane nedostajućih i verifikacija postojećih podataka o stažu i plaći iz hrvatskog osiguranja. Pretkompletiranje podataka omogućava brže ostvarivanje prava i točniji informativni izračun mirovine. Neke od elektroničkih usluga Zavoda su; elektronički zapis o radnopravnom statusu, informativni izračun mirovine, uvid u podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s osiguranja, uvid u podatke o stažu, plaći i osnovici koje je za pojedine godine prijavio poslodavac, uvid u podatke o drugom dohotku na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje…

IZVJEŠĆE O OZLJEDAMA NA RADU

U trećem tromjesečju ove godine (razdoblje od 1.7. do 30.9.2016.) dogodile su se ukupno 52 ozljede na radu i to; 28 u radnom procesu, 6 na putu s posla i na posao, 5 zbog ugriza psa te 13 zbog razbojništva. Sati bolovanja ukupno je ostvareno 25.168 odnosno 3.146 radnih dana. Isplaćena naknada na teret HP-a (ukupne potpore) iznose ukupno ukupno 22.500,00 kn (od toga 17.500,00 kn za ozljede na radu, te 5.000,00 kn za ozljede na radu uzrokovane razbojništvom). Isplaćena naknada na teret HZZO-a iznosi ukupno 646.974,60 kn (od toga 467.242,80 kn za ozljede na radu, te 179.731,80 kn za ozljede na radu uzrokovane razbojništvom). Prema grupama područja, najviše ozljeda na radu u radnom procesu bilo je u GP1 (njih 11) i GP6 (njih 6). Pet ozljeda na radu u radnom procesu bilo je u GP2, tri u GP5, dvije u GP3 te jedna u GP4. Od ugriza psa, po jedan radnik stradao je u GP4, GP5 i GP6, a dvoje ih je stradalo u GP 1. U GP2 i GP3 od ugriza psa nije stradao niti jedan radnik. Ozljede na radu uzrokovane razbojništvom u navedenom se razdoblju, na sreću, nisu dogodile u čak tri GP-a, GP2, GP3 i GP5. U ostalim GP-ima, nažalost, bilo je ovakvih ozljeda na radu. Najviše njih dogodilo se na području GP1, čak 11. Po jedna ozljeda uzrokovana razbojništvom dogodila se u GP4 i GP6. Prema radnim mjestima, najviše su stradavali poštari, 21 put te operateri u PU, 17 puta. Najčešće vrste ozljede na radu prema ESAW klasifikaciji su šok zbog agresivnosti i prijetnji (13 puta), površinske rane (8 puta) te rane i površinske ozljede (7 puta). Prema spolu, muškarci su stradali 34 puta, a žene 18 puta. U trećem tromjesečju 2016. nije bilo prijava profesionalnih bolesti. U istom razdoblju priznata je od strane HZZO-a profesionalna bolest u Krapinsko-zagorskoj županiji.