HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 603 – POSLODAVAC NE ODUSTAJE OD ZATVARANJA SORTIRNICA I OSJEČKOG SKLADIŠTA

Novi krug razgovora predstavnika HSP i RSRH sa Poslodavcem o pokrenutom (i privremeno odgođenom) procesu zatvaranja sortirnica i skladišta u Osijeku, održan je u četvrtak 9. lipnja. Poslodavac ustrajava na nastavku tog procesa, pravdajući zatvaranje poboljšanjem funkcioniranja sustava, pojednostavljenjem procesa, manjim brojem pretovara, boljom učinkovitošću i boljim poštivanjem zadanih rokova. Jednako tako, tvrdi se, cilj nije ušteda iako će se, kažu nadležni, i ona ostvariti. Koliko je sve tomu tako, vrijeme će pokazati… Kako je zatvaranje sortirnica poslovna odluka Poslodavca i ono će se, „kad-tad“ dogoditi, sindikati su inzistirali na promjeni pristupa prema radnicima koje će taj potez izravno pogoditi. Dogovoreno je, da se u postupak uređenja radno-pravnog statusa radnika četiriju sortirnica krene od početka, pa će tako: – svim radnicima koji žele otići iz sustava, uz stimulativne otpremnine, to biti omogućeno, bez obveze odrađivanja otkaznog roka; – svim radnicima koji su ranije prihvatili „odlazak iz sustava“ bit će omogućeno da, ukoliko to žele, odustanu od te namjere; – svim radnicima koji su ranije prihvatili nove ugovore o radu na druga radna mjesta (jer su bili dovedeni u situaciju „uzmi ili ostavi“), bit će ponuđen ugovor o radu za radno mjesto koje su ranije imali u sortirnicama, a radit će u Diviziji Pošta, sektor dostave; – vozačima koji žele ostati u sustavu, bit će ponuđeno radno mjesto poštara u Diviziji Ekspres; – zatvaranje sortirnice Šibenik se planira nakon ljeta, a postupak prema radnicima će biti identičan onome koji će se provesti u sortinicama koje bi se sada zatvorile; Od drugih tema izdvajamo: – Poslodavac trenutno nema namjeru daljnjeg zbrinjavanja radnika uz stimulativne uvjete. O tome će, kažu, odluku donijeti nova Uprava kad ista bude imenovana; – Nastavlja se postupak zatvaranja distributivnog skladišta u Osijeku, bez obzira na primjedbe sindikata i loša iskustva iz prijašnjih sličnih postupaka.

IZVJEŠĆE O OZLJEDAMA NA RADU

U prvom tromjesečju ove godine (razdoblje od 01.01. do 31.03.2016.) dogodilo se ukupno 69 ozljeda na radu i to; 33 u radnom procesu, 7 na putu s posla i na posao, 3 zbog ugriza psa te 26 zbog razbojništva. Sati bolovanja ukupno je ostvareno 55.774 odnosno 6.968 radnih dana. Isplaćena naknada na teret HP-a (ukupne potpore) iznosi ukupno ukupno 93.733,25 kn (od toga 10.000,00 kn za ozljede na radu, te 83.733,25 kn za ozljede na radu uzrokovane razbojništvom). Isplaćena naknada na teret HZZO-a iznosi ukupno 861.098,44 kn (od toga 484.161,61 kn za ozljede na radu, te 376.936,83 kn za ozljede na radu uzrokovane razbojništvom). Prema grupama područja, najviše ozljeda na radu u radnom procesu bilo je u GP1 (njih 14) i GP2 (njih 6). Najmanje ozljeda na radu dogodilo se u GP4, njih dvije. Tri ozljede na radu dogodile su se u GP3, dok su po četiri ozljede zabilježene u GP5 i GP6. Od ugriza psa stradalo je samo dvoje radnika iz GP5, te jedan radnik iz GP4. U svim ostalim GP-ima nije zabilježena niti jedna ozljeda na radu uzrokovana ugrozom psa. Ozljede na radu uzrokovane razbojniš- tvom u navedenom se razdoblju nisu dogodlie jedino u GP5. U svim ostalim GP-ima, nažalost, bilo je ovakvih ozljeda na radu. Najviše njih dogodilo se na području GP1, čak 19. Po dvije ozljede uzrokovane razbojništvom dogodile su se u GP3, GP4 i GP6, dok se u GP2 dogodila jedna takva ozljeda na radu. Prema radnim mjestima, najviše su stradavali operateri u PU, 29 puta te poštari, 21 put. Vozači su stradavali 4 puta, a operateri za p.p. 3 puta.

SITNI UVIJEK NADRLJAJU, KAD ĆE KRUPNI DOĆI NA RED?

Kao i svake, tako je unutrašnja kontrola i ove godine prekontrolirala rad značajnog broja poštanskih ureda, odnosno, rada radnika u istima. Naravno, kao i svugdje, postoji određeni broj onih koji počine razne, pa tako i banalne pogreške u radu, jer kako se kaže – Tko radi taj i griješi. No, svemu tome se i ne bi dalo na prevelikoj važnosti da zbog takvih pogrešaka ured nije dobio kvalifikaciju „ne zadovoljava’“ sa svim posljedicama koje proizlaze iz te kvalifikacije. Donosimo jedan primjer takve kvalifikacije i njenih posljedica. Naime,  zbog privremene odsutnosti radnice, u zamjenu za istu, u ured dolazi drugi radnica i nastavlja raditi po već ranije „uhodanim pravilima igre“. Nakon nekog vremena, dolazi unutrašnja kontrola i utvrdi slijedeće;
• „Korisniku se krivo obračunavaju usluge posebne dostave vreća.“
– Radnica je postupala kao i njezina prethodnica koju, isto tako, voditeljica nije upozorila na nepravilnost u radu, što je svakako trebala učiniti jer je to njen posao i njena nadležnost. Treba reći da je, nakon ukazane pogreške, radnica je ispravila svoje i pogreške njezine prethodnice, te je uspjela naplatiti ranije nenaplaćene servise.
• „Nepravilnost u postupanju vezano za poštanski pretinac.“
– Isto tako, radnica je postupala po ustaljenoj navici, odnosno, u pretinac tvrtke ostavljale su se i pošiljke adresirane na vlasnike iste i to na njihovu zamolbu, što znači da se izišlo u susret korisniku, a samim tim je pošta uštedjela na vremenu i troškovima dostave.
• „Na kartama zaključka nema oznake o sravnjenju podataka upisanih na kartama sa podacima preuzetih pošiljaka.“
– Izgleda da je i kvačica na karti izuzetno bitna za pravilan rad i uspješno poslovanje nekog od ureda?!
• „Kontrolom blagajničkog i računskog poslovanja i kontrolom evidentiranja otvorenih računa HPB-a utvrđeno je da nisu evidentirani u šalterskoj aplikaciji u Popis otvorenih računa ugovora o nenamjenski oročenom depozitu za nekolicinu raznih ugovora već su se evidentirali samo oni koji su otvoreni na ime korisnika.“
– A to što je radnica postupala prema naputku voditeljice područja – to nikome nije bitno?!
Neosporno je da unutrašnja kontrola radi svoj posao profesionalno i da je postupila po pravilu službe, pa čak i onda kad je „sporna“ i kvačica za sravnjenje podataka upisanih na karti. No, koliko su profesionalni ili sposobni za prosudbu, svi ostali u ovom lancu, a koji su se odlučili za izdavanje Upozorenja o kršenju obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza ugovora o radu spomenutoj radnici?! Je li se itko od njih zapitao koliko je sve navedeno (de)motivirajuće za (pre)rigorozno kažnjenu radnicu?
Upitali bi, zadovoljava li ured kada uopće nema sanitarni čvor ili je isti dugo vremena izvan uporabe? Kad ured smrdi po benzinu iz mopeda koji se tu čuva? Kad ima neispravne sjedalice, vlažne ili na neki drugi način neadekvatne prostorije za rad? Kad nema osnovnih sredstava za rad, a radnici u istom nemaju službenu ili zaštitnu odjeću ili obuću? Kad nemaju mnogo toga što bi morali imati temeljem raznih propisa, pravilnika i zakona?! Hoće li onaj netko ili oni neki, koji nisu osigurali sve nabrojeno, ikad(!) zaslužiti Upozorenje i prijetnju da će biti najureni na ulicu, ako nastave s evidentnim neradom??

ELEKTRONIČKE USLUGE HZMO I UTVRĐIVANJE STAŽA

Elektroničke usluge HZMO-a dio su elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani preko kojeg se omogućava pristup svim elektroničkim javnim uslugama na javnom mjestu, na internetskoj stranici www.gov.hr. Usluga pretkompletiranja podataka elektronička je usluga kojom budući umirovljenici mogu i prije podnošenja zahtjeva za mirovinu obavijestiti Zavod o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, čime unaprijed započinje prikupljanje nedostajućih i verifikacija postojećih podataka o stažu i plaći iz hrvatskog osiguranja. Pretkompletiranje podataka omogućava brže ostvarivanje prava i točniji informativni izračun mirovine. Ostale usluge koje su dostupne na korisničkim stranicama Zavoda www.mirovinsko.hr ili usluge e-Građani su: izdavanje elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu, provjera vjerodostojnosti izdanog elektroničkog zapisa, besplatni informativni izračun mirovine, uvid u podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s osiguranja, uvid u podatke o stažu, plaći i osnovici koje je za pojedine godine prijavio poslodavac, uvid u podatke o drugom dohotku na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje, provjera OIB-a za umirovljenike HZMO-a i drugi.