HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 595 – GRV OŠTRO PROTIV SVIH NAJAVLJENIH NAMJERA POSLODAVCA!

Glavno radničko vijeće (GRV) negativno se očitovalo na sve najavljene namjere Poslodavca – NE zatvaranju sortirnica, NE promjenama u prijevozu, NE zatvaranju skladišta i NE proglašenju kolektivnog viška radnika!  Sjednica Glavnog radničkog vijeća održana je 31. ožujka 2016. u Zagrebu, te je na istoj donesen ovaj jednoglasni zaključak kojim se Glavno radničko vijeće protivi najavljenim namjerama Poslodavca. Naime, u svom očitovanju prema Poslodavcu stoji kako se „Glavno radničko vijeće oštro protivi Kolektivnom višku radnika koji je proglašen kao posljedica Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta HP d.d. Predloženim ukidanjem organizacijskih jedinica nije došlo do prestanka potrebe za obavljanjem određenih poslova zbog tehnoloških ili organizacijskih razloga“. Što se tiče očitovanja o zatvaranju sortirnica, o promjenama u prijevozu te o zatvaranju skladišta (koje se planiraju provesti Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta HP-Hrvatske pošte d.d.), GRV ističe da Poslodavac nije dostavio materijale sukladno čl. 150 Zakona o radu. Također, „traži se analiza isplativosti takvih organizacijskih promjena i da li bi to u konačnosti donijelo do ušteda ili bi prouzročilo veće troškove za Poslodavca i narušilo kvalitetu poslovanja“. Jednako tako, GRV traži i analizu benefita koje bi Poslodavac imao od svih navedenih promjena na svoje poslovanje.  Glavno radničko vijeće zatražilo je od Poslodavca dostavu sljedećih podataka:  1. Kvadratura, broj radnika po ugovorima o radu, količine pošiljaka kako običnih pismovnih i paketskih, tako i svih knjiženih pošiljaka za sve sortirnice pojedinačno,  2. Na temelju kojih podataka se utvrdilo da sortirnice Zagreb, Split i Rijeka mogu preuzeti poslove sortirnica koje se zatvaraju,  3. Kriteriji po kojima se utvrdilo da predmetne sortirnice ne zadovoljavaju kvadraturom i da imaju značajna logistička ograničenja,  4. Da li će poslovi koje preuzimaju druge organizacijske jedinice i sortirnice Zagreb, Split i Rijeka dovesti do potrebe zapošljavanja novih radnika, ako da u kojem opsegu,  5. Popis svih relacija I i II transportne razine sektora prijevoza za sve trenutne Odjele sortiranja i Grupe poslova sortiranja, kao i II transportnu razini prema novom prijedlogu (za cijeli RH).  6. Duljinu kilometara svih postojećih relacija I i II transportne razine, po svakoj relaciji i duljinu kilometara svake relacije po novom prijedlogu (cijeli RH),  7. Ukupno sati rada po svim linijama (relacijama) po svakoj liniji posebno i ukupno sati rada po novom prijedlogu za svaku liniju posebno, 8. Troškovi autoputa, trajekta i dnevnica po postojećim linijama (pojedinačno) i isti troškovi po novom prijedlogu (po svakoj liniji), 9. Tražimo informaciju o promjenama u samim procesima koje su dovele do ovog prijedloga, budući da otvaranje novog sortirnog centra nije izgledno u skorije vrijeme, 10. Analiza koja je dovela do procjene da se zatvaranjem distributivnog skladišta Osijek postiže veća točnost podataka, učinkovitija analitička kontrola i upravljanje zalihama, racionalizacija dokumenata i smanjenje administrativno/operativnih troškova.  11. Da li će preuzimanje poslova skladišta Osijek dovesti do potrebe zapošljavanja novih radnika u Centralnom skladištu Zagreb, kao i da li Centralno skladište Zagreb ima dovoljno prostornih kapaciteta? Ukoliko Poslodavac ne dostavi tražene podatke, Glavno radničko vijeće se protivi predmetnom Pravilniku s obzirom da iz dostavljenih podataka ne proizlazi opravdanost predloženih izmjena!

DOPIS SINDIKATA MINISTARSTVU – ZAUSTAVITE PROJEKT ZATVARANJA SORTIRNICA U HP-u!

Dva reprezentativna sindikata u Hrvatskoj pošti – Hrvatski sindikat pošte i Republički sindikat radnika Hrvatske uputili su, u četvrtak, 7. travnja 2016., zajednički dopis ministru pomorstva, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću, te zatražili da se zaustavi projekt zatvaranja sorrtirnica u HP-u. Dopis prenosimo u cijelosti. „Poštovani, kao jedini reprezentativni sindikati u Hrvatskoj pošti d.d. dužni smo vas izvijestiti da smo niz godina ostvarivali ponekad turbulentan, ali korektan socijalni dijalog s poslodavcem kroz koji smo uspjeli od poduzeća gubitaša doći do poduzeća s pozitivnim poslovnim rezultatima i razvojnim planovima. Bili smo razumni partneri koji su se odrekli dijela radničkih prava kako bi stabilizirali poduzeće i očuvali radna mjesta. No, prije mjesec – dva socijalni dijalog je narušen. Poslodavac je bez socijalnih partnera ušao u projekt zatvaranja sortirnica Dubrovnik, Sisak, Karlovac i Pula, a što dovodi do kolektivnog viška radnika. Pomoćnik Izvršnog direktora divizije pošta (pod čijom ingerencijom su sortirnice) započeo je projekt bez potrebne koordinacije s Upravom Društva i bez sudjelovanja sindikata i Glavnog radničkog vijeća HP d.d., a što je propisano Zakonom o radu. Naknadnim poštivanjem zakonske procedure sindikati i Glavno radničko vijeće stavljeni su pred gotov čin.  Nisu nam predočeni temeljiti pokazatelji iz kojih bi bila vidljiva ušteda za poduzeće, odnosno bolja funkcionalnost sustava. Jasna nam je samo ušteda otpuštanjem radnika, iako smo uvjereni da će zatvaranje sortirnica Dubrovnik, Sisak, Karlovac i Pula vrlo brzo dovesti do novog zapošljavanja u sortirnicama koje preuzimaju njihove poslove (Split, Rijeka, Zagreb), kao i zapošljavanju vozača zbog uvođenja novih linija prijevoza. Obzirom da se sudbinama radnika sortirnica (50% tehnološkog viška su hrvatski branitelji, koji nažalost nisu bili registrirani u HP-u) prišlo na ishitren i isključiv način, od vas tražimo da stopirate ovaj projekt.“

DEVETOSATNO RADNO VRIJEME – SEVER OŠTRO PREMA VLADAJUĆIMA

Čelnik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever uputio je otvoreno pismo šefu odbora Vlade za pregovore sa sindikatima, Boži Petrovu, povodom medijskih napisa da Vlada razmatra mogućnost uvođenja devetosatnog radnog vremena. Pismo prenosimo u dijelovima.  „Poštovani gospodine Petrov, neugodno smo iznenađeni člankom … vezanim uz … najavljene pregovore Vlade RH i sindikata državnih i javnih službi o 6% povećanju osnovice za plaće temeljenom na važećem Sporazumu Vlade RH i tih sindikata. Umjesto očekivanih pregovora, “sugovornik iz Vlade blizak glavnom pregovaraču Boži Petrovu” … izražava i jasnu prijetnju da Vlada razmišlja o uvođenju 9 satnog radnog dana, odnosno izbacivanju plaćene dnevne pauze iz dnevnog radnog vremena i uvođenju jednosatne pauze za koju radnici neće biti plaćeni, uz naravno 8 sati rada u danu koji će radniku biti plaćeni. To bi značilo produljenje radnog tjedna sa 40 sati na 42,5 sata… Gospodine Petrov, smatramo kako ne trebamo niti napominjati da zemlje Europske unije idu ka skraćenju radnog vremena, uz ostalo i zato da bi povećale zaposlenost, a Vlada u kojoj ste Vi potpredsjednik razmišlja o produljenju radnog vremena. … Umjesto da se bavite međusobnim nadmudrivanjem i “prepucavanjem” … počnite se konačno baviti hrvatskim gorućim problemima. A to sasvim sigurno nisu već i previše obespravljeni i oštećeni hrvatski radnici i njihova prava. Tražimo Vaše hitno očitovanje vezano uz navode iz članka. Ako su navodi točni, vjerujte, neće nam biti teško pozvati radnike, ali i ostale građane da s ulice traže svoju zaštitu, a protiv vlade koja želi takve promjene. Radnici su već previše žrtve propalih i promašenih politika da bi to mogli biti još jednom. Vodite o tome računa“.

HZZO – JAVNO SAVJETOVANJE

Na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljena je informacija kako je dana 1. travnja 2016. započeo postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja do 30. travnja 2016. na e-mail adresu zainteresirana.javnost@hzzo.hr Podsjetimo, Prijedlogom je predviđeno povećanje cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja sa postojećih 70 na 89 kuna (mjesečna polica).