HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 578 – GRV – NE PRIJEDLOGU KRITERIJA ZA ORGANIZIRANJE DOSTAVNOG PODRUČJA

Peta sjednica Glavnog radničkog vijeća (GRV) održana je u utorak, 17. studenog, u Zagrebu. Na sjednici su podnesena izvješća Predsjednika Uprave o stanju u Hrvatskoj pošti, te izvješće radničkih predstavnika u Nadzornom odboru HP d.d. Provedena je rasprava po pojedinim točkama dnevnog reda iz kojih izdvajamo početak savjetovanja o prijedlogu izmjena i dopuna kriterija za organiziranje dostavnog područja. Naime, GRV se s navedenim prijedlogom NIJE usuglasilo, a očitovanje prema Poslodavcu prenosimo u cijelosti. „Temeljem čl. 150 Zakona o radu (NN 93/14), te članka 14. stavka 2. Sporazuma o organiziranju, sastavu, ovlastima i uvjetima za rad radničkih vijeća organizacijskih jedinica i Glavnog radničkog vijeća u HP-Hrvatskoj pošti d.d. (HP Glasnik 1/15) dostavljamo očitovanje temeljem vašeg dopisa broj DP-1-28414/15 od 9. studenog 2015. godine. Glavno radničko vijeće nije suglasno sa prijedlogom Kriterija za organiziranje dostavnog područja – izmjene i dopune. Naime, mišljenja smo da nam predmet Kriteriji za organiziranje dostavnog područja – izmjene i dopune, nije dostavljen sukladno članku 150. Zakonu o radu. Članovi GRV-a ne mogu se složiti sa prijedlogom postotaka od prijeđenog puta za elektro bicikle između naselja, do rajona i s rajona te na dijelu itinerera na kojem se ne obavlja dostava kao i prilikom obavljanja dostave, već smatramo da se realna norma određuje mjerenjem pri korištenju elektro bicikla na dostavi, uzimajući u obzir težinu pri opterećenju bicikla, autonomiju baterije, konfiguraciju terena i slično.  Nikako nije prihvatljiv veći dio predloženih izmjena u dijelu korekcija normi, kao i uvođenje novih. Tako npr. uvođenje norme za R- pošiljke na dostavi (ukidanje pojedinačno i skupno) i to samo za uručene preporuke, drastično smanjenje norme za HPE pošiljke iznesene na dostavu, premala norma za očitanje plinskog brojila, nema norme za pošiljke koje se vraćaju kao neuručive, te nam nije prihvatljivo da se sada uzima kao osnova za izračun norma samo uručene pošiljke. Također, nema pojašnjena kada se primjenjuje AB model dostave, koja norma se primjenjuje u pojedinim slučajevima. Dakle, tražimo pojašnjenje normi u dijelu poslova koji pojedina norma obuhvaća, odnosno predlažemo da privitak Kriterija za organiziranje dostavnog područja čini dio u kojem će biti navedeno koji poslovi su sadržani u pojedinoj normi. Smatramo da sve što smo gore naveli, u konačnici, dovelo bi do znatnog smanjenja učinkovitosti poštara“.

IVICA KRANJČIĆ – NOVI PREDSJEDNIK UPRAVE HRVATSKE POŠTE

Novim predsjednikom Uprave HP-Hrvatske pošte d.d. imenovan je Ivica Kranjčić, dosadašnji član Uprave HP d.d. Odluka o imenovanju donesena je na sjednici Nadzornog odbora Hrvatske pošte, 18. studenog 2015. godine u Zagrebu. Novom predsjedniku Uprave mandat počinje 1. prosinca 2015. i traje do 25. travnja 2016. Potreba za imenovanjem novog predsjednika Uprave ukazala se zbog sporazumnog raskida ugovora o radu, kojeg je zatražio dosadašnji predsjednik uprave Alen Premužak.

NAKNADE I OTPREMNINE U STUDENOM 2015.

Prema obavijesti Ureda za upravljanje ljudskim resursima, visina otpremnine u slučaju odlaska u mirovinu u studenom iznosi 8.000 kuna neto (na iznos iznad 8.000 kn obračunavaju se doprinosi, porez i prirez). Radniku ili njegovoj obitelji isplaćuje se potpora u neoporezivim iznosima za; smrt radnika 7.500 kuna, za smrt člana uže obitelji (bračnog druga, djece i roditelja) 3.000 kuna, za neprekidno bolovanje duže od 180 dana (jednom godišnje) 2.500 kuna. Prosječna neto plaća za mjesec rujan 2015. iznosila je 4.852 kuna, a prosječna bruto plaća za mjesec rujan 2015. iznosila je 6.442 kuna.

SVAKI GOVOR IMA SVOJ SADRŽAJNI I ODNOSNI ASPEKT

Formulacija rečenice može presudno utjecati na uspjeh komunikacije – u čemu također posebno važnu ulogu igra – početak rečenice. Tih nekoliko uvodnih riječi, mogu usmjeriti razgovor u oba moguća smjera – prema suradnji ili prema tenziji. Postoje fraze koje odišu uvažavanjem i poštovanjem, spremnošću za suradnju, jednakošću, pa su samim time i blagotvorne za svaku komunikaciju (timski sastanak, prodaja, pregovaranje, razgovor u dvoje i sl). Razgovor unapređuju na čudesan način ove početne fraze; “Ne mislite li da…”, “Slažete li se da…”, “Jesam li vas dobro razumio kad ste rekli…”, “Mislim da vam je poznato…”, “Jeste li razmišljali…”, “Zanima me…”, “Ima jedna dobra stvar…”, “Ovo bi vas svakako moglo zanimati…”, “Molim da pojasnite ono o…”, ” Pogledajmo još jedanput ove činjenice…”, “Biste li mi pojasnili…”. Desetak takvih valja znati napamet i koristiti kao rutinu, što češće to bolje, pogotovo u nekim etapama ili vrsti razgovora. Svaki govor ima svoj sadržajni, ali i odnosni aspekt. Iz svake rečenice struji i neka poruka koja posebno govori o odnosu govornika prema slušatelju. Prepozna li slušatelj u govornikovoj izjavi nešto kao negiranje, osobni napad, omalovažavanje, nepoštovanje, odnos „s visoka“, pametovanje, agresivno podučavanje i slično, automatski zauzima obrambenu poziciju. Razgovor skreće na odnose. Uzalud dobri argumenti. Uvodne izjave ne spadaju tek u „sitnice“ i “detalje”, već uvelike utječu na komunikaciju. S njima se, eto, u trenu postaje – dobar ili loš komunikator.

PREKO 24 TISUĆE RADNIKA RADI BEZ PLAĆE!

Plaće u Hrvatskoj ne isplaćuje 7.383 poslodavaca, koji zapošljavaju 24.774 radnika, pokazuju najnoviji podaci Porezne uprave, a odnose se na ne isplatitelje plaća za razdoblje obračuna od siječnja do rujna ove godine. Statistički pregled poreznih obveznika, poslodavaca koji prema dostupnim podacima ne isplaćuju plaće, prema popisu objavljenom 16. studenoga, pokazuje da plaće ne isplaćuje 6.127 pravnih osoba s 21.129 zaposlenih te 1.256 fizičkih osoba s 3.645 radnika. Popis ne sadrži podatke o poreznim obveznicima koji nisu dostavili obrazac JOPPD, kao ni o onima koji su prikazali neisplatu plaće, ali ne tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u vremenskom razdoblju od zadnjih šest mjeseci za 2015. godinu. Također, na popisu nisu poslodavci koji su prikazali isplate plaća u tekućoj godini, iskazanih na obrascu JOPPD, ali nisu isplatili plaće za razdoblja prije 1. siječnja 2014. i to iz razloga što za razdoblja prije uvođenja obrasca JOPPD Porezna uprava nema analitičkih podataka o isplati plaće već ima samo podatke o obvezama javnih davanja po osnovi plaće. Popis ne sadrži podatke o poreznim obveznicima koji nisu isplatili plaće, ali su prikazali isplatu plaće te su se zadužili za javna davanja kao da su isplatili plaću. Porezna uprava poziva sve radnike koji ne primaju plaću ili nisu primili zaostale plaće, a čiji poslodavac se ne nalazi na objavljenom popisu da to prijave na besplatni broj telefona 0800 49 49. Na osnovi prijave izvršiti će se dodatni nadzor i analiza podataka te će se formirati posebna lista takvih poslodavaca. Objava popisa poslodavaca koji svojim radnicima ne isplaćuju plaće omogućena je Zakonom o porezu na dohodak. Prvi popis ne isplatitelja plaća Porezna je uprava objavila sredinom srpnja prošle godine i na njemu je tada bilo 7.038 poslodavaca.