HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 575 – UREDSKE FINESE U KOMUNIKACIJI

Uz sve napore da nam komunikacija bude bolja, dojam je da ona u našim pojedinim poštanskim uredima baš i ne funkcionira najbolje. Zato evo nekih osnova. Komunikacija u uredu pretpostavka je učinkovitog rada i dobrih međuljudskih odnosa. Prvo što se unutar skupine razvija jest komunikacija. Na njoj se temelje svi drugi dinamički procesi; motivacija, odlučivanje, kreativnost, kohezija grupe. Zadaća je svima u uredu da aktivno pridonose skladu odnosa i ugodnom ozračju. Uspjeh, pogreška, sukob, pomoć kolegi, nužnost prekidanja nekog u poslu… pa čestitanje, kritika, savjetovanje, informiranje, razmjena mišljenja – sve su to komunikacijske situacije u kojima je dobro držati se jasnih rutina i pravila. Evo nekih standardnih komunikacijskih rutina; govorna poruka mora biti jasna, razgovijetna i kratka. Govornik treba provjeravati koliko je sugovornik razumio poruku da po njoj može postupiti. S druge strane, aktivan slušatelj nastoji shvatiti govornika. Trenutačno se trebaju rješavati svi slučajevi dvojbi, nesporazuma, osjećaja nepravde, neuvažavanja, loših radnih uvjeta, nedovoljnih ovlasti, potrebe poboljašanja… Nesporazumi su uvijek mogući, legitimni, očekivani. Tako je i sa sukobima. Nije dobro kada su učestali i kada se svode na osobnu razinu. Zaključak – otvorena komunikacija je ključ uspjeha!

IZVJEŠĆE O OZLJEDAMA NA RADU

Prema izvještaju stručnjaka za zaštitu na radu, u trećem kvartalu ove godine (razdoblje od 01.07. do 30.09.2015.) ukupno se dogodilo 48 ozljeda na radu i to; 20 u radnom procesu, 4 na putu s posla i na posao, 13 zbog ugriza psa te 11 zbog razbojništva. Prema grupama područja, najviše ozljeda na radu bilo je u GP1, njih 17 te u GP3 gdje je zabilježeno 12 ozljeda na radu. Osam ozljeda na radu dogodilo se u GP2, sedam u GP6 te tri u GP5. Najmanje ozljeda na radu zabilježeno je u GP4, samo jedna. Od ugriza psa najviše su stradali radnici iz GP2, njih šestero, dok, primjerice, u GP4 nije zabilježen niti jedan ugriz psa u predmetnom razdoblju. Ozljede na radu uzrokovane razbojništvom najviše su bile zastupljene u GP1, njih sedam. U GP3 zabilježena su četiri takva slučaja, dok u svim ostalim GP-ima nije zabilježen niti jedan slučaj takve ozljede na radu.

UTVRĐEN IZNOS NETO TROŠKA

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), donijela je odluku o utvrđivanju neto troška, koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge. Agencija je na temelju zahtjeva HP utvrdila da je Hrvatska pošta u 2014. godini bila nepravedno financijski opterećena za iznos od 81.796.754,00 kuna, zbog obveze da poštansku uslugu određene kakvoće, učini dostupnom svim korisnicima, po pristupačnoj cijeni, na cijelom području Republike Hrvatske, neovisno o zemljopisnoj lokaciji. Navedeni iznos bit će namiren iz državnog proračuna.

ODRŽAN V. SABOR NEZAVISNIH HRVATSKIH SINDIKATA

Kako smo i najavili u prošlom broju Post infa, peti redovni sabor Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) održan je u petak, 23. listopada 2015. godine. Za predsjednika NHS-a ponovno je na četverogodišnji mandat izabran Krešimir Sever, koji je bio i jedini kandidat. Sabor NHS-a održan je pod geslom “…Jer u svijetu brojeva ljudi ne smiju biti brojke!” i započeo je intrigantnim filmskim uratkom u kojem se prikazalo kako danas u kibernetskom svijetu čovjeka sve više zamjenjuju roboti.  Na tom tragu Krešimir Sever održao je govor, koji su mnogi ocijenili kao jedan od najboljih govora u suvremenoj Hrvatskoj uopće. Jedan od gostiju u pozdravu je primijetio da bi na tom tragu trebale nastupati i naše političke stranke. „Danas pohlepa još uvijek hara, a uz nju se svijet sve više pretvara u svijet brojeva. Samo su brojevi postali važni. Sve su oko nas brojevi – broj zaposlenih, broj nezaposlenih, broj osiguranika, broj umirovljenika, broj korisnika socijalnih potpora, broj korisnika naknade za nezaposlene, broj iseljenih, broj umrlih, broj rođenih, broj blokiranih, broj onih pod ovrhom, stopa BDP-a, stopa inflacije ili deflacije, stopa amortizacije…“, istaknuo je Sever te dodao „Gdje su nestali ljudi? Danas se govori o troškovima novorođenčeta, jaslica, vrtića, školovanja i studiranja, troškovima rada, plaća, materijalnih prava, otpremnina… Ispada kako je u ovom svijetu čovjek od svojeg rođenja pa sve do smrti samo trošak. Živimo u vremenu i svijetu gdje se “ugurao” stav kako je, ako se u jednoj zemlji oprasi 1000 svinja to dobro za njen BDP, ali ako se rodi 1000 djece to je trošak. Samo se brojevi broje, prate, uspoređuju… Ispada kako su brojevi pojeli ljude. No, mi, Nezavisni hrvatski sindikati uz našu zauzetost za solidarnost i socijalnu pravdu, naglašavamo kako smo tu i zato jer ljudi nisu brojke. Jer u svijetu brojeva ljudi ne smiju biti brojke!”, zaključio je Sever.  Petom NHS-ovom saboru nazočila je i predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, koja je održala govor te pozvala i sindikate i političke stranke te buduću vladu da socijalnom dijalogu pristupe uz više međusobnog razumijevanja  i odgovornosti, a manje politikantstva i demagogije. Poručila je da Hrvatska može gospodarski rasti samo ako se prilagodi globalizacijskim promjenama te upozorila da odgovornost za veliku stopu nezaposlenosti u Hrvatskoj i odlazak mladih ne leži na vanjskim čimbenicima već na nama samima. Na Saboru NHS-a okupili su se i brojni drugi politički akteri; Milan Bandić, Darinko Kosor, Mirela Holy, Goran Marić, Nenad Stazić…

PROGRAMSKE SMJERNICE NHS-a ZA NAREDNO RAZDOBLJE 

Iz usvojenih smjernica izdvajamo; „… Nezavisni hrvatski sindikati svoje će djelovanje i način rada prilagoditi zahtjevima i mogućnostima novog vremena…, da bismo u tom vremenu bili promicatelji i zaštitnici interesa svojih članova, radnika i cijelog društva. NHS će na svim razinama djelovanja jačati svoju snagu i svoj utjecaj da bi dosljedno provodio sindikalnu politiku, pri čemu će i dalje čuvati svoju političku neutralnost… Za budućnost koja je već započela NHS-u će ključne biti ove postavke: edukacija, informiranje, komunikacija i prezentacija. Za nužno razumijevanje te pravilno reagiranje i djelovanje u nadolazećem vremenu NHS će za svoje članove organizirati razne oblike i razine edukacije o digitalnoj ekonomiji i umreženom društvu, o posljedicama za postojeće poslove i mogućnostima novih poslova, kao i o novim oblicima zapošljavanja… S tom će svrhom na suradnju i zajedničko djelovanje pozivati i druge sindikalne središnjice kao i organizacije civilnog društva bliske po stavovima… NHS će potaknuti potpunije i sveobuhvatnije oblike informiranja članova sindikata, uključujući korištenje svih oblika suvremenih tehnologija… NHS će aktivno poticati udružene sindikate na napredne i nove oblike komuniciranja zasnovane na komunikaciji s članovima koja se temelji na propitivanju članova što oni žele, što su njihovi problemi i što očekuju od sindikata…, a da bi upravo na temelju toga sindikati organizirali i usmjeravali svoje djelovanje i akcije. Nužno je utjecati i na društveno osvješćivanje za sindikalni rad i društvenu solidarnost zbog čega se sindikati trebaju izboriti za ulazak u osnovne, strukovne i srednje škole te sustav visokog obrazovanja, da bi mlade upoznali sa svrhom i djelovanjem sindikata. Sve je ovo nužno za učinkovito sindikalno djelovanje u sustavu novog društva… pri čemu sindikati moraju ostati aktivni promicatelji i zaštitnici radničkih i ostalih ljudskih prava”.