HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 572 – ODRŽANA PRVA RADIONICA EU PROJEKTA: „SNAGA I ULOGA PRZNR“

Pod nazivom „Snaga i uloga Povjereništva radnika za zaštitu na radu“, u ponedjeljak, 5. listopada 2015., u Tuheljskim Toplicama održana je prva radionica u sklopu EU projekta Hrvatskog sindikata pošte. Uz sindikalne povjerenike za zaštitu na radu iz cijele Hrvatske, na radionici su sudjelovali i predstavnici Hrvatske pošte te gosti iz Hrvatskog sindikata telekomunikacija, Hrvatskog sindikata šumarstva te kolege iz Republičkog sindikata radnika Hrvatske. Radionicu je vodila mag. iur. Dijana Klekar. Uz već poznate zakonske okvire, pravilnike i norme za zaštitu na radu, na radionici su se mogli čuti i brojni primjeri iz zaštite na radu iz drugih tvrtki, a raspravljalo se i o mnogim alatima kojima se povjerenici za zaštitu na radu mogu koristiti kako bi zaštitili one koji su ih izabrali kao svoje predstavnike. Osim teorijskog dijela radionice, sudionici su u istoj aktivno sudjelovali kroz praktične vježbe u kojima se raspravljalo o konkretnim problemima radnika u HP-u i drugim tvrtkama, kao i o mogućim rješenjima. Ono što valja napomenuti jest činjenica da područje zaštite na radu ima izrazito veliki broj pravnih akata i pravila, stoga je bitno da radnici imaju svoje predstavnike kako bi se o njima vodila briga i upozorilo ih se na strogo pridržavanje svih pravila vezanih uz zaštitu na radu. Iako se neke svakodnevne radnje na poslu mogu činiti bezazlenima, činjenica je da tome nije tako te se u najmanjim sitnicama mogu kriti velike opasnosti.  Neispravni produžni kablovi, otvoreni plamen (svijeće), neispravne stolice, žice i kablovi na neprimjerenim mjestima, neadekvatna odjeća i obuća, nedovoljna briga poslodavca o radnicima koji posao obavljaju na terenu (obavljanje posla tijekom ekstremnih vremenskih uvjeta), samo su neki od problema o kojima se raspravljalo na radionici. Da bi se izbjegle ozljede na radu, bitno je pridržavati se obvezujućih pravila, koliko god se to ponekad činilo nepotrebno ili nelogično.  Nažalost, svjedoci smo kako je na radu u Hrvatskoj znalo biti i smrtnih posljedica po radnike, stoga je izuzetno bitno da se prevencijom pokuša spriječiti ono najgore. Zaštita radnika na radu vrlo je bitno područje na kojemu moraju zajednički raditi i predstavnici poslodavaca i sindikalni povjerenici za zaštitu na radu.  Podsjetimo, Hrvatski sindikat pošte je u srpnju 2015. godine s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava zaključio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007. – 2013. – “Jačanje socijalnog dijaloga – Faza II“. Sklapanje Ugovora rezultat je projekta koji je izradio Hrvatski sindikat pošte pod nazivom ¨3R¨ (razgovor-razumijevanje-rezultat). Projekt traje 12 mjeseci, a svrha mu je da kroz razgovor svih sudionika socijalnog dijaloga, boljim razumijevanjem njegovih obilježja i fokusom na rezultate, poboljšamo informiranost, povećamo znanja, vještine i motivaciju sindikalnih povjerenika te članova RV i PZNR.

ZBOG JEDNOSTRANE ODLUKE NHS UPUTIO DOPIS HŽ-U

U prošlom broju Post infa, obavijestili smo vas o jednostranoj odluci HŽ-a kojom se smanjio opseg popusta za pojedinačna putovanja temeljem iskaznice K-50 i to sa 50% na 40% od redovite cijene u 1. i 2. razredu svih vrsta vlakova, s time da navedeni popust vrijedi samo na udaljenostima većima od 25 km. S obzirom da je navedena odluka obuhvatila, a time oštetila i razljutila brojne članove sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate (pa tako i članove Hrvatskog sindikata pošte), predsjednik naše spomenute središnjice Krešimir Sever uputio je dopis direktoru prodaje i marketinga u HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. Dopis prenosimo u dijelovima. „Nezavisni hrvatski sindikati su sa HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. dana 17. ožujka 2015. zaključili Ugovor … kojim su ugovorne strane suglasno utvrdile kako će sindikatima udruženim u NHS, … HŽPP d.o.o. omogućiti sklapanje Ugovora o prijevozu željeznicom članova sindikata i članova njihovih užih obitelji, a sve radi ostvarivanja pogodnosti u prijevozu željeznicom… ugovorima je jasno određeno kako HŽPP zadržava pravo, u slučaju povećanja ili smanjenja cijene iz priloga (tarife), do 15% bez daljnjih pregovaranja za isti postotak povećati ili smanjiti cijenu iz priloga (tarife), a za slučaj promjene cijene za više od 15% ponuditi sklapanje dodatka postojećem ugovoru ili ugovor raskinuti“, stoji u pismu. Sever upozorava dotičnog direktora da je smanjenje postotka popusta jednostrana izmjena ugovora od strane HŽ-a, što ugovorima sa sindikatima udruženima u NHS nije dopušteno. „Naime, iz ugovora proizlazi mogućnost promjena u cijeni  prijevoznih karata, no ne i promjena odobrenog popusta, koji u naravi predstavlja sadržaj pogodnosti koja je predmet takvih ugovora“, pojašnjava predsjednik NHS-a te dodaje „kada smo napravili izračun utjecaja umanjenja popusta na konačnu cijenu karte…, dolazi se do zaključka kako umanjenje popusta za 10 postotnih bodova, sa 50% na 40%, ima za rezultat uvećanje cijene pojedinačne karte za više od 15%, što je okolnost uslijed koje mora doći do zaključivanja dodatka postojećem ugovoru ili njegovog raskida. Pored navedenog, HŽPP d.o.o. u svojoj obavijesti objavljuje kako će se pravo na popust ostvarivati samo za udaljenosti veće od 25 km, čime se nameću dodatna ograničenja u ostvarivanju prava na pogodnosti i znatno odstupa od prava preuzetih ugovorima…“. Na kraju, Sever u ime NHS-a odnosno udruženih sindikata poziva HŽPP na poštivanje zaključenih ugovora, odnosno njihovu moguću izmjenu samo pod uvjetima predviđenim samim ugovorima o prijevozu željeznicom zaključenim sa svakim pojedinim sindikatom.

DAN HRVATSKE POŠTE I SVJETSKI DAN POŠTE

Ovih dana, točnije 9. i 10. listopada, obilježavaju se dva važna poštanska dana – Svjetski dan pošte i Dan Hrvatske pošte. Naime, u spomen na osnivanje Svjetske poštanske unije, jedne od najstarijih međunarodnih organizacija, 9 listopada, diljem svijeta obilježava se Svjetski dan pošte. Toga dana daleke 1874. godine, potpisan je tzv. Bernski ugovor, kojim je ustanovljena prva zajednička konvencija o međunarodnom poštanskom prometu. Budući da ste i svi vi, radnici HP-a, dio ove velike svjetske poštanske obitelji, čestitamo vam Svjetski dan pošte. Drugi za Hrvatsku poštu i njene radnike važan dan, Dan Hrvatske pošte, obilježava se 10. listopada, i to u znak sjećanja na 1990. godinu kada je Hrvatski sabor donio Zakon o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća. Svima vama kao i bivšim radnicima HP-a od srca čestitamo i taj poseban dan. Istovremeno se prisjećamo i svih poštarica i poštara kojih više nema, a koji su svojim predanim i odanim radom u HP-u ostavili neizbrisivi trag i zadužili buduće generacije.