HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 559 – TAKO JE, JER JE ON TAKO REKAO!

Na temu pojedinačnih prigovora na nove ugovore o radu, 11. svibnja, održan je sastanak socijalnih partnera; predstavnika reprezentativnih sindikata i predstavnika poslodavca. Sastanak je bio limitiran vremenom čime se dalo naslutiti da konstruktivnog rješenja, nažalost, neće biti.  Na temelju dopisa sindikata, prvi je s obrazlaganjem pojedinačnih predmeta započeo direktor sektora sortiranja; promjene ugovora zbog kontraindikacija (pomoćni radnici i djeljači) – nadređeni su na temelju osobne procjene pojedinačnih kontraindikacija odlučili kakav ugovor će ponuditi radniku (na primjer ograničenje dizanja do 10 kg – djeljač, ostali – pomoćni radnik). Naime, rečeno je da svi operateri u poštanskom procesu moraju raditi poslove opisane u sistematizaciji; odabir voditelja tima, prelazak voditelja područja iz jedne u drugu diviziju, odabir radnika koji će prijeći iz divizije pošte u diviziju mreže – to je pravo neposrednog nadređenog koji po svojoj osobnoj procjeni može odabrati „kvalitetne“ radnike za svoje suradnike (?!?). Budući da je nakon ovakvog monologa dotičnog direktora bilo jasno da se argumenti sindikata nisu uvažili i da nije pokazana dobra volja za suradnjom te da nakon odgovora nijedan prigovor nije bio pozitivno riješen, odbili smo prezentacije ostalih direktora. Priznanje spomenutog direktora da su određena rješenja donesena bez jasno utvrđenih kriterija, odnosno kako je to rekao član Uprave, uvažavane su određene osobne procjene, bilo je dovoljno šokantno da bi se (ne)dijalog socijalnih partnera mogao nastaviti. Takvo neprofesionalno i neodgovorno ponašanje teško je razumjeti, pogotovo, ne daj Bože, prihvatiti.  Na pitanje – koji su kriteriji bili uzimani u obzir prilikom kategorizacije voditelja timova u Diviziji ekspres, direktorica je odgovorila da su svi dobili isti broj bodova. Ostaje činjenica da je od ukupnog broja radnika, njih 47, odbilo potpisati ponuđeni ugovor, te da od svih pojedinačnih prigovora Poslodavac uvažava samo tri. Za ta posljednja tri radnika, Poslodavac je ponudio sklapanje aneksa ugovora, kojim bi smanjenje broja bodova bilo provedeno kroz jednu godinu. Radnici koji ne potpišu nove ugovore bit će proglašeni tehnološkim viškom, a sa njih 11 će se obaviti pojedinačni razgovor. Nakon svega izrečenog, kao i rečenice jednog izvršnog direktora da su određeni potezi povučeni „jer je on tako rekao“, smisao daljnjeg nastavka razgovora nije postojao.  Rezime – Poslodavac je bez jasnih kriterija odlučio rasporediti radnike na druga radna mjesta, vodeći (!?!) računa o kontraindikacijama radnika. Iako nemaju jasno utvrđene težine tereta kojima trebaju u svome radu manipulirati radnici djeljači i operateri u poštanskom procesu, Poslodavac je uzeo sebi za pravo sam, „odokativnom“ metodom, utvrditi tko može, a tko ne može obavljati koje poslove. Ima li se ovome što dodati ili je sve rečeno?  Ovakvo socijalno partnerstvo u Hrvatskoj pošti ne pamte ni oni koji su u toj tvrtci proveli čitav svoj radni vijek. Ne daj Bože, većeg zla!

MA TKO TO ODLUČUJE?!

Prošle su godine od nove reorganizacije, a mi nekako stalno ispočetka. Taman što se neki dio organizacije uredi, netko smisli “bolju” ideju! Unutar svake grupe područja razni voditelji pokušavaju organizirati posao, a da se pri tom ne posvađaju što je čiji posao. Operateri u isporuci i na dostavi posebna su priča. Bili su dio mreže, pa dio sortirnice, a sad su kako gdje… „Trebaš ići na godišnji? Sorry! Nisam ja kriv što vas fali. Moram ja prvo analizirati, objasniti nadređenima i onda ćemo vidjeti“ (!?!). Može li netko objasniti mogu li direktori grupe područja donositi odluke? Smiju li oni udariti šakom o stol i zahtijevati rješenje problema? Ili se sve svodi na „sorry, nisam ja kriv, strpite se?!“. Ima li netko izvan Jurišićeve da o nečem odlučuje?

MMRRR…

Naslov bi mogao odraziti stav radnika i sindikalnih povjerenika prema nečemu što se zove „mmr“. Čudo je to koje kroji poštanske rajone, a u praksi služi isto kao i plot na kojem piše… ipak svi mi znamo da je plot plot, a… Sredstvo je to koje Poslodavcu i „stručnjacima“ daje pokazatelje (!?) o učinkovitosti pojedinog poštara, pa kad „stručnjak“ u svojoj kancelariji opremljenoj klima uređajem, grijanjem, hladnom vodom, toaletom… (ovisno o potrebi), vidi da se neki od poštara „zacrvenio“ (ne od vrućine, bolesti, žeđi i slično), onda mu „stručnjak“ pridoda još poneku ulicu, aveniju ili ne daj Bože naselje. Jer, što bi poštar imao vremena udahnuti vrelog ili hladnog zraka, pa da se sačuvaj Bože ne razboli? A i tko će njemu „stručnjaku“ zaraditi za hladnu vodu ili možda toplu kavu? I sve to uz kronični nedostatak službene odjeće i ostalih sredstava za rad. Pa jasno je valjda tko pije, a tko plaća!

KAKO SU NAS SPASILI (!?) OD VELIKOG GUBITKA (!?)

Nekadašnji projekt nekadašnje uprave, kupnja „Vjesnika“, spretno (!?) je završio dolaskom iduće uprave. Bio je to veliki uspjeh (!?) nove uprave, kojim su se dičili i kada su ukidali božićnice svojim radnicima. Da je projekt išao dalje, kazali su tada, bili bismo u puno većem gubitku! Bio je to uspjeh u njihovom kratkom, tada osam mjeseci dugom stolovanju. „Vjesnikove nekretnine vrijedne 80 milijuna eura…“, „Država planira kupiti preostale dijelove Vjesnikovih nekretnina“, samo su dva od niza naslova u posljednje vrijeme. Je li to potvrda nagađanja vodstva HP-a, ili je to potvrda navoda „nestručnog“ povjerenika i čovjeka koji lupeta bez osnove? Mogu li se opravdati takvi potezi ili je za njih, kao u normalnom svijetu, za očekivati barem javno priznanje pogrešne procjene?

HZMO U SUSTAVU e-Građani (www.gov.hr)

Elektroničke usluge HZMO-a (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) dio su elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani preko kojeg se omogućava pristup svim elektroničkim javnim uslugama na jednom mjestu, na internetskoj adresi sustava www.gov.hr, stoga iz HZMO-a pozivaju sve građane da u poslovnicama Financijske agencije (FINA) zatraže jedinstveni elektronički identitet. Usluga pretkompletiranja podataka elektronička je usluga kojom budući umirovljenici mogu, u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, i prije podnošenja zahtjeva za mirovinu obavijestiti Zavod o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, čime unaprijed započinje prikupljane nedostajućih i verifikacija postojećih podataka o stažu i plaći iz hrvatskog osiguranja. Pretkompletiranje podataka omogućava brže ostvarivanje prava i točniji informativni izračun mirovine. Ostale usluge dostupne na Korisničkim stranicama Zavoda www.mirovinsko.hr ili usluge e-Građani su:
• izdavanje elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu
• provjera vjerodostojnosti izdanog elektroničkog zapisa
• besplatni informativni izračun mirovine
• uvid u podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s osiguranja
• uvid u podatke o stažu, plaći i osnovici koje je za pojedine godine prijavio poslodavac
• uvid u podatke o drugom dohotku na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje
• provjera OIB-a za umirovljenike HZMO-a
• kalkulator doplatka za djecu
• dostava obavijesti u Osobni korisnički pretinac.
Dodatne informacije mogu se dobiti i na info-telefonu +3851 45 95 011 i +3851 45 95 022 radnim danom od 8 do 16 sati, kao i na internetskim stranicama www.mirovinsko.hr