HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 553 – PRIJAVA INSPEKTORATU RADA

S obzirom na trenutačnu situaciju u HP-u, suze i očaj  brojnih radnika te ponašanje Poslodavca, istog smo prijavili Inspekciji rada. Dopis prenosimo u cijelosti; “Poštovani, Uprava Društva HP-HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Jurišićeva 13, donijela je dana 11.03.2015. Pravilnik o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta HP-Hrvatske pošte d.d. i Pravilnik o plaćama (HP-Glasnik broj 09/2015.), koji se primjenjuju od 01.05.2015. godine.  Ad.1 Temeljem gore navedenih općih akata Društva, poslodavac je bio obvezan radnicima zaposlenim u Hrvatskoj pošti, njih više od 9300, otkazati važeći ugovor o radu i ponuditi na potpis novi ugovor sukladno članku 123. Zakona o radu. Dana  27.03.2015. poslodavac je svim radnicima Hrvatske pošte započeo nuditi ugovore o radu na bazi tzv. “sporazuma”, a bez da je prethodno otkazao važeće ugovore o radu. Tako potpisani ugovori o radu ne bi se mogli osporavati podnošenjem zahtjeva za zaštitu prava radnika. Prema prijetnji koja je upućena radnicima Hrvatske pošte, poslodavac namjerava svim radnicima koji ne potpišu tzv. ¨sporazumno¨ ponuđene ugovore o radu, otkazati  važeći ugovor zbog poslovno uvjetovanih okolnosti. O prijetnji Uprave otkazima radnike su obavijestili njihovi neposredni rukovoditelji. S obzirom na to da su ugovori ponuđeni radnicima na potpis uz izraženu prijetnju otkazom, koristeći se strahom radnika za njihovu materijalnu egzistenciju, veliki dio potpisanih ugovora sklopljen je pod utjecajem mane volje. Proteklih nekoliko dana dobivamo brojne pritužbe od strane radnika Hrvatske pošte koji su uplašeni i uznemireni ovakvim postupcima poslodavca, tvrdeći da su zbog straha za vlastitu egzistenciju bili prisiljeni potpisati ponuđene ugovore o radu.
Ad.2 Primjenom Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta HP-Hrvatske pošte, Poslodavac je sve invalide rada rasporedio na isto radno mjesto, u najnižem platnom razredu, neovisno o njihovim radnim sposobnostima, te je na taj način diskriminirao radnike na temelju zdravstvene osnove. Zbog prethodno opisanih nezakonitih i diskriminatornih postupanja poslodavca, koji se na jednoj strani, očituju prema svim radnicima Hrvatske pošte, a u drugom slučaju, prema pojedinim kategorijama radnika, smatramo da su nastupili učinci izravne ili neizravne diskriminacije na području rada opisani u čl. 7. Zakona o radu. Tražimo od inspekcije rada da ŽURNO provede inspekcijski nadzor nad poslovanjem Društva HP-Hrvatska pošta d.d., posebno u dijelu koji se odnosi na diskriminaciju kroz nuđenje ugovora o radu radnicima po osnovi “sporazuma” uz iskazanu prijetnju, kao i u dijelu diskriminacije invalida rada prema zdravstvenoj osnovi, te da postupi u skladu s ovlaštenjima utvrđenim zakonom ili posebnim propisom.”

VLASTITA SREĆA NE GRADI SE NA TUĐOJ NESREĆI

Budući da je način na koji se počeo provoditi proces uručivanja novih ugovora o radu izazvao veliko ogorčenje, ljutnju i suze među brojnim radnicima i našim članovima, Upravi HP-a uputili smo oštar dopis. Naime, mišljenja smo kako je ovakav izrazito bešćutan način odnošenja prema radnicima narušio ne samo njihov radno-pravni položaj, nego i dostojanstvo. Iz dopisa izdvajamo; „… ugovori se temelje na uvjetima iz novog Pravilnika o sistematizaciji i Pravilnika o plaćama, a za jedan veliki dio radnika Pošte oni su nepovoljniji od do sada važećih. Poslodavac je radnicima ponudio nove ugovore o radu bez da je otkazao sada važeće ugovore i da je istodobno predložio sklapanje novih ugovora pod izmijenjenim uvjetima (čl. 13. Zakona o radu). U ovom slučaju radnik koji bi prihvatio Vašu ponudu novog ugovora (sporazum), ne bi više mogao ostvarivati sudsku zaštitu propisanu Zakonom o radu. Osobno ste nas sindikalne predstavnike telefonskim putem upozorili da će radnicima koji ne bi prihvatili ponuđeni ugovor, poslodavac otkazati ugovor o radu. Ovakav Vaš postupak jedan je od najtežih oblika organiziranog kršenja prava radnika od strane poslodavca u Hrvatskoj pošti, ali i šire. Za Upravu Hrvatske pošte kao da ne postoje propisi iz radnog prava, ne poštuju se instituti iz Zakona o radu o prestanku i otkazu ugovora o radu, već isključivo s pozicije sile, moći i ucjene, od radnika tražite i očekujete da potpišu ponuđene ugovore, a svi oni koji to ne učine kao posljedicu ¨dobit će otkaz¨.  Nije nam poznato radi li se u slučaju Hrvatske pošte o novom modelu socijaldemokracije, koji Vi uvodite u dogovoru s Vlasnikom (Vlada RH), ili ste se za ovaj način postupanja, koji je neviđen primjer nepoštovanja prava i dostojanstva radnika, odlučili samoinicijativo. “

USKRSNICE BITI NEĆE!

Nakon zajedničkog zahtjeva HSP-a i RSRH-a za isplatom prigodnog dara u naravi za Uskrs svim radnicima HP-a, dobili smo odgovor Uprave, koji kraće rečeno glasi – uskrsnice biti neće. Iz odgovora izdvajamo; “Financijska situacija u Hrvatskoj pošti je trenutačno stabilna zbog provedenog restrukturiranja koje je uključivalo optimiranje broja zaposlenika i smanjivanje materijalnih prava radnika te daljnjeg optimiranja procesa i ostalih troškova. Stabilnosti poduzeća doprinijelo je povećavanje broja  velikih korisnika … Uz to, stalno se radi na uvođenju novih usluga i stvaranju preduvjeta za daljnji rast poduzeća. Sve to nam je osiguralo stabilnost i sigurnu isplatu plaća … Nažalost, naš poštanski biznis pada u cijelom svijetu pa i kod nas … taj trend nam ne dozvoljava opuštanje … Uz to, nedavno smo imali značajne neplanirane izdatke – izdatak otpremnina … i isplata regresa za 2013. Također, ostali smo bez velikog planiranog prihoda od prodaje odmarališta u Sukošanu … Zbog svega navedenog … u ovom trenutku još postoje rizici koji nam ne dozvoljavaju izlaženje iz plana poslovanja … Doista bi voljeli radnike obradovati isplatom dara u naravi za Uskrs, no moramo ostati u okviru plana poslovanja … i ne uključiti dodatne neplanirane izdatke kao što je isplata dara u naravi, jer je to odgovorna odluka koja podržava stabilnost poduzeća.“

ZAIGRALA SE BARABA

Dični nam menadžment obznanjuje kako uz svo „stabilno poslovanje“ baš neće dati uskrsnicu, i gotovo! Istovremeno, s pozicije sile posijanog straha i ucjene, uručuje radnicima nove ugovore o radu, i točka! Član tog istog menadžmenta, istina nižeg ranga, radnicima koji su pod stresom zbog novih ugovora i svega što ih u Pošti izluđuje i tišti, nudi rješenje. Da bi odstranili stres, lupajte glavom od zid, to je ionako jedino što vam je na raspoložbi. Sramotna, odurna i do kraja cinična poruka dike menadžerske. Koliko je zaigranom i vickastom barabi pozicija čvrsta i glava tvrda, saznat ćemo vrlo skoro. Puno prije nego se to šaljivdžija nada!

“PIŠI, PIŠI MI…”

Nedavno smo od jednog ekspres poštara dobili pismo, koje ćemo ovom prilikom objaviti u cijelosti. Zbog zaštite poštara i moguće odmazde Poslodavca, nećemo objaviti original pisma budući je isto napisano vlastoručno. Ovakvih i sličnih pisama koje u zadnje vrijeme dobivamo od naših članova, nažalost, sve je više. Čini se kako situacija u Hrvatskoj pošti izmiče kontroli, a ponašanje nadređenih počelo je prelaziti sve granice dobrog ukusa – sijanje straha, izigravanje moći, mobing nad radnicima, neprofesionalnost, bešćutnost… mnogi kažu – nikad gore otkad Pošta postoji… „Odlučio sam se napokon napisat pismo sindikatu, potresen zadnjim sastankom nadređenih i poštara. Citiram: „Kako vas nije sram da 30 god radite u Pošti i ne znate cijeli Zagreb?! Ugledajte se na dečke iz City Expressa, oni znaju kako se radi posao.” Sad se ja pitam, ako je dobro odrađen posao rad od 07 – do 7 četiri terena, stotinu adresa, tone paketa na njihovim leđima, ja vas pitam da li će im najlošije osiguranje koje Pošta nudi, plaćati za 5 godina troškove rehabilitacije? Uostalom, kad je City tako dobra firma, zbog čega je u stečaju? Ovakvo ponižavanje ne treba nikome! Dolaze opet veće količine pošiljaka uoči blagdana, ako već nemamo materijalnu, zašto nemamo ni moralnu podršku da se to odradi kako treba. Ne razumijem kako ga nije strah, Hrvatska vrvi od tužbi protiv mobinga, a on se igra Boga. O ovome ne treba šutiti, ima nas jako puno koji će se pronaći u ovome pismu. Možda nam netko i pomogne! Izgubili smo bodove, ostali bez uskrsnice, božićnice, regresa pa čak i dara za djecu, a sad nam žele uzeti i ono malo dostojanstva što je ostalo!“