HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 513 – ZOR – ZAKLJUČCI SA TRIPARTITNOG SASTANKA

Na tripartitnom sastanku, koji je s temom Prijedloga zakona o radu, održan 4. ožujka u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, doneseni su zaključci kojima se definiraju daljnji odnosi između socijalnih partnera i resornog ministarstva. Zaključke navodimo redom donošenja;
• Vlada RH prihvaća prijedlog socijalnih partnera da se pregovori o Prijedlogu zakona o radu, koji je u Hrvatskom saboru usvojen u Prvom čitanju, nastave na bipartitnoj razini.
• Socijalni partneri su suglasni da će na bipartitnoj razini razgovarati o spornim pitanjima kao što su: radno vrijeme, agencije za privremeno zapošljavanje, otkazivanje ugovora o radu, te o ostalim pitanjima koja socijalni partneri istaknu kao otvorena pitanja.
• Sljedeći tripartitni sastanak održat će se 18. ožujka 2014. u 12 sati u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.
• Sva pitanja koja su u vezi s Prijedlogom zakona o radu, a sadržajno nisu dio Zakona, dogovarat će se naknadno.

NE PRESTAJU NAS VOZATI

Ako ste kojim slučajem na plaći za siječanj dobili i naknadu za prijevoz, za koju je Poslodavac naknadno i vrlo brzo (!) zaključio da na istu nemate pravo, nije trebalo dugo čekati da vam se pred nos tutne izjava kojom, naravno, dragovoljno pristajete da vam se isplaćena naknada oduzme na prvoj slijedećoj plaći. Ali, ako ste među onom brojnijom skupinom radnika koji su sigurni da su zakinuti za pravičnu naknadu prijevoza, onda ćete malo sačekati. Čekanje će biti najmanje toliko koliko je potrebno da vaši pretpostavljeni saznaju što im je u tom slučaju raditi. Iako nas uvjeravaju da su naputci i procedura „spušteni“ na teren, da svi znaju što im je činiti, svakog se dana uvjeravamo da to i nije baš tako. Pače, čuđenje, nesnalaženje i taktika, „ništa ti ja ne znam˝, traju i dalje. I trajat će, bojimo se. Mogli bi se okladiti da će to potrajati puno duže nego je potrebno.
Što tek reći za zakidanje poštara pješaka koji do svog rajona trebaju koristiti javni prijevoz. Tu su zakazali svi i svatko. Naime, odlukom Poslodavca, za odlazak na rajon i povratak s rajona poštari pješaci moraju dobivati karte. Moraju, a ne dobivaju! Nevjerojatno, odluku Poslodavca, isti taj Poslodavac, naprosto, nije proveo. Upozorili smo predsjednika Uprave na ovaj ozbiljan propust koji dodatno prazni ionako šuplje radničke džepove i od njega tražili, ništa drugo, nego da za (ne)učinjeno, odgovorni snose odgovornost.

HAKOM O TRŽIŠTU POŠTANSKIH USLUGA

Prema zadnjem izvješću Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, u zadnjem tromjesečju 2013. zabilježeni su pozitivni trendovi tržišta poštanskih usluga u odnosu na prethodna razdoblja iste godine. Jednako tako, zabilježen je i porast broja usluga, koji se od kraja rujna 2013. u odnosu na 2012. godinu povećao za 10 posto. Potpuna liberalizacija tržišta, koja je nastupila početkom 2013., doprinijela je pojavi novih davatelja usluga te imala pozitivan utjecaj na tržište poštanskih usluga u zadnjem prošlogodišnjem tromjesečju. Hrvatska pošta najveći je davatelj na tržištu s tržišnim udjelom od 72 posto, a na kraju 2013. godine konkurenciju joj je činilo još 22 davatelja poštanskih usluga. Ukupan broj pošiljaka od 2010. do 2012. pao je sa 364,49 milijuna pošiljaka na 343,86 milijuna pošiljaka. Tržišni udjel Hrvatske pošte prema broju ostvarenih usluga u 2010. godini iznosio je 76 posto, a krajem 2012. godine pao je na 67,5 posto. Nadalje, prema izvješću HAKOM-a, univerzalne usluge u razdoblju od 2010. do 2013. pale su za 10 posto, dok su ostale poštanske usluge u porastu od 10 posto. Podaci o prihodima od poštanskih usluga u razdoblju od 2010. do 2013. pokazuju da Hrvatska pošta bilježi pad od 5 posto, a ostali davatelji porast od 2 posto. Unatoč nepovoljnim gospodarskim trendovima, Hrvatska pošta je uspjela održati daleko veći broj poštanskih ureda i kovčežića na cijelom području RH od onog koji je predviđen Pravilnikom, stoji u izvješću HAKOM-a.

PODSJEĆAMO – POVOLJAN ODMOR I LJETOVANJA U PREDSEZONI I POSEZONI

Još jednom, sve članove Hrvatskog sindikata pošte obavještavamo da ćemo od 17. veljače 2014., započeti primanje prijava za odmor u smještajnim objektima Plave Vale i to samo za turističku predsezonu i posezonu u 2014. godini. CIJENE smještaja za članove Hrvatskog sindikata pošte i njihove obitelji su promotivne i iznimno povoljne te se kreću od 60 do 120 kuna po danu, ovisno o veličini apartmana i lokaciji. Popusti na cijene smještaja su od 60 do 70% manji u odnosu na redovne cijene. Svakog našeg člana, koji u vremenu od 01.04. – 08.06. (predsezona) i 16.09. – 31.12. (posezona), namjerava svoj odmor provesti u nekom od naših odmarališnih objekata, a to su: Punat na Krku, Rogoznica, Bol na Braču, Vrboska na Hvaru i Mlini kod Dubrovnika, pozivamo da popunjeni obrazac za prijavu, koji se može naći na internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili kod Vašeg sindikalnog povjerenika, pošaljete poštanskom pošiljkom na adresu Radićeva 12, 10000 Zagreb ili fax-porukom na broj 01 4929 676 ili na e-mail blagajnahsp@h.s.p.t-com.hr, zaključno do 10. ožujka 2014. Sve ostale informacije možete pročitati na našoj internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili upitati na brojeve 01 4686 087 ili 01 4686 088.