HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 500 – KOLEKTIVNI VIŠAK RADNIKA

Dana 07.11.2013. Poslodavac je na adresu Glavnog radničkog vijeća dostavio podatke o namjeri provođenja postupka zbrinjavanja viška radnika i razlozima zbog kojih će prestati potreba za radom 270 radnika Hrvatske pošte. Popis sadrži oznaku organizacijske jedinice, radna mjesta, broj izvršitelja i kriterije kojima Poslodavac utvrđuje postojanje kolektivnog viška radnika. Svaki naš član može kod svojeg radničkog vijeća dobiti na uvid podatke o radnim mjestima, broju izvršitelja i organizacijskoj jedinici koji su obuhvaćeni ovim postupkom.
Na temelju ovako utvrđenog boja radnika Poslodavac namjerava provesti bodovanje svih radnika zaposlenih na radnim mjestima prema naznačenim organizacijskim jedinicama, što bi rezultiralo poimeničnim utvrđivanjem viška radnika.
Postupak zbrinjavanja viška radnika trebao bi se provoditi prema strogo definiranoj zakonskoj proceduri, a Hrvatski sindikat pošte će poduzeti sve aktivnosti koje nam na temelju zakona i drugih propisa stoje na raspolaganju, kako bismo osigurali zaštitu prava svih naših članova. S obzirom na to da je ovim započeo novi ciklus u otpuštanju radnika Hrvatske pošte, koji je samo nastavak na jednostrani otkaz Kolektivnog ugovora od strane Poslodavca, možemo zaključiti da se agonija radnika Hrvatske pošte nastavlja nesmanjenom žestinom.

POHVALE, POHVALE, POHVALE…

Mreža se šali. Pardon, oni se sprdaju s našim zdravim razumom! Nakon što se objelodanilo kako kaznene ekspedicije jašu Hrvatskom poštom rastačući ostatke ostataka pozitivne klime, sada smo eto, saznali da smo svi bili u fatalnoj zabludi. Radnici su, naime, samo sporadično i rijetko bili kažnjavani opomenama dok su pohvale pljuštale na sve strane. Suze šalterskih radnica su bile namještene i lažne, a sindikati su, kako to obično i rade, od buhe napravili slona. Otvoriše nam oči mrežni pohvalitelji neupitnim(!) podatkom kako je broj pohvala radnicima veći u odnosu na broj kazni za točno 2,33 puta! Podatak bi uskoro možda i mogao biti točan i neupitan. Pitate se, kako uskoro? Lako, jer uskoro, kad se rastrčali voditelji vrate s terena, na koji su ih poslali revni direktori sa zadatkom da ispohvaljuju sve što se ispohvaljivati dade, mogao bi se stvarno dogoditi rečeni omjer kazni i pohvala. Trebaju samo pripaziti da pohvale pametno datiraju. No, na to su ih, sigurni smo, upozorili nalogodavci, direktori – pohvaljivači.
Da nije tragično, bilo bi smiješno. Stvarno bi!!!

DO KAD ĆE SE TRPJETI TAJ BAHATLUK DIREKTORA

U posljednje vrijeme nad radnicima Hrvatske pošte, posebno nad unapređivačima prodaje, nadvio se pojačani strah od pojedinih direktora. Iz dana u dan pritisci su sve veći. Radnike se psihološki maltretira, postavljaju im se sve veći poslovni ciljevi, visi im se vratom…Znamo; posla ima da, izazovi su sve veći da, pritišće nas konkurencija da…ali ne znamo čemu bahatost i prijetnje i nepotrebni pritisak čiji je jedini rezultat – strah? Jer, od tog, utrtog straha u kostima, radnici se više ne usude za zaštitu obratiti niti sindikatu, već pomoć traže izvan HP-a, obilazeći psihijatre! Pa je li zaista moguće da je Hrvatska pošta spala na tako niske grane i dokle će se bahatluk pojedinih direktora tolerirati? Za one „moćnike“ koji to nisu znali, ovakvo je ponašanje prema radnicima, školski primjer mobbinga, ili u prijevodu, zlostavljanja na radnom mjestu! Nemojte molim vas, da moramo ovo podizati na viši nivo! Na vrijeme smirite bahatost direktora, jer Hrvatski sindikat pošte sasvim sigurno to neće tolerirati! Osim toga, sramotno je da se u Hrvatskoj pošti uopće ovakve stvari i događaju i da smo prisiljeni o tome pisati!

IZBORI ZA POVJERENIKE HRVATSKOG SINDIKATA POŠTE – 4.12.2013.

Redovni izbori za povjerenike u podružnicama Hrvatskog sindikata pošte (HSP) održat će se 4. prosinca 2013. Uvjete i pravila izbora i kandidiranja možete potražiti na oglasnim pločama Hrvatskog sindikata pošte (HSP). Kandidature se podnose najkasnije do 12. studenog 2013. Nakon provjere kandidata, Izborni odbor sastavlja kandidacijske liste za svaku izbornu jedinicu, koje će biti izvješene na oglasnoj ploči HSP-a dana 18. studenog 2013. Izborna lista kandidata bit će objavljena na oglasnim pločama HSP-a dana 25. studenog 2013. U 20 izbornih jedinica ukupno se bira 38 povjerenika, a glasovanje će biti neposredno i tajno te će se provesti putem pošte. Pravo glasa imaju svi članovi HSP-a, koji imaju pravo glasa u Podružnici. Njima će Izborni odbor glasačke listiće s imenima kandidata slati najmanje 5 radnih dana prije datuma provođenja glasovanja. Popunjeni glasački listić potrebno je dostaviti na adresu: Hrvatski sindikat pošte, Zagreb, Radićeva 12, „Izborni odbor“.

VISINE NAKNADA I OTPREMNINA U STUDENOM 2013.

Prema obavijesti Ureda za upravljanje ljudskim resursima, visina otpremnine u slučaju odlaska u mirovinu u studenom iznosi 25.493 kuna neto (na iznos iznad 8.000 kn obračunavaju se doprinosi, porez i prirez). Radniku ili njegovoj obitelji isplaćuje se potpora u neoporezivim iznosima za; smrt radnika 7.500 kuna, za smrt člana uže obitelji (bračnog druga, djece i roditelja) 3.000 kuna, za neprekidno bolovanje duže od 180 dana (jednom godišnje) 2.500 kuna. Prosječna neto plaća za mjesec rujan 2013. iznosila je 5.099 kuna, a prosječna bruto plaća za mjesec rujan 2013. iznosila je 6.925 kuna.

JUBILARNI 500. BROJ POST INFA 

Prije 12 godina, daleke 2001., izašao je prvi broj tjednog glasila Hrvatskog sindikata pošte. A na današnji dan, naš i vaš Post info, doživio je svoje jubilarno, petstoto izdanje i na tu smo činjenicu itekako ponosni. U proteklom desetljeću putem Post infa izvještavali smo vas o raznim događajima na sindikalnoj sceni, u Hrvatskoj pošti, pravima radnika, problemima, štrajkovima…bilo je svega. I dok su se uprave mijenjale, predsjednici i menadžeri dolazili i odlazili, mi, radnici HP-a, ostali smo vjerni našoj firmi, boreći se za njezin opstanak i uspješno poslovanje. U tom opstanku i borbi za prava svojih članova veliki je doprinos dao i Hrvatski sindikat pošte, koji će to činiti i ubuduće. Kao što vam je poznato, zadnjih par godina prate nas nemili događaji, otkazan nam je Kolektivni ugovor, iz Pošte je ukupno otišlo nekoliko tisuća naših kolega, rezana su nam prava kao nikada dosad, a po svemu sudeći, kraj našoj borbi još uvijek se ne nazire…Zato svi skupa moramo zbiti redove i zajednički se boriti protiv onih kojima je interes radnika HP-a iza vlastitih ili inih interesa. A sva ta borba, prava i problemi bit će zapisana u svim budućim brojevima Post infa, kojem želimo sretnu jubilarku…