HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 489 – EVOTV, EVOTV, EVOTV…

Dana 11. srpnja 2013., u Hotelu Antunović u Zagrebu, održan je strateški sastanak rukovoditelja i Uprave Hrvatske pošte, na kojem su sudjelovali i predstavnici socijalnih partnera. Alen Premužak, predsjednik Uprave, sudionicima je predstavio Strategiju Hrvatske pošte od 2013. do 2018., koja je nastala još u rujnu prošle godine te se osvrnuo i na pojedine segmente Strategije koji se već operativno provode u Pošti. Također, sudionicima je predočio kamo idemo te zašto i kako svatko od nas zaposlenih u HP-u može dati svoj doprinos razvoju tvrtke. Do kraja ove godine fokus će biti na povećanju tržišnog udjela, a kao najvažnija usluga istaknuta je evotv, koja svima mora biti primarna. Nemamo ništa protiv navedenog projekta, no valja naglasiti da on nije svugdje provediv, s obzirom da u pojedinim područjima za evotv nema potrebnog signala. O tome smo već pisali, pa se iskreno nadamo da će netko i poraditi na tome. Nadalje, želimo napomenuti i to da se slažemo da svaki radnik mora na svoj način doprinositi poduzeću u kojem radi, ali za ime Božje, na pitanja kamo idemo, zašto tamo idemo i kako ćemo do tamo, moraju u prvom redu znati oni koji su za takve odgovore plaćeni, a to su menadžeri HP-a. Ako oni ne znaju, tko će znati? Prema tome, očekivanja su najveća upravo od njih, a onda tek od ostalih radnika, koji ionako svoj posao rade pošteno i savjesno i sasvim sigurno već odavno NAJVIŠE pridonose boljitku i razvitku Hrvatske pošte.

SPORTSKI SUSRETI – PRIJAVE DO 26.7.2013.

Sve članove podsjećamo da se do 26.7.2013. mogu prijaviti na ovogodišnje Sportske susrete, koje zajednički organiziraju Hrvatski sindikat pošte i Republički sindikat radnika Hrvatske. Susreti će se održati Umagu od 19.9.2013. do 22.9.2013. U ovogodišnjim susretima moći će sudjelovati samo članovi HSP i RSRH. Broj sudionika ograničen je na 500. Discipline u kojima će se sudionici moći natjecati su; mali nogomet (M), boćanje (M), graničar (Ž), pikado (Ž), brzo hodanje (M + Ž), skakanje u vrećama (M + Ž) i povlačenje konopa (M + Ž).
Troškovi smještaja i prehrane, koje snose sami sudionici, iznose ukupno 720,00 kuna po osobi, plativo na 6 rata po 120,00 kuna. Dospijeće prve rate je na isplati plaće za mjesec srpanj.
Organizatori HSP i RSRH snosit će troškove; prijevoza sudionika, prigodne majice za sve sudionike, nagrade najboljim ekipama i pojedincima, poklon bon za konzumaciju pića i sve ostale organizacijske troškove.
Svi koji žele sudjelovati na Sportskim susretima moraju kod najbližeg povjerenika HSP ili RSRH zatražiti i popuniti Prijavu i Suglasnost.
Također, svi zainteresirani za Sportske susrete moraju sa svojim neposrednim rukovoditeljem dogovoriti korištenje godišnjeg odmora u navedene dane održavanja Sportskih susreta.

ZA UMIROVLJENIKE I ONE KOJI ĆE TO TEK POSTATI

Na Internet stranici Ministarstva rada i mirovinskog sustava otvoreno je Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju. Savjetovanje se provodi do 2. kolovoza 2013. Kako se navodi, svi komentari na Nacrt prijedloga iskaza i Teze o sadržaju Zakona o mirovinskom osiguranju bit će javno dostupni, a Ministarstvo će razmotriti sve komentare te po isteku roka, izraditi izvješće o provedenom savjetovanju. Na temelju provedenog savjetovanja Ministarstvo će, nakon pribavljanja mišljenja nadležnih tijela, izraditi prijedlog Zakona o mirovinskom osiguranju.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje poziva osobe koje su radile u inozemstvu, a u sljedećih pet godina ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja, da u područnim službama i uredima Zavoda, prema mjestu prebivališta, podnesu Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu kako bi se omogućilo što brže ostvarivanje prava na hrvatsku mirovinu. Staž potvrđen od strane inozemnog nositelja u državama s kojima je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, Zavod pribraja stažu ostvarenom u Hrvatskoj kako bi se zadovoljio uvjet staža potreban za stjecanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja. Također, pozivaju se budući umirovljenici da šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu (koji se može podnijeti najranije dva mjeseca prije prestanka osiguranja) obavijeste Zavod o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu te pokretanjem postupka tzv. pretkompletiranja podataka brže ostvare svoje pravo kada podnesu zahtjev za mirovinu. Obavijest se dostavlja nadležnoj područnoj službi/uredu HZMO-a.

IZMJENE ZAKONA O RADU

U Narodnim novinama broj 73/13 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su usklađene s aktima Europske unije. Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme koje je određeno rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. Drugi i svaki sljedeći ugovor na određeno s istim radnikom i za isto radno mjesto neće moći biti sklopljen na dulje od tri godine. Ako se prvi ugovor na određeno vrijeme sklopi na dulje od tri godine, drugi se neće moći sklopiti na određeno. Tako je sada agencija za privremeno zapošljavanje poslodavac koji na temelju sporazuma o ustupanju radnika ustupa radnika drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova. Za radnike koji rade u smjenskom i noćnom radu, ministar će pravilnikom propisati sadržaj, način i rokove zdravstvenih pregleda.
Što se tiče prava radnika za dnevni odmor, zakonodavac propisuje da tijekom svakog vremenskog razdoblja od 24 sata radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje 12 sati neprekidno, a iznimno, poslodavac je dužan punoljetnom radniku koji radi na sezonskim poslovima, a koji se obavljaju u dva navrata tijekom radnog dana, osigurati pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje osam sati neprekidno. Radniku se mora omogućiti korištenje zamjenskog dnevnog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu zbog kojeg je koristio kraći dnevni odmor. Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od sto osamdeset sati godišnje. Poslodavac koji zapošljava radnike na ugovornom probnom radu zbog nezadovoljavanja radnika predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu. Otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje sedam dana.
Izmijenjeni i dopunjeni su članci koji se tiču Programa zbrinjavanja viška radnika. Poslodavac je dužan kod utvrđivanja kolektivnog viška radnika, gdje se ubrajaju radnici kojima će radni odnos prestati poslovno uvjetovanim otkazom ugovora o radu i sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca, savjetovati se s radničkim vijećem, a zatim o provedenom savjetovanju poslodavac je dužan obavijestiti nadležnu javnu službu zapošljavanja o trajanju savjetovanja s radničkim vijećem, rezultatima i zaključcima provedenog savjetovanja te priložiti pisano očitovanje radničkog vijeća, ako mu je isto dostavljeno.

VISINE NAKNADA I OTPREMNINA U SRPNJU 2013.

Prema obavijesti Ureda za upravljanje ljudskim resursima, visina otpremnine u slučaju odlaska u mirovinu u srpnju iznosi 25.197 kuna neto (na iznos iznad 8.000 kn obračunavaju se doprinosi, porez i prirez). Radniku ili njegovoj obitelji isplaćuje se potpora u neoporezivim iznosima za; smrt radnika 7.500 kuna, za smrt člana uže obitelji (bračnog druga, djece i roditelja) 3.000 kuna, za neprekidno bolovanje duže od 180 dana (jednom godišnje) 2.500 kuna. Prosječna neto plaća za mjesec svibanj 2013. iznosila je 5.039 kuna, a prosječna bruto plaća za mjesec svibanj 2013. iznosila je 6.830 kuna.