HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 479 – POTPISAN ANEKS III KOLEKTIVNOG UGOVORA

Obavještavamo vas da su pregovarački timovi sindikata i poslodavca potpisali Aneks III Kolektivnog ugovora HP d.d., koji možete pogledati na našoj Internet stranici www.sindikat-hsp.hr. Ovim Aneksom ugovorene su visine otpremnina. S obzirom na stalne glasine i priče „rekla-kazala“, ovim putem još jednom napominjemo da predmet kolektivnog pregovaranja nikada nisu bile niti su se ikada spominjale naknade za prehranu. Ono što slijedi su pregovori o naknadama za prijevoz.
S obzirom na brojne upite naših članova, vezane uz proces zbrinjavanja viška radnika, donosimo vam pregled odgovora na vaša pitanja vezana uz prava u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza.
• PRIJEVREMENA STAROSNA I STAROSNA MIROVINA ŽENA
Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u 2013.g. žena stječe kada navrši 55 godina i 9 mjeseci života i 30 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža.
Pravo na starosnu mirovinu u 2013.g. žena stječe kada navrši 60 godina i 9 mjeseci života i najmanje 15 godina mirovinskog staža.
Ovo prijelazno razdoblje za stjecanje prava na prijevremenu starosnu i starosnu mirovinu traje do kraja 2029.g., te se svake godine uvjeti godine života i mirovinskog staža povećavaju za 3 mjeseca.
• PRIJEVREMENA STAROSNA I STAROSNA MIROVINA MUŠKARACA
Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu osiguranik stječe kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.
Pravo na starosnu mirovinu osiguranik stječe kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža.
• PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
Radnici kojima prestane radni odnos poslovno uvjetovanim otkazom imaju pravo na novčanu naknadu kao nezaposlene osobe kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Posebno naglašavamo da nezaposlena osoba koja ispunjava uvjete za prijevremenu mirovinu ima pravo biti u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ima pravo na novčanu naknadu, odnosno može birati hoće li u prijevremenu mirovinu ili će ostati u evidenciji Zavoda te primati novčanu naknadu prema uvjetima iz Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (u daljnjem tekstu: Zakon).
• Uvjeti za ostvarivanja prava na novčanu naknadu
Uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu naknadu su prethodni rad od najmanje 9 mjeseci u posljednja 24 mjeseca, te prijava i podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa. Ako zbog opravdanih razloga osoba propusti rok od 30 dana, može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana prestanka opravdanog razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka.
• Visina novčane naknade
Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek obračunate plaće, umanjen za doprinose za obvezna osiguranja ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa. Novčana naknada za prvih 90 dana iznosi 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 35% od osnovice, međutim, najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35% iznosa prosječne plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini (2012.g. prosječna ispaćena neto plaća u RH iznosila je 5.478 kuna).
Osoba koja je stekla pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, kao i osoba koja je ostvarila naknadu po posebnom propisu u iznosu nižem od utvrđene novčane naknade ima pravo na razliku do utvrđene visine novčane naknade.
• Trajanje novčane naknade
Nezaposlena osoba, ovisno o ukupnom vremenu provedenom na radu, ostvaruje pravo na novčanu naknadu od 90 dana za ispunjenje minimalnog uvjeta od 9 mjeseci do 2 godine rada, pa do 450 dana ako je provela na radu više od 25 godina.
Izuzetak su osobe koje su provele na radu 32 godine i kojima nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu. Ova kategorija nezaposlenih osoba ostvaruje pravo na trajnu novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja, odnosno ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu ili nastupanja nekog od drugih slučajeva propisanih Zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu.
• Produženje novčane naknade
Trajanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti može se produžiti nezaposlenoj osobi, ako je u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci i ako je u cijelosti iskoristila pravo na novčanu naknadu. Pravo na novčanu naknadu može se produžiti za najmanje 30 dana, a najviše 120 dana, prema uvjetima utvrđenim Zakonom.
Visina produžene novčane naknade utvrđuje se u visini 35% od osnovice za utvrđivanje visine novčane naknade, a ne može biti viša od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini.
• Mirovinsko osiguranje
Pravo na mirovinsko osiguranje ima nezaposlena osoba ako ostvari pravo na novčanu naknadu, te ispunjava godine života za starosnu mirovinu, a nedostaje joj najviše 5 godina mirovinskog staža za starosnu mirovinu.
• Zdravstveno osiguranje
Za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje osoba ne mora biti prijavljena u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, već je potrebna samo prijava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa
MEMORIJALNI TURNIR “BORIS PIGAC” 2013.
U organizaciji Športsko-rekreacijskog društva „Pošta Zagreb“, 13. travnja 2013., održan je 15. memorijalni malonogometni turnir „Boris Pigac“. Turnir se održava u znak sjećanja na tragično preminulog kolegu Borisa, poštara PU 10020 Zagreb – Novi Zagreb. Turnir je pod pokroviteljstvom Hrvatske pošte i Hrvatskog sindikata pošte odigran u dvorani ŠRC Šalata na Zagrebačkom velesajmu. Na turniru je sudjelovalo 11 malonogometnih ekipa, od toga devet iz Zagreba te po jedna ekipa iz Zadra i Osijeka. Ovogodišnji pobjednik turnira je ekipa „Porta“ iz Zagreba, drugo mjesto zauzela je ekipa iz Osijeka, dok je kao trećeplasirana završila ekipa iz Susedgrada (Zagreb).
PRIJAVE ZA ODMARALIŠTA PLAVE VALE I MAĐARSKE POŠTE
Podsjećamo članove sindikata i sve radnike Hrvatske pošte da se još uvijek mogu prijaviti za boravak u odmaralištima s kojima raspolaže Hrvatski sindikat pošte. Svoj odmor možete planirati i rezervirati u apartmanima u Puntu (Krk), Rogoznici, Bolu (Brač), Vrboskoj (Hvar) i Mlinima (Dubrovnik). Potrebne informacije i detalje možete potražiti na broj telefona 01/46 86 087 ili na www.sindikat-hsp.hr. Također, ovim vas putem obavještavamo da se na navedeni broj telefona ili putem e-maila blagajnahsp@h.s.p.t-com.hr možete prijaviti i za neko od ponuđenih odmarališta Mađarske pošte, s čijim sindikatom surađujemo već dulji niz godina. Ponudu odmarališta Mađarske pošte kao i detaljnije informacije o istima, također možete provjeriti na našoj Internet stranici www.sindikat-hsp.hr.
ZELENGAJ LUČKO – POVOLJNA KUPNJA STANOVA
Obavještavamo sve članove da Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a kreće u projekt Zelengaj Lučko – projekt gradnje 101 stana po kvadraturi od 28 do 80 četvornih metara. Ideja je da se u projekt uključe sindikati i članstvo kao ulagači i kupci tih istih stanova. No, prije toga potrebno je otkupiti zemljište. Oni koji se odluče sudjelovati u projektu imat će razne pogodnosti. O detaljima projekta i uvjetima sudjelovanja u istom možete pročitati na našoj Internet stranici www.sindikat-hsp.hr.