HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 473 – Uprava ponovno pokrenula kolektivno pregovaranje!

Iako je Aneks Kolektivnog ugovora potpisan tek prije mjesec dana, Uprava HP d.d. ponovno je pokrenula postupak pregovaranja o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora!
Pozivajući se na Odluku Uprave Društva od 26. veljače 2013. sindikati su pozvani na ˝informativni˝ sastanak u vezi s pokretanjem pregovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora. U privitku poziva dostavljena je i rečena Odluka u kojoj, između ostalog, piše (što god to značilo!): ˝Radi potrebe optimizacije troškova poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d., potrebe usklađenja odredaba važećeg Kolektivnog ugovora s odredbama Zakona o radu, učestalosti sudskih sporova vezanih uz određene odredbe Kolektivnog ugovora, a imajući u vidu strategiju razvoja HP-Hrvatske pošte d.d., pokreće se postupak kolektivnog pregovaranja.˝
Na sastanku smo saznali da ćemo od srijede 13.03.2013. pregovarati o:
Čl. 53. – naknada troškova prijevoza;
Čl. 62. St. 3. – profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti…, a Poslodavac radniku nije u mogućnosti osigurati odgovarajuće poslove…
Čl. 76. – zbrinjavanje viška radnika…
O tijeku pregovora ćemo svoje članove i sve radnike HP-a pravovremeno izvještavati.
˝Humanizacija dostave – uvođenje višeg stupnja motorizacije˝?!?
Gornji naslov je stavljen u navodnike jer je to naslov iz jednog dijela prezentacije tvorca tzv. centralizacije dostave! Centralizacija se provodi ˝leva-leva˝, najčešće zbrda-zdola, upitnog smisla i cilja, (pre)često s više štete nego koristi. Jedino što je zasad evidentno je činjenica da se kvaliteta usluga srozava do temelja, da se troškovi povećavaju i da se, što je najvažnije, poštari raubaju do krajnjih granica.
Cijenjeni tvorče centralizacije, dojavite nam, lijepo molimo, gdje ste i kako humanizirali dostavu i gdje ste to uveli viši stupanj motorizacije, a da to, uz sav trud, nitko živ nije vidio. Ili nam se to samo čini jer je, možda, ˝motorizacija˝ to što poštari Vašim eksperimentom prevaljuju puno, puno više kilometara na motoru.
Blicevi sijevaju po poštanskim uredima
Osim što naši uredi svakim danom postaju sve sličniji ˝kineskim˝ dućanima ˝sve po 12 kuna˝, ovih smo dana svjedoci nove pojave. Radnici u uredima, a posebno korisnici, ostaju nemalo iznenađeni sijevanjem bliceva sa mobitela unapređivača prodaje. Da, da, dobro ste pročitali. Prodaja se, vidi vraga, unapređuje fotografiranjem svega i svačega. Na stranu to što je gotovo izvjesno da je takvo naslikavanje upitno s pozicije prava i zakona, netko (ne)znan je naredio, slikati, slikati, samo slikati! Osim toga, koga je briga da bi fotografije unutrašnjosti poštanskih ureda snimljene iz svih kutova i rakursa mogle bilo kojim putem završiti u rukama ponekom zlonamjerniku koji bi ih mogao dobro iskoristiti za svoje opake ciljeve. Pljačku, na primjer.
Ptičicaaa, smiješak molim!
Poštari – alkemičari
Da! Poštansko pučanstvo, vjerujte da optimizacije, racionalizacije i centralizacije, osim što poštonošama motociklistima znače povećanje rajona te istovremeno i povećanje prijeđenog puta, isto im donosi i novu brigu – kako ispuniti zahtjeve neposrednih rukovoditelja te smanjiti potrošnju goriva? Za ovakva traženja čuli smo od ojađenih poštonoša na terenu, ali ne i pismenog naloga. Ima li netko kakvog prijatelja studoša sa Bliskog istoka pa da tata pošalje jedan tanker za poštu jer ovaj problem ne može (ili možda može) riješiti ni profesor BALTAZAR.
Sa sastanka u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava
Dana 1. ožujka 2013. (petak) održan je sastanak u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Sastanku su nazočili resorni ministri te predstavnici sindikata i uprava društava u pretežito državnom vlasništvu. U ime HP d.d. sastanku su nazočili predsjednik Uprave Alen Premužak i član Uprave Ranko Marinović, a u ime Hrvatskog sindikata pošte na istom je bila predsjednica Jadranka Dumbović. Ministar rada i mirovinskoga sustava Mirando Mrsić naglasio je da je sastanak organiziran kako bi se zajednički identificirali problemi koji postoje u socijalnom dijalogu između sindikata i uprava društava u pretežito državnom vlasništvu te kako bi se predložila rješenja. Krešimir Sever, predsjednik NHS-a, pojasnio je probleme s kojima se susreću sindikati koji djeluju u tvrtkama u pretežito državnom vlasništvu te je istaknuo kako je važno sačuvati autonomiju kolektivnog pregovaranja. U ime sindikata izrazio je želju da se vlast ne miješa u poslovanje javnih poduzeća i da se podupre puna sloboda kolektivnog pregovaranja. Nakon rasprave usvojeni su sljedeći ZAKLJUČCI;
1. Resorna ministarstva dijele mišljenje sindikata, koji okupljaju članstvo u tvrtkama u pretežito državnom vlasništvu, da uvjeti rada radnika u tim tvrtkama moraju biti u skladu s uvjetima poslovanja svake pojedine tvrtke.
2. Sudionici sastanka suglasni su da razina prava radnika zaposlenih u tim tvrtkama mora biti predmetom rasprave i dogovora socijalnih partnera na razini svake pojedine tvrtke.
3. Resorna ministarstva će tvrtkama u pretežito državnom vlasništvu, koja ulaze u njihov resor, naglasiti važnost postizanja konsenzusa o uvjetima rada radnika u tim tvrtkama, koji se moraju temeljiti na poslovnim pokazateljima, a koje će uprave društva prezentirati sindikatima koji okupljaju članstvu u tim tvrtkama.
4. Sindikati koji okupljaju članstvo u tvrtkama u pretežito državnom vlasništvu suglasni su da će aktivno i konstruktivno sudjelovati u socijalnom dijalogu u cilju pronalaženja optimalnih rješenja radno-pravnog položaja radnika zaposlenih u tim tvrtkama.
5. Sljedeći sastanak u istom sastavu održat će se u svibnju ove godine u cilju aktivnog praćenja provedbe ovih zaključaka.
6. Sudionici sastanka suglasni su da će prije održavanja sastanka iz točke 5. ovoga zaključka, resorna ministarstva Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava dostaviti izvješće o provedbi ovih zaključaka, kako bi se do navedenog sastanka pripremilo objedinjeno izvješće o uočenim problemima u provedbi ovih zaključaka i mogućim rješenjima.
7. Sudionici sastanka suglasni su da je potrebno unaprijediti postojeću razinu komunikacije resornih ministarstava sa sindikatima iz tog sektora. U tome smislu se resornim ministarstvima preporuča organizirati sastanak sa sindikatima u tom sektoru radi rasprave problema koji se javljaju u tom sektoru.
One su među nama
Sa izvedbom performansa „One su među nama“, 6. ožujka 2013. organizirano je obilježavanje Međunarodnog dana žena u Tvornici kulture u Zagrebu. Događaj su organizirale Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova te tri ženske sindikalne grupe – Odbor žena NHS-a, Ženska sekcija SSSH-a te Koordinacija žena HUS-a. Obilježavanje su svojim nastupom i razgovorima upriličile Sanja Doležal, Marija Husar, Marija Khon i Maja Sever, a teme o kojima se raspravljalo bile su; kako prepoznati spolnu diskriminaciju u praksi, što je izravna/neizravna diskriminacija, što je diskriminacija u području zapošljavanja i rada te gdje i kako se diskriminacija događa.
Osobe koje se smatraju diskriminiranima mogu potražiti izravnu zaštitu Pravobraniteljice, mogu se obratiti sindikalnom povjereniku koji će mu pomoći pri sastavljanju zahtjeva za zaštitu dostojanstva, uputiti kome dostaviti taj zahtjev te pomoći u postupku i načinu provedbe istog.