HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 470 – RADNICI SU SE ODREKLI, RED JE NA VAMA, GOSPODO! (II)

Znate li, cijenjena ˝pozicionirana˝ gospodo, da među nama ima i onih čija je plaća tri tisuće kuna? Ciglih, ubogih 3000, mjesečno! Ako znadete za tu činjenicu, onda Vam je sigurno poznato da je zbroj uskraćenog regresa i božićnice cijelih sto posto njihove mjesečne crkavice. Jednako tako, poznato je da u našoj posrnuloj tvrtci stoluje nemali broj ˝spasitelja˝ kojima navedena uskrata iznosi izdržljivih dvadesetak posto jedne mjesečne ˝plaćice˝.
Znamo da se grozite ovakvih usporedbi i rado ih kvalificirate demagogijom i populizmom. A, nije! O vraški egzaktnoj nauci je riječ, matematika se zove, koja nam govori da se ˝loše financijsko stanje u Pošti˝ opako razbija o glavu onih koji najmanje zarađuju, a istovremeno su i najmanje krivi za nezavidno stanje u Hrvatskoj pošti.
OPTIMIZACIJA BROJA (KVAZI) MENADŽERA
Optimizacija, reorganizacija, centralizacija, racionalizacija i svašta nešto postade, evo(TV), naša realnost i svakodnevnica. Zatvaraju se neuspješni(?) poštanski uredi, skraćuje se rad s korisnicima do neslućenih minimuma, učinkovitost poštara se dovodi do savršenih 100%(!?)…, nema kraja ˝poboljšanju˝ poslovanja.
Kako je svakim danom sve manji broj poštanskih ureda i dostavnih rajona, a i broj radnika će biti optimiziran, red bi bio, nije da se ne nadamo, kako slijedi optimizacija i racionalizacija broja kvazi menadžera u čiju se ˝uspješnost˝ uvjeravamo svakog dana, sve više, u svakom pogledu.
NOVI STARI KONKURENT
„Veseli“ nas napredak poduzeća „Tisak“ u odnosu na Hrvatsku poštu. Razmjena iskustava između nas i tog subjekta je više nego odlična, ali kako za koga!!! Dok su oni nas uputili u „biznis“ sa koje-kakvim tračarijama, mi smo njih u biznis sa paketima. Pa tako po novom, uz konkurenciju u svim tvrtkama koje se bave dostavom pošiljaka, uz autobusne prijevoznike koji „na crno“ prevoze pakete, i „Tisak“ postade konkurent u paketnom biznisu.
LOŠA SURADNJA IZMEĐU DIREKTORA I RV-a
Redoviti mjesečni sastanak s direktorom Divizije Pošte i njegovim pomoćnicima održan je u ponedjeljak, 11. veljače. Na sastanku je nazočio i član uprave Ivica Kranjčić. Na rečenom se sastanku najduže raspravljalo o (ne)suradnji i lošoj komunikaciji pojedinih direktora GP-a i radničkih vijeća (RV), a samim time i sindikata (budući da su članovi RV-a ujedno i sindikalci). Ne da je komunikacija na ovoj relaciji loša, ona je gotovo nikakva, što potvrđuje cijela protekla godina u kojoj je socijalni dijalog u HP-u spao na vrlo niske grane. Da je komunikacija takva kakva je, iz viđenog i rečenog na sastanku zaključio je i spomenuti član uprave, pa je predložio da u sve projekte u koje će ubuduće ulaziti Hrvatska pošta budu uključeni i predstavnici RV-a. Dakle, samim time i sindikati. Zatražili smo da se taj prijedlog pisanim putem uputi prema RV-ima kako ne bi bilo zabune ili „nismo znali“. Nadamo se da će se nakon toga, ali ne i samo zbog toga, komunikacija na relaciji – direktori vs. radnička vijeća (i sindikati) – konačno uspostaviti, tj. vratiti na razinu kakva je nekad bila. RV su tijela koja postoje radi radnika, stoga loša komunikacija s RV-ima znači i lošu komunikaciju s radnicima, a to si HP ne bi smjela dozvoliti.
PUNOMOĆI JOŠ UVIJEK MOŽETE PREDATI
Radi brojnih upita naših članova, još jednom napominjemo da punomoći za tužbe zbog neisplate božićnica još uvijek možete predati u Hrvatski sindikat pošte putem svojih sindikalnih povjerenika. Tužbe se pišu kako koja prijava stigne. Dosad smo zaprimili nešto manje od dvije tisuće punomoći, a svakodnevno stižu nove. Ponavljamo – budući da sa terena dobivamo dojave kako neki samozvani dušobrižnici odgovaraju radnike od pokretanja sudskog postupka pozivamo vas da ne nasjedate na prijetnje i ˝dobronamjerne˝ savjete. Naše je i vaše pravo ˝pozvati˝ hrvatski sud da hrvatskom radniku svojom odlukom donese pravorijek o neupitnom pravu na isplatu protuzakonito uskraćene božićnice.
ODRŽANA SJEDNICA ODBORA ZAŠTITE NA RADU GP 5
Sjednica Odbora zaštite na radu za GP 5 održana je u utorak 12. veljače u Slavonskom Brodu. Sjednicom je predsjedavala izvršna direktorica Sektora Divizije pošte Suzana Jukić, a u radu sjednice sudjelovali su voditelj Odjela zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije Ivan Mance i koordinator Milan Vugdelija. Sjednica je vođena prema točkama dnevnog reda, a u izlaganjima stručnjaka zaštite na radu, je istaknuto da se smanjio broj ozljeda u odnosu na prethodno razdoblje, a pokazana je i učinkovitost sredstava za obranu od napada pasa. Podneseno je izviješće o stanju zaštite na radu u GP 5, odnosno o provedenim periodičkim pregledima ispravnosti plinskih instalacija i sredstava vatrodojave.
PREGLED PREDLOŽENIH IZMJENA ZAKONA O RADU
NHS – Nakon završetka 1. faze pregovora za izmjene Zakona o radu (ZOR), a koje su vođene na osnovi prijedloga Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Nezavisni hrvatski sindikati izradili su pregled predloženih promjena radi uvida u institute koji su doživjeli promjene. Pregled je napravljen na način da prati izmjene u člancima važećeg Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11 i 82/12, dalje: ZOR). Iznosimo neke od promjena.
• Članak 3. Ograničenja u primjeni (odredaba o dnevnom i tjednom odmoru)
Navedenom promjenom omogućuje se kolektivnim ugovorima ugovoriti dnevni odmor u trajanju od osam sati (do sada deset) i tjedni odmor u trajanju od dvadeset sati (kao i do sada) i to u djelatnostima kao što su industrija, turizam, poljoprivreda, djelatnost željeznice, djelatnost javnog gradskog prijevoza, proizvodnja, distribucija i prijenos vode, plina, električne energije i sl.
• Članak 10. Ugovor o radu na određeno vrijeme
Temeljna novina vezana uz institut rada na određeno vrijeme odnosi se na omogućavanje zaključivanja prvog ugovora o radu na određeno vrijeme bez zakonskog ograničenja njegova trajanja, ali i dalje vezujući njegovo trajanje uz određeni rok (datum), nastup određenog događaja (povratak odsutnog radnika s bolovanja) ili izvršenje određenog posla (završetak određenog posla, projekta i slično).
• Članak 45. Prekovremeni rad
Brisano je ograničenje broja prekovremenih sati na mjesečnoj razini od 32 sata, uz zadržavanje ograničenja na tjednoj razini od 48 sati i godišnjoj razini od 180 sati.
• Članak 51. Obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima
Propisana je obveza ministra nadležnog za poslove rada da, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove rada, pravilnikom propiše sadržaj, način i rokove zdravstvenih pregleda za noćne radnike.
• Članci 120. do 122. Kolektivni višak radnika
Izmjene vezane uz ove članke odnose se prije svega na definiciju kolektivnog viška radnika, pa tako o kolektivnom višku radnika govorimo kada poslodavac utvrdi višak od najmanje 20 radnika za čijim će radom u roku od 90 dana zbog poslovnih razloga prestati potreba. Time je zapravo vraćena definicija koja je postojala u ZOR-u do 2010. godine. Ako utvrdi navedeni višak poslodavac ima obvezu provesti savjetovanje s radničkim vijećem te obvezu o svemu obavijestiti nadležnu službu zapošljavanja. U višak radnika ubrajaju se oni prestanci ugovora o radu koje je inicirao poslodavac pa su tako izričito navedeni poslovno uvjetovani otkaz, sporazum poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca te izvanredni otkaz ugovora o radu zbog osobito važne činjenice na strani poslodavca zbog koje nastavak radnog odnos nije moguć.
Detaljnije o 1. fazi pregovora za izmjene ZOR-a možete pročitati na našoj web stranici.