HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 459 – Zakon o poštanskim uslugama i hajka na radnike HP-a

Nedavno je u jednom dnevnom listu izašao članak u kojem se tvrdi da je u pojedine medijske redakcije stiglo anonimno pismo u kojem se navodi da Europska komisija zamjera Vladi RH presporu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga te da štiti monopolistički položaj HP-a! Tvrdi se i da novi Zakon o poštanskim uslugama štiti interese HP-a te da manipulirajući cijenama i popustima uništava konkurenciju. Naravno ne znamo tko je autor anonimnog pisma, ali ono što znamo je da pojam o pojmu nemaju i da je očiti i jedini interes spornog pisma isključivo hajka na radnike HP-a, što je za svaku osudu. HP danas drži 66 posto rezerviranog područja, iako ima pravo na 100 posto istog, a zbog kršenja navedenog rezerviranog područja HP je u zadnjih pet godina izgubio čak oko 700 milijuna kuna! Toliko o privilegijama i monopolu kojeg ima HP. Što se Zakona o poštanskim uslugama tiče, u Zagrebu je 15.11.2012. u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava pri Gospodarskom socijalnom vijeću održana rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o poštanskim uslugama s Konačnim prijedlogom zakona, koje je organiziralo Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava. Cilj novog Zakona o poštanskim uslugama je potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga koja će se provesti od 1. siječnja 2013. budući da RH iduće godine mora uskladiti tržište poštanskih usluga s Trećom poštanskom direktivom, koja je usmjerena na stvaranje jedinstvenog tržišta poštanskih usluga u EU. Najvažnija odrednica je ukidanje isključivog prava na obavljanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga. No kako Hrvatska pošta jedina ima uvjete za pružanje univerzalnih poštanskih usluga na cijelom području RH, predviđeno je da te usluge pruža sljedećih 15 godina uz preispitivanje svakih pet godina. Novost je podjela usluga na univerzalne, zamjenske i ostale poštanske usluge. U Zakonu je predviđeno osiguravanje mehanizma funkcioniranja univerzalne usluge putem kompenzacijskog fonda, u koji bi doprinose uplaćivali davatelji zamjenskih poštanskih usluga i davatelj univerzalnih usluga i to pet posto prihoda ostvarenog od obavljanja zamjenskih poštanskih usluga. U slučaju da to nije dovoljno, zakon predviđa i sredstva iz državnog proračuna. Također, prijedlog je i uređenje inspekcijskog nadzora za obavljanje poštanskih usluga te prijenos ovlasti nadzora sa središnjeg tijela državne uprave u nadležnost regulatornog tijela HAKOM.
Predstavnik Hrvatskog sindikata pošte Željko Šešerin iznio je niz prijedloga i primjedba na spomenuti Zakon. Kao prvo, one koje se tiču sindikalnog djelovanja, ukazao je na neke nelogičnosti koje zakon nije predvidio kod kriterija razlikovanja poštanskih usluga te je istaknuo da je RH jedina zemlja u Europskoj uniji koja kreće u liberalizaciju, a da javni operator ima svega nešto više od 65 % tržišta poštanskih usluga, a što je posljedica neprimjene prethodnog Zakona. Nadamo se da će pri donošenju Zakona biti prihvaćen bar dio primjedbi i prijedloga iznesenih od strane Hrvatskog sindikata pošte, a sve kako bi konačan tekst Zakona ispunio preuzete obveze prema Europskoj uniji, osigurao kvalitetan pravni okvir za funkcioniranje poštanske djelatnosti i bio djelatno primjenjiv u praksi.
Motorističke hlače i niske cipele očekuju se za Božić
Redoviti mjesečni sastanak s direktorom Divizije pošte Josipom Udiljkom održan je u ponedjeljak, 12. studenog. Uz direktora, na sastanku su bila i njegova dva pomoćnika, Ivan Čulo i Jure Čović. U ime HSP-a sastanku su nazočili Jadranka Dumbović i Davor Kršić. Uz pitanja o problemima u sortirnici Osijek i sortirnici Pazin, na koja ćemo odgovore dobiti naknadno, postavili smo i pitanje vezano uz zaštitnu i službenu odjeću i obuću. Rečeno nam je da je završen javni natječaj za niske cipele, a podjela prvih očekuje se za Božić. Jednako tako, za Božić se očekuju i motorističke hlače. Za svu drugu opremu raspisuje se javni natječaj, a riječ je o polo majicama, ljetnim hlačama, bermudama te ženskim suknjama. Isporuka ljetne obuće i odjeće očekuje se na vrijeme, dakle prije nego počnu nesnosne vrućine. Obaviješteni smo da je 230 košulja podijeljeno onim radnicima koji to pravo stječu sukladno odluci, a to su PT operateri. Na naš upit o odjeći i obući koja je oštećena i koji je rok njihove zamjene, rečeno nam je da se odmah pri dostavi takve odjeće ili obuće, mora prijaviti reklamacija te će odmah uslijediti zamjena. Ako ste imali takav problem, a nije učinjena zamjena, to odmah prijavite. Na kraju, direktor nas je izvijestio da se ide u kupnju motora s tim da će se motori, koji ne obuhvaćaju rajone u gradu već u selu, ponuditi radnicima na ugovor kao što je i do sada bila praksa.
Krenula nova usluga HP-a – evotv
Početkom studenog zaživila je nova usluga Hrvatske pošte – evotv. Riječ je o dugo pripremanoj usluzi Digitalne televizije Hrvatske pošte, koja će svojim korisnicima omogućiti gledanje televizijskih programa putem digitalnog TV signala. Usluga ima određene prednosti nad već postojećim televizijama drugih igrača, pa tako korisnik plaća samo ono što je ugovorio, nema ugovornu obvezu ili dodatne troškove, a sama instalacija uređaja je jednostavna i brza. Usluga evotv za sada se nudi korisnicima u tri PU-a: PU 10000 Zagreb (Branimirova), PU 10101 Zagreb (Jurišićeva) i PU 10360 Sesvete, kao i putem troje poštonoša. U sljedećih mjesec dana provest će se edukacije svih operatera i poštonoša te će se usluga polako početi nuditi putem sve većeg broja PU-a i poštonoša. Smatramo da je ovaj projekt dobar za HP te se nadamo pozitivnim rezultatima odnosno prihvaćanju od strane kako radnika tako i korisnika. Iako je bilo određenih grešaka u koracima od strane Poslodavca prema socijalnim partnerima, ne želimo podizati tenzije. Poslodavca smo upozorili da se visina nagrade za uspješnu prodaju ove nove usluge nije smjela određivati bez znanja sindikata i nadamo se da se takva praksa neće ponavljati. U svakom slučaju, podržavamo nagrađivanje radnika za prodaju ove usluge, ali ponavljamo, praksa zaobilaženja sindikata ne smije se ponoviti, jer sigurni smo, nikome u ova nemila vremena ne bi bilo svejedno da se socijalni dijalog u HP-u naruši i padne na razinu ispod svakog dostojanstva i profesionalnog standarda.
Na vidiku još jedna nova usluga – otkup zlata u poštanskim uredima
U suradnji s poslovnim partnerom, HP uskoro kreće s novom uslugom otkupa zlata. Prije svega, cilj nove usluge je povećanje prihoda te povećanje frekvencije novih korisnika koji do sada nisu ulazili u PU-e. U početku, otkup zlata obavljao bi se u 30 PU-a, a budu li rezultati sukladni očekivanjima, posao će se proširiti na oko 200 PU-a. Svi radnici koji će obavljati ovu uslugu proći će edukaciju, a usluga će se najprije početi provoditi u PU 10101 Zagreb, PU 42000 Varaždin i 31000 Osijek. Nadamo se da će edukacija radnika biti potpuna i da će se kod ove usluge voditi računa o sigurnosti svih radnika. Drugim riječima, Poslodavca smo već upozorili da se ova usluga ne smije obavljati u PU-ima koji nemaju zaštitara. Riječ je o osjetljivom poslu i nadamo se da će Poslodavac uvažiti naše zahtjeve. Također, moramo reći da je ova usluga dobrodošla, jer svi znamo da se moramo boriti za svoja radna mjesta, a sukladno tome i razvijati usporedno sa zahtjevima tržišta. Jasno nam je da svako novo učenje zahtjeva i novi angažman kao i vrijeme radnika i da uz postojeće obveze nije lako pratiti taj tempo, ali moramo biti svjesni da nam bez novih usluga i novog učenja nema svijetle budućnosti u ovom teškom gospodarskom stanju. Svim silama, pa tako i ovim novim uslugama, moramo se boriti kako bismo sačuvali svoja radna mjesta i egzistenciju svojih obitelji.
Grčevi u želudcu
Na pojedinim područjima (GP2), pojedini voditelji područja mreže svojim su operaterima sa, takozvanim higijenskim minimumima, postavili ciljeve za grč u želucu odnosno odredili su kako svaki operater ponaosob mora robu iz svog asortimana prodati tjedno za 70.00 kuna! Ako to ne ostvare, onda su „nevaljali, lijeni i nesposobni“ i dobit će „svoje“ kroz niže ocjene, rotacije po uredima i slično! Usput, za napomenuti je kako su cijene tih određenih artikala u drugim maloprodajnim trgovinama niže nego u HP d.d., a korisnici nisu baš ovčice za šišanje, odnosno dobro su informirani i ne daju se nagovoriti na skuplje, pa makar to bilo i 0.50 lipa. Voljeli bismo vidjeti te i takve voditelje, makar samo na jedan dan, u poziciji operatera i to samo da nude asortimane iz zadanih ciljeva. Onda malo neka vide kako je biti u koži operatera. Na kraju krajeva, mogli bi i oni svojom kupovinom poduprijeti ostvarenja ciljeva svojih operatera!
Nova organizacija i cjenik radnih mjesta
Ovim putem želimo napomenuti da se ne obazirete na priče „rekla, kazala“, koje kruže po HP-u, a tiču se nove organizacije HP-a i cjenika radnih mjesta. Nova organizacija NIJE prezentirana ni sindikatima niti radničkim vijećima, stoga o istoj ništa ne znamo. Jednako tako, još uvijek ništa ne znamo niti o cjeniku radnih mjesta! Čim do nas dođe ikakva informacija o ova dva bitna predmeta, bit ćete obaviješteni.
„Živi zid za obranu radnih mjesta: posao i plaća, a ne burza!“
Dana 22. studenog 2012. godine SSSH i HUS organiziraju javni prosvjed pod nazivom „Živi zid za obranu radnih mjesta: posao i plaća, a ne burza!“ Prosvjed će se održati na Trgu sv. Marka u Zagrebu s početkom u 12 sati. Ove su dvije sindikalne središnjice uputile pismo ostalim sindikalnim središnjicama u kojemu su ih pozvali na solidarno priključenje prosvjedu. Izvršni odbor NHS-a jednoglasno je donio zaključak temeljem kojega će NHS poduprijeti navedeni prosvjed. U prosvjedu će sudjelovati i HSP.