HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 458 – Stolice ili – tko će jače ispustiti „vjetar“?!?

Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Joseph Stiglitz, izjavio je da „potražnje već sada gotovo nema te da kad nema potražnje ni gospodarstvo ne može rasti. Pritom raste nezaposlenost, pada vrijednost plaća, a rezovi se provode i na socijali.“.
Vođeni tom mišlju, zasigurno nećemo shvatiti stavove naših menadžera, koji na svakom našem koraku, naravno ne na svom, gledaju kako nešto stisnuti, skrpati, ušparati….
Stara narodna poslovica kaže da „ne možeš stisnuti i ispustiti vjetar!“. Prema toj poslovici sve je jasno. HP odavno nije glasno pustila vjetar, i zato se za nju nigdje ni ne „čuje“. Životarimo na ovom malom tržištu, i umjesto da smo veliki gazde, mi pokrivamo tek dvije trećine tržišta RH.
Naravno, u duhu trenutačnih događanja u državi, samo racionaliziramo, optimiziramo, štedimo i slično. Štedimo tako i na radnim stolicama. Nabava novih nije izgledna u skorije vrijeme, barem do tada dok se ne stvori „kritična masa“. Kod nas taj pojam označava broj kolega sa slomljenim kukom, udarenom glavom….uglavnom ozljedama koje nastaju kada pod vama popusti stolica, stara pitaj Boga koliko, koja je zapravo, po svim kriterijima, trebala biti davno rashodovana. Zanimljivo je kako naši menadžeri znaju rok trajanja svojih stolica, mobitela, laptopa, službenih automobila, pa ih uredno zamjenjuju novima. Za rok trajanja stolica na kojima sjedi sitna raja, ne znaju! Odgovori koje dobivamo u posljednje vrijeme, a na stalno postavljanje istog pitanja „Kada će stići nove stolice?“, nisu za komentirati! Možda bi se Poslodavac, ako već nema novaca za stolice, ili ne zna kako se snaći po ovom pitanju, mogao malo posavjetovati s vlasnikom HP-a, odnosno Vladom RH, pa neka se stolice uzmu, na primjer, na leasing! Smiješno ili ne, što drugo reći, osim, gospodo, da vidimo, čiji će vjetar onda biti glasniji?
Gdje menadžeri HP-a kupuju lampione?
Voljeli bismo vidjeti odnosno saznati koliko su svojoj HP lojalni ti silni menadžeri i direktori i to onda kada bi pokazali račune koji bi bili dokaz da su prigodne lampione i svijeće kupili u vlastitoj kući, a ne u robnim centrima, koji su, usput budi rečeno, jeftiniji od istih ili sličnih artikala u HP-u. O kvaliteti odnosno o punjenju tih lampiona da se i ne priča, jer svjedoci smo vrlo neugodnih iznenađenja kao što je prekratko gorenje lampiona ili još gore, neki lampioni nisu niti izgarali do kraja, već su se sami od sebe ugasili bez „pomoći“ vjetra ili kiše. Nažalost, mnogi će shvatiti zabludu i zato se s pravom pribojavamo što će biti dogodine, jer korisnicima ne možeš prodavati rog za svijeću!
Ponovni poslovni promašaji menadžmenta u Diviziji Mreže
Odjel zaštite na radu na zahtjev Radničkog vijeća GP1, u kojem je traženo mjerenje mikroklimatskih uvjeta rada u PU 10000 Zagreb, Branimirova 4, pozvao je ugovorenog ispitivača za izvanredno ispitivanje navedenog. Na osnovu dostavljenog Zapisnika o obavljenom ispitivanju parametara radnog okoliša te tabličnog prikaza mjerenja faktora radne okoline vidljivo je da mikroklimatski uvjeti rada ne udovoljavaju propisima. Na radnom mjestu „kiosk“ izmjerena je temperatura zraka od 17,5 stupnjeva Celzija, a standard za prostor je od 20 do 24 stupnja Celzija (vanjska temperatura toga dana bila je 8 stupnjeva Celzija). Također, izmjerena je brzina strujanja zraka od 1,8 m/s, a standard je <0,20m/s.
Opet se pitamo – zašto je donesena odluka o postavljanju velikog pomičnog prozora na šalteru „kioska“ u PU 10000 Zagreb, a da se nije vodilo računa o gore navedenim uvjetima na koje je Radničko vijeće upozoravalo dopisom na koji nije nikad odgovoreno. Tko će snositi štetu i troškove za nestručne i neprofesionalne odluke Poslodavca? Glavno da se radnika poziva na odgovornost za svaku sitnicu.
Nadalje, postavlja se i pitanje oko projekta pokretnog poštanskog ureda za kojeg kao da više nikog nije briga što se radi, tko to radi i na koji način. Poslodavac je inertan, iako obećanja za ugradnju novog sustava hlađenja/grijanja postoje od ljetos. Naime, izgleda da se za sve nebitno ima novaca, a za radnika nema i to za osnovne uvjete rada. Navest ćemo samo neke nedostatke ovog nedovoljno analiziranog projekta; mikroklimatski uvjeti rada nisu adekvatni (sustav grijanja ne radi), radnici koji rade na tom radnom mjestu imaju Ugovor o radu Operater II, a prema sistematizaciji poslovi za to radno mjesto ne odgovaraju opisu poslova koje sada obavljaju. Samim tim radnici ne posjeduju službenu ili radnu odjeću i obuću koja je potrebna zbog specifičnosti za to radno mjesto (poslovi vozača, obavljanje dijela poslova na otvorenom prostoru, odbijanje korisnika zbog ograničenog vremena rada zbog odlaska na drugu lokaciju, preveliki obim posla u kratkom vremenskom razdoblju, skoro svakodnevni prekovremeni rad zbog specifičnosti posla, kombi vozilo u vrlo dotrajalom stanju, vozilo koje ne posjeduje video nadzor…). Dovoljno da se zaključi da menadžment u Diviziji Mreže ponovno niže poslovne promašaje.
Izvještaj o poslovanju, kretanju plaća i ozljedama na radu
Hrvatska pošta d.d. je krajem trećeg kvartala 2012. godine ostvarila neto gubitak u poslovanju 32,3 milijuna kuna, pri čemu su ukupni prihodi iznosili 1.190,1 milijun kuna, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 1.222,4 milijuna kuna. Dobit za rujan tekuće godine iznosi 1,8 milijuna kuna, a u istom mjesecu prethodne godine ista je iznosila 0,9 milijuna kuna. U razdoblju I. – IX. 2012. godine Hrvatska pošta d.d. je u trajna sredstva uložila 33,4 milijuna kuna, što je 52,8 posto više u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.
Na dan 30.09.2012. godine Hrvatska pošta zapošljavala je 10.563 radnika, dok je na isti dan prethodne godine bilo 10.660 radnika. U razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 2012. godine ukupan bruto II za isplaćene plaće iznosi 239.515.832,00 kuna. U razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 2012. dogodilo se ukupno 116 ozljeda na radu, od čega je naviše ozljeda od ugriza psa i ozljeda u radnom procesu. Sati bolovanja ukupno je 34.632 odnosno 4.329 radnih dana. Isplaćena naknada na teret HP-a (ukupne potpore) iznosi 527.095,76 kuna, dok isplaćena naknada na teret HZZO-a ukupno iznosi 573.550,52 kune.
5. sjednica Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu
Peta sjednica SPZNR održana je u petak 26. listopada u Zagrebu. Uz dnevni red – izvješće o stanju zaštite na radu, izvješće o ozljedama na radu te izvješće i rasprava u vezi organizacije prijevoza novca – na sjednici je, između ostalog, najavljeno i rješavanje problema ugriza pasa, što je jedan od najčešćih uzroka ozljeda na radu. Tako je u planu nabava uređaja za rastjerivanje pasa te zaštitnih sprejeva, koji će se nakon obuke podijeliti poštarima u najugroženijim područjima te će se obaviti testiranja. Ako ta sredstva zadovolje testiranje, krenut će se u njihovu nabavu. Nadalje, izvršeno je osposobljavanje radnika za evakuaciju i spašavanje, nabavljena je oprema za evakuaciju i spašavanje, a pokrenut je i postupak za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći. Nadalje, stručnjaci ZNR vrše unutarnje nadzore, provode mjere utvrđivanja alkoholiziranosti radnika Hrvatske pošte i aktivno sudjeluju u kontroliranju ugovornih tvrtki prilikom odrađivanja poslova vezanih uz ZNR, ZOP i ekologiju. Potpisan je Ugovor za održavanje HM. Prvi put u HP-u će se striktno i sustavno krenuti u održavanje HM (mreže su u jako lošem stanju, nisu se održavale, već su krpane u slučaju propuštanja ili inspekcijskih nadzora).
Vezano uz pitanje organizacije prijevoza novca vozilima unutarnje čuvarske službe postavljen je čitav niz radničkih pitanja i primjedbi, a prema odgovorima Ivana Zovka, voditelja Odjela sigurnosti, uvođenjem novog sustava prijevoza novca u potpunosti će se ispuniti sve zakonske odredbe i nema govora da se radi o nepoštivanju ili kršenju zakona. Svi manji organizacijski nedostaci otklonit će se tijekom primjene sustava, koja se očekuje početkom studenog. Naziv radnog mjesta (vozač, vozač–teklić ), koji je zaprimljen kao poticaj radničkih predstavnika, proslijeđen je Uredu za upravljanje ljudskim resursima, u čijoj je nadležnosti sistematizacija radnih mjesta.
Visine naknada i otpremnina koje se primjenjuju za studeni 2012.
Prema obavijesti Ureda za upravljanje ljudskim resursima, visina otpremnine u slučaju odlaska u mirovinu u studenom iznosi 25.466 kuna neto. Jubilarna nagrada za godine radnog staža u Hrvatskoj pošti isplaćuje se radniku prema slijedećim iznosima;
– Za 10 godina rada (1.500 kuna neoporezivo) – 2.037 kuna neto
– Za 15 godina rada (2.000 kuna neoporezivo) – 2.547 kuna neto
– Za 20 godina rada (2.500 kuna neoporezivo) – 3.311 kuna neto
– Za 25 godina rada (3.000 kuna neoporezivo) – 3.820 kuna neto
– Za 30 godina rada (3.500 kuna neoporezivo) – 4.584 kuna neto
– Za 35 godina rada (4.000 kuna neoporezivo) – 6.112 kuna neto
– Za 40 godina rada (5.000 kuna neoporezivo) – 7.640 kuna neto
Radniku ili njegovoj obitelji isplaćuje se potpora u neoporezivim iznosima za smrt radnika 7.500 kuna, za smrt člana uže obitelji (bračnog druga, djece i roditelja) 3.000 kuna, za neprekidno bolovanje duže od 180 dana (jednom godišnje) 2.500 kuna. Regres za godišnji odmor iznosi 2.000 kuna neto. Prosječna neto plaća za mjesec rujan 2012. iznosila je 5.093 kuna, a prosječna bruto plaća za mjesec rujan 2012. iznosila je 6.915 kuna.