HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 437 – Očitovanje HSP-a na Nacrt prijedloga Zakona o poštanskim uslugama

Na naš zahtjev, resorno ministarstvo nam je preko Poslodavca poslalo na uvid aktualni Nacrt prijedloga Zakona o poštanskim uslugama. O istom smo se očitovali kako slijedi; kao osnovnu i najvažniju primjedbu istaknuli smo činjenicu da će se dotičnim nacrtom, konkretno člankom 4., onemogućiti pravo na štrajk. Naime, spomenutim člankom 4., znatno se proširuju poslovi koji se moraju obaviti i vrste pošiljaka koje se moraju dostaviti za vrijeme štrajka u odnosu na važeći Zakon, i upravo time onemogućava se pravo na štrajk. Takva odredba u suprotnosti je i s Ustavom Republike Hrvatske, kao i međunarodnim ugovorima koje je Republika Hrvatska ratificirala, npr. Europska socijalna povelja, koji dopuštaju ograničenje prava na štrajk, ali samo određivanjem minimalnih i nužnih poslova koji se moraju obaviti kako se ne bi ugrozio javni interes, nacionalna sigurnost i zdravlje ljudi. Predloženo proširenje poslova te vrste pošiljaka koji bi se morali obavljati za vrijeme štrajka nije minimalno, niti nužno te ne obavljanje istih poslova ne bi dovelo do ugrožavanja javnog interesa, stoga je predloženi članak neprihvatljiv, jer se njime značajno zadire u Ustavom zajamčeno pravo na štrajk.
Nadalje, prema našem mišljenju, u već nesređeno i neorganizirano tržište poštanskih usluga dotičnim će se nacrtom uvesti još veća zbrka oko podjele poštanskih usluga. Na stranu univerzalna usluga, čija će se obveza pružanja nametnuti, pretpostavljamo, Hrvatskoj pošti, međutim, ostale poštanske usluge odnosno njihovo razlikovanje na zamjenjive poštanske usluge i poštanske usluge koje se obavljaju na temelju prijave, u niti jednom članku Nacrta zakona ne sadrži kriterije razlikovanja. Regulira se stjecanje prava, što prijava odnosno odluka mora sadržavati, ali ne i kriterij po kojemu će se procjenjivati zašto je pojedina usluga svrstana u zamjenjivu poštansku uslugu odnosno uslugu koja se obavlja na temelju prijave.
Treće, najdrskije zadiranje u prava radnika Hrvatske pošte odnosno samo poslovanje tvrtke predstavlja odredba prema kojoj bi se, ako prikupljena sredstva iz kompenzacijskog fonda nisu dostatna za podmirenje obveze financiranja neto troška univerzalne usluge, nepodmireni iznos podmirio iz dobiti davatelja univerzalne usluge. Istim člankom Nacrta zakona predviđeno je da doprinos davatelja zamjenjive poštanske usluge za kompenzacijski fond ne može biti viši od 5% prihoda ostvarenog od obavljanja zamjenjivih poštanskih usluga, iako praksa nekoliko europskih država (npr. Mađarska) taj postotak ograničava na duplo većem postotku odnosno 10%. Nakon što su davatelji zamjenjivih usluga zaštićeni i više nego je to bilo potrebno, davatelja univerzalne usluge – kojemu se upravo predloženim zakonom nameće obveza obavljanja univerzalne usluge, jer je ista od interesa za Republiku Hrvatsku – ćemo oduzeti eventualnu ostvarenu dobit kako bi namirili gubitak koji mu je vlasnik – Republika Hrvatska i nametnula kao svoj interes. Nadalje, smatramo kako je pristup poštanskoj mreži davatelja univerzalne usluge vrlo široko propisan odnosno podaci o promjeni adrese, uslugama preusmjeravanja poštanskih pošiljaka ili uslugama vraćanja pošiljaka pošiljatelju, koje su radnici Hrvatske pošte prikupljali, obrađivali i ažurirali godinama, sada će postati dostupni drugim davateljima bez ikakve naknade. Predloženo objedinjavanje stručnog i inspekcijskog nadzora te prelazak inspekcijskog nadzora iz nadležnosti resornog ministarstva u nadležnost HAKOM-a smatramo da nije optimalno rješenje, jer je dosadašnja praksa i stanje koje vlada na tržištu poštanskih usluga pokazalo kako niti jedno od oda dva rješenja nije bilo posebno učinkovito. Stoga, predlažemo da se inspekcijski nadzor obavlja u sklopu Državnog inspektorata, koje je po sadašnjem Zakonu o poštanskim uslugama (NN 88/09 i 61/11) ovlašteno za obavljanje inspekcijskog nadzora u vezi s cijenama poštanskih usluga i to tako da im se dosadašnje ovlaštenje proširi.
Dobitci i gubitci HP d.d.
Radi učestalih medijskih natpisa o zabrinjavajućim gubitcima u HP-Hrvatskoj pošti d.d. te brojnih upita naših članova o istom, od Uprave smo zatražili hitno očitovanje, odnosno konkretne podatke o stvarnom financijskom stanju unutar HP-a. U tekstu koji slijedi navodimo odgovor Uprave. To su jedini podaci kojima raspolažemo te nemamo druge nego vjerovati u ono što smo dobili pismeno od Uprave HP d.d. i prema priloženim rezultatima moramo imati optimizma.
„Hrvatska pošta je u prvom kvartalu 2012. godine ostvarila neto gubitak u poslovanju od 11,9 milijuna kuna. Planirani gubitak za isto razdoblje iznosi 22,4 milijuna kuna što pokazuje da je ostvarenje bitno bolje od Plana. Ukupni prihodi iznosili su 388 milijuna kuna, a ukupni rashodi 399,9 milijuna kuna. Ostvareni ukupni prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2,4 milijuna kuna, a u odnosu na Plan za čak 3,2 milijuna kuna.
Ukupni rashodi veći su za 6,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Veće ostvarenje troškova ove godine očekivano je i planirano zbog ostvarenja dodatnih troškova zaštite i sigurnosti proizašlih iz usklađivanja s pravnim propisima, povećanih troškova energenata (struja, gorivo i plin) zbog rasta cijena i povećanih troškova održavanja s naglaskom na održavanje voznog parka zbog povećane prosječne starosti. Povećanje rashoda djelomično se odnosi i na činjenicu kako je u promatranom razdoblju knjižen trošak Uskrsnice dok je ona prošle godine knjižena tek u drugom tromjesječju te sukladno navedenom povećanje troškova osoblja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je realno manje za 4,5 milijuna kuna. Neovisno o navedenom, ostvarenje rashoda još uvijek je manje za čak 7,2 milijuna kuna od planiranog.
Dođi, vidi, – PREUREDI!
Sisak je tako blizu, a tako daleko u političkom, ekonomskom ili poštanskom smislu od očiju i srca odgovornih do boli. Psi laju, karavane prolaze, a Sisak kao grad, ali i kao poštanski ured 44000 Sisak polagano odumiru…Da je tome tako, što se poštanske strane ove žalopojke tiče, govori činjenica da je spomenuti PU već nekoliko godina na listi preuređenja, ali uvijek i ispadne s te liste, iako je po potrebi za preuređenjem daleko ispred nekih ureda, koji su nedavno preuređivani ili će to uskoro biti, i, koji su u neusporedivo boljem stanju od ovog u Sisku. Tko još nije vidio kako je pc odnosno ekspedit pretijesan za prispjele pakete, hpeksprese, kako je šalter sala pretijesna i za operatere i za korisnike, kako se prozori na zgradi više ne mogu zatvoriti, kako za svake velike kiše krov prokišnjava, kako se poplavljuje podrum s arhivom, neka dođe i sam se uvjeri. Također, bitno je spomenuti i sanitarni čvor, koji je potpuno neprimjeren ljudskim i radnim uvjetima te apeliramo da se takvo ruglo hitno sanira i prilagodi čovjeku 21. stoljeća. Draga moja gospodo – dođite, vidite, rebalansirajte i konačno preuredite to čudo nefunkcionalnosti odnosno prostor s neljudskim uvjetima.
Obavijest – odmarališta Plave vale
Molimo sve radnike, koji su se prijavili za odmarališta Plave vale, a još nisu poslali prijavu i uplatu akontacije, da se jave kolegici Branki Kumir na brojeve telefona 021/342 648 ili 098 298 838 ili kolegici Anđi Cigić na broj telefona 098 298 831. Isto tako, oni koji su poslali prijavu bez uplate akontacije ili uplatili akontaciju, a da nisu poslali prijavu, neka se jave. U protivnom, isti će biti brisani. Naime, na ovakav se način (bez prijave ili uplate akontacije) zauzimaju termini te se ne zna jesu li dotični odustali ili još nisu uplatili akontacije i poslali prijave. Također, molimo vas da obratite pozornost na kvalitetu poslanih prijava, budući da se pojedine pristigle ne vide dobro, kao niti preslike uplatnica, što stvara poteškoće. Podsjećamo, sva pravila o korištenju odmarališta i načinu plaćanja možete pročitati na našoj Internet stranici www.sindikat-hsp.hr
Bili smo na raftingu – i bilo je odlično!

U organizaciji Hrvatskog sindikata pošte i Rafting centra Zrmanja, u subotu, 5. svibnja, održala se 5. Poštanska rafting regata „hpzrmanjaekspres“ 2012. Snage je odmjerilo 16 ekipa, među kojima je i ekipa gostiju iz Makedonije, a uz dobre rezultate i pojačanu dozu adrenalina, tijekom utrke nije nedostajalo ni pjesme. Bilo je čak i nepozvanih „gostiju“ (u jedan čamac prošvercala se zmija), no na sreću, „gost“ je vraćen gdje mu je mjesto. Vrijeme je bilo kao naručeno, a uzbudljiv vikend upotpunjen je svečanom večerom, živom glazbom i zabavom do ranih juratnjih sati. Na odličnim rezultatima čestitamo svim natjecateljima, posebno prvim trima ekipama; Splitu, Sisku i Bjelovar-Koprivnici. Vježbajte veslanje i vidimo se sljedeće godine.