HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 431 – Rješavanje radno-pravnog statusa radnika u 2012. godini

Ovaj tjedan započeli su razgovori s radnicima kojima Poslodavac, s obzirom na njihovo zdravstveno stanje, nije u mogućnosti osigurati odgovarajuće poslove, a najvećim dijelom se radi o radnicima koji su i sami izrazili želju za prestankom radnog odnosa.
Poslodavac će u ovom slučaju radnicima ponuditi otpremninu prema čl. 62. Kolektivnog ugovora, međutim, s obzirom da su sredstva za isplatu otpremnina ograničena, maksimalni iznos otpremnine koji radniku može biti ponuđen iznosi 100.000,00 kuna. Dakle, radnicima kojima bi otpremnina sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora prelazila 100.000,00 kuna, bit će ponuđen navedeni maksimalni iznos. Ističemo da svaki radnik koji nije zadovoljan ponuđenom otpremninom, ima pravo to odbiti te u tom slučaju nastavlja raditi. Radnicima, koji pristanu na ponuđenu otpremninu, prestat će radni odnos osobno uvjetovanim otkazom, te će potpisati izjavu kojom se odriču svih daljnjih potraživanja prema Poslodavcu.
Naglašavamo još jednom da svaki radnik ima mogućnost sam odlučiti pristaje li na ponuđeni iznos otpremnine, koja, nažalost, zbog financijske situacije, ne može biti veća od 100.000,00 kuna.

Brojni propusti oko (ne)određivanja pravila o službenoj odjeći i obući
Kao što smo u jednom navratu već pisali u Post infu, u novom Pravilniku o zaštiti na radu znatno je skraćen popis Osobnih zaštitnih sredstava i to iz razloga što je dio osobnih zaštitnih sredstava uvršten u Pravilnik o službenoj odjeći i obući, a dio u Odluci o radnoj odjeći. U Pravilniku se barata sa čak tri pojma o odjeći i obući (službena, radna i zaštitna sredstva) što djeluje dosta zbunjujuće i neozbiljno, tim više što sve tri kategorije odjeće moraju zaštititi radnika od nepovoljnih utjecaja radne okoline. Čak i uz takav pristup, sve bi relativno bilo u redu, da dotični Pravilnik o službenoj odjeći i obući, te Odluka o radnoj odjeći, slijedi Zakon o zaštiti na radu. No, to nije tako. Naime, Poslodavac je na temelju analize opasnosti i štetnosti na radnom mjestu dužan izraditi procjenu opasnosti i štetnosti te odrediti mjere njihovog sprječavanja – što je i učinio, ali ne u svim njenim segmentima. U prvom redu, to se odnosi na činjenicu da u novoj Reviziji procjene opasnosti nema propisane odredbe o opasnostima i štetnom djelovanju klimatskih uvjeta na zdravlje radnika koji posao obavljaju vani. Iako je PZNR prilikom „savjetovanja“ s Poslodavcem upozorilo na ovaj nevjerojatan propust, do danas se ništa nije promijenilo. Nadalje, drugi problem Pravilnika je što u njemu nije propisano kada (u kojim uvjetima) radnik ne smije obavljati svoj posao bez zaštitne odjeće i obuće, već samo piše da ju je dužan nositi. Treće, zaštitna odjeća i obuća mora uvijek biti ispravno zaštitno sredstvo. Dakle, ako se odjeća ili obuća ošteti ili izgubi svoja zaštitna svojstva, nužna je zamjena istoga – no ni to Pravilnikom ili uputama za korištenje nije propisano, odnosno nije propisano praćenjem kojih parametara se to utvrđuje! Drugim riječima, ako se radniku ošteti zaštitna odjeća ili obuća te time izgubi svoju svrhu, nije propisan postupak zamjene. Iako u Pravilniku ima još dosta ozbiljnih propusta, navest ćemo još jedan bitan primjer, a to je da radnici koji su dobili zaštitnu odjeću i obuću, skupa s njom nisu dobili upute o održavanju, što nije sukladno zakonskim propisima. Naime, s obzirom da se radi o posebnoj odjeći, uz nju moraju biti navedene upute o održavanju, jer se istu ne može tretirati (prati ili čistiti) kao drugu „običnu“ odjeću ili obuću.
Zaključak je, dakle, da je propusta mnogo te se nadamo da oni nisu namjerni, budući da bi to značilo da je Poslodavac vrlo svjesno zaobišao zakonske propise, što naravno, ne treba posebno komentirati. U slučaju da Poslodavac ne ispravi propuste, koje je možda i nesvjesno učinio, naći ćemo načina zaštititi radnike koji su dužni nositi službenu, radnu i kako se sve već ne zove, odjeću.
Prijave za odmarališta Plave vale počinju s 1. travnjem
Sve radnike Hrvatske pošte još jednom obavještavamo da od 1. travnja počinju prijave za odmarališta Plave vale. Svi koji žele svoj odmor provesti u nekom od naših odmarališta – Bol na Braču, Vrboska na Hvaru, Punat na Krku, Mlini i Rogoznica – neka se prvo telefonskim putem jave kolegici Branki Kumir na brojeve 021/342 648 ili 098 298 838. Nakon dobivanja odobrenja, potrebno je ispuniti prijavu za odmaralište, koju možete preuzeti sa naše Internet stranice. Ostala pravila o korištenju odmarališta i načinu plaćanja također možete pročitati na našoj Internet stranici www.sindikat-hsp.hr
Godišnje ZET karte – produljenje valjanosti
Podsjećamo sve naše članove, da su vaše godišnje ZET karte „napunjene“ do 31.5.2012. te ako istu i dalje želite koristiti preko HSP-a, potrebno je produžiti valjanost karata. Nažalost, postupak produljenja malo je zakompliciran pa vas na vrijeme želimo obavijestiti o istom. Svoju ZET kartu potrebno je dostaviti u HSP, Radićeva 12, Zagreb, i to do 8.5.2012. Kopiju vaše karte i potvrdu o predaji originala u ZET dobit ćete u sindikatu kako bi se mogli voziti, a u roku od dva dana svoju ćete kartu dobiti natrag. Ista će vrijediti narednih godinu dana. Bitno je pridržavati se ovih pravila i rokova kako biste na vrijeme imali pravovaljane karte. Oni koji ne misle produživati svoje karte, molimo da nas o istom izvijeste.
Dodatna pitanja i informacije možete dobiti kod Maje Fleger ili Inge Schlesinger Debogović na brojeve telefona 01/4686 089 ili 01/4686 086.
NHS: Produženje prava na novčanu naknadu za nezaposlene osobe
Dana 28. veljače 2012. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, br. 25/12.), a isti stupa na snagu dana 07. ožujka 2012.U članku 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona propisano je da će se nezaposlenoj osobi (ženi) koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu do zaposlenja ili nastupa neke od okolnosti propisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.) produžit pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta godina starosti za stjecanje prava za starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu iz članka 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 121/10.), ako ispunjava uvjet ostvarenog mirovinskog staža propisanog člankom 26. i 27. toga Zakona.Zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu nezaposlena osoba može podnijeti:
• u roku od 30 dana od isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu, ako do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona nije isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu.
• u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, ako je do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu.Pozivaju se nezaposlene osobe kojima je isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, a koje imaju ostvaren mirovinski staž i nedostaju im godine starosti za stjecanje prava za starosnu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu, da se radi eventualnog ostvarivanja prava na produženje prava na novčanu naknadu jave u Hrvatski zavod za zapošljavanje najkasnije do 6. travnja 2012.