HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 423 – Izvještaj o poslovanju, ozljedama na radu, broju zaposlenih i plaćama u Hrvatskoj pošti u 2011. godini

• Prema izvještaju Poslodavca, Hrvatska pošta je u razdoblju od siječnja do studenog 2011. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 8,1 milijuna kuna. Ukupni prihodi iznosili su 1.491,8 milijuna kuna, a ukupni rashodi 1.483,7 milijuna kuna. Ukupni prihodi u odnosu na razdoblje od siječnja do studenog prethodne godine povećani su za 2,1 posto, dok je ostvarenje plana prihoda 97,8 posto. Ukupni rashodi na razini su ostvarenih rashoda istog razdoblja prethodne godine, a ostvarenje plana rashoda iznosi 98,5 posto.
• Što se ozljeda na radu tiče, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine, dogodilo ih se ukupno 468. Od tog broja, 168 ozljeda dogodilo se u radnom procesu bez ugriza psa, 138 zbog ugriza psa, 70 na putu s posla i na posao te 92 zbog razbojništva.
• Ukupnih sati bolovanja bilo je 138.432, odnosno 17.304 radnih dana. Isplaćena naknada na teret HP-a (ukupne potpore) iznosila je ukupno 2.974.805,74 kuna (od toga 446.030,67 kuna za ozljede na radu te 2.528.775,07 kuna za ozljede na radu uzrokovane razbojništvom). Isplaćena naknada na teret HZZO-a iznosila je ukupno 3.479.742,50 kuna (od toga 2.261.416,74 kuna za ozljede na radu te 1.218.325,76 kuna za ozljede na radu uzrokovane razbojništvom).
• Ukupan broj radnika u HP d.d. na dan 31.12.2011. bio je 10658. Prema radnim mjestima u organizacijskim jedinicama u istom razdoblju izdvajamo: u Upravi je ukupan broj radnika bio 446, u Diviziji Pošta 5114, u Diviziji Mreža 3661, u Diviziji Ekspres 662 te u Diviziji Podrška 775 radnika.
• U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine ukupan bruto II za isplaćene plaće iznosio je 970.641.862 kuna.
Održana sjednica Središnjeg povjereništva za zaštitu na radu
Temeljem dopisa predstavnika Poslodavca, a u svezi savjetovanja na prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu, u srijedu, 1.veljače 2012., u Zagrebu je održana sjednica Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu. SPZNR je provelo raspravu te donijelo uvjetovano pozitivno mišljenje. U sklopu rasprave o pojedinim odredbama predloženog Pravilnika iznesen je određen broj prijedloga i primjedaba za koje smatramo da bi  morale biti ugrađene u završnu verziju Pravilnika i dodataka  Pravilniku. Kako su na sjednici bili prisutni predstavnici poslodavca iz Odjela zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, te Sektor optimizacije i upravljanja ljudskim resursima, koji su aktivno sudjelovali u analizi predloženog Pravilnika, opravdano se nadamo da će sugestije predstavnika radnika biti ugrađene u predmetni pravilnik.
Održana sjednica Glavnog radničkog vijeća
Druga sjednica GRV-a također je održana u srijedu, 1. veljače 2012. u Zagrebu. Izdvajamo da se na sjednici raspravljalo o Prijedlogu Pravilnika o zaštiti na radu, a GRV se o istome pozitivno očitovalo pod uvjetom da se u Pravilnik ugrade i njihove primjedbe. Na sjednici je izvršna direktorica Divizije Mreža Marijana Miličević održala prezentaciju pod nazivom „Racionalizacija mreže poštanskih ureda – II faza“, nakon čega je uslijedila burna rasprava, a radnička vijeća organizacijskih jedinica zatražila su dostavu svih relevantnih podataka, sukladno zakonskim odredbama.
Nezakonito upućivanje radnika na godišnji odmor
Izvršni direktor sektora upravljanja mrežom PU dostavio je obavijest Radničkom vijeću GP4 o namjeri upućivanja radnika PU 23103 Zadar na korištenje godišnjih odmora za 2012. godinu mimo plana korištenja godišnjih odmora i to iz razloga što započinju radovi na rekonstrukciji navedenog ureda, a na privremenoj lokaciji nije moguće smjestiti sve radnike koji inače rade u tom poštanskom uredu. Neugodno smo iznenađeni takvim bahatim postupkom izvršnog direktora Divizije Mreža, koji ignorira obvezu savjetovanja s Radničkim vijećem o tako važnoj odluci, koja je ujedno i nezakonita. Stoga, upozoravamo radnike da ne prihvate ovo neplanirano i prisilno korištenje godišnjeg odmora. Naime, Zakonom o radu propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran. U ovom slučaju treba se primijeniti navedena odredba Zakona s obzirom da do prekida rada ne dolazi krivnjom radnika, već krivnjom Poslodavca koji radnicima ne može osgurati uvjete za rad. Stoga se razdoblje u kojem radnici neće raditi ne može voditi kao godišnji odmor, već je to prekid rada do kojeg je došlo krivnjom Poslodavca te svaki taj radnik za vrijeme prekida rada ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca.
Izbor kandidata za ocjenjivanje voditelja
Sukladno dogovoru s Poslodavcem, sindikati potpisnici Kolektivnog ugovora uključeni su u izbor radnika koji će ocjenjivati svoje voditelje. Dogovoreni sistem ocjenjivanja, koje se službeno zove „Višesmjerno procjenjivanje rukovodnih kompetencija rukovoditelja HP d.d“, podrazumijeva da voditelje koji imaju do 50 radnika ocjenjuje pet radnika (plus dva rezervna), a za voditelje koji imaju više od 50 radnika ocjenjivat će deset radnika (plus dva rezervna). Radnicima je sa strane Poslodavca garantirana anonimnost, no valja napomenuti da onda i na njima osobno leži odgovornost da sačuvaju tu anonimnost. Odabranim radnicima će tijekom veljače na kućnu adresu stići obrasci za ocjenjivanje. Napominjemo kako će se pri odabiru radnika koji će ocjenjivati svoje voditelje primijeniti sustav slučajnog odabira, dakle putem računala i programa koji će prikazivati samo brojeve pod kojima se nalaze imena i prezimena radnika. Na taj način niti mi, kao sindikat, nećemo znati imena radnika koji će ocjenjivati svoje voditelje.
Zatražili smo sastanak s ministrom Zlatkom Komadinom
Uputivši mu dopis o trenutačnom stanju u HP d.d., još prije dva tjedna od ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zlatka Komadine, zatražili smo sastanak. Na dopis nam iz resornog ministarstva još nisu odgovorili, ali se nadamo da će do sastanka ipak uskoro doći. S obzirom da štitimo prava preko sedam tisuća radnika HP d.d. i s obzirom na buduća vremena u kojima se očekuje potpuna liberalizacija poštanskih usluga, smatramo da bi bilo važno da nas ministar primi te da kroz otvoreni razgovor s njim pokušamo uspostaviti ravnopravan socijalni dijalog, koji će otvoriti put zajedničkom rješavanju problema, koji će podrazumijevati da se pri tome uvijek vodi briga o zaštiti radnika i njihovih prava.